Frågor och svar

Vad kommer att ligga till grund för ett eventuellt återkrav?

Antalet redovisade undervisningstimmar är inte en grund för ett återkrav. Det är beskrivningarna av hur statsbidraget har använts och hur mycket ni har nyttjat av statsbidraget som kommer att ligga till grund för ett eventuellt återkrav. I redovisningen kontrollerar vi att kostnaderna är giltiga inom ramen för villkoren för statsbidraget, kopplade till undervisningstimmarna. Det kan till exempel handla om lokalkostnader eller personalkostnader.