Frågor och svar

Vi har beviljats statsbidrag för godstrafik 2 men kommer inte att kunna fylla platserna. Kan vi använda bidraget till persontrafik eller godstrafik 1 i stället?

Ja, ni kan omfördela medel mellan utbildningsplatser.