Frågor och svar

Kan vi ansöka om bidraget i vår samverkansgrupp?

I förordningen finns det inget krav på samverkan, dock finns det inte heller något hinder för samverkan. Det är därför möjligt för både kommunalförbund och kommuner att ansöka.