Frågor och svar

Blir vi återbetalningsskyldiga om en elev ”hoppar av”?

Om en elev ”hoppar av” redovisar ni de poäng som eleven har läst. Ni behöver betala tillbaka för det antal poäng som eleven inte genomfört.