Frågor och svar

Hur räknar jag ut antalet undervisningstimmar?

Undervisningstimmar beräknas per individ. Är det till exempel en grupp på 15 elever som har undervisning 10 timmar beräknas antal timmar med 15 x 10 = 150. Ni behöver även inkludera tidsperioden i beräkningen för undervisningen. Bedriver ni undervisning för en grupp på 15 elever i 25 veckor och antalet totala timmar för individerna är 150, så behöver ni räkna 150 timmar x 25 veckor.

Statsbidraget lämnas för erbjudna undervisningstimmar under perioden 1 januari–31 december 2024.