Frågor och svar

Vad innebär det att vi har fått en bidragsram?

Att ni har tilldelats en bidragsram av Skolverket innebär att ni har rätt att ansöka statsbidrag om hela eller del av beloppet i er bidragsram för att använda det i enlighet med statsbidragets villkor och syften. Detta förutsätter att ni fortfarande är huvudman och har elever i förskoleklassen, grundskolan eller fritidshemmet.