Frågor och svar

Kan vi som kommun söka statsbidraget om vi upphandlar utbildningen?

Den kommun som har kostnaden för utbildningen är den kommun som ska ansöka om statsbidraget. En kommun kan söka bidraget både för utbildning i egen regi och upphandlad.