Frågor och svar

Kan vi ansöka om statsbidraget i vår samverkansgrupp?

Nej, bidraget söks enskilt. Varje kommun behöver skicka in en egen ansökan.