Frågor och svar

Blir vi återbetalningsskyldiga om en elev inte får godkända betyg?

Nej, ni får statsbidrag för genomförda poäng oavsett om eleven har fått ett betyg eller vilket betyg eleven fått.