Frågor och svar

Vilka insatser kan vi använda statsbidraget till?

Ni kan använda statsbidraget till utökade insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Huvudmannen ansvarar själv för att prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Utforma insatserna utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov.

Utforma insatserna utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov