Frågor och svar

Vad innebär erbjuden undervisningstimme?

Vi gör tolkningen att en erbjuden undervisningstimme är en timme som ni planerar och har kapacitet för. Ni behöver ha en kostnad för den erbjudna timmen.