Frågor och svar

När ska den upprättade planen om insatser lämnas in till Skolverket?

Ni ska lämna in den upprättade planen om insatser i samband med att ni ansöker om statsbidraget.