Frågor och svar

Finns det andra än ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet?

Inledningsvis hade regeringen i sin kommunikation uttryckt att pengar avsätts för svenska för invandrare för ukrainska medborgare. I den beslutade förordningen framgår det dock inte uttryckligen att bidraget avser just ukrainska medborgare. I förordningen hänvisar man till de personer som avses i 1 § första stycke 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som i sin tur hänvisar till bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen. I 21 kap § 2 utlänningslagen framgår att ”En utlänning som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt direktiv 2001/55/EG och som i enlighet med direktivet överförs till eller tas emot i Sverige ska ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.”

Det är sedan upp till huvudmännen själva att bedöma vilka av sina elever som då ska räknas med i ansökan.