Frågor och svar

Kan vi använda statsbidraget till andra kostnader än vad vi har planerat för i vår ansökan?

Ja, ni kan revidera er plan för insatser under bidragsåret och flytta kostnader mellan insatserna utan att meddela oss, så länge som ni följer villkoren i förordningen. Det är först under redovisningen av bidraget som ni är skyldiga att redovisa vilka insatser som ni har använt bidraget till. Då kommer vi att kontrollera att bidraget har använts till sådana insatser som faller inom ramen för bidraget.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?