Statsbidrag till svenska sektioner för svensk undervisning vid utländsk skola (internationell skola) 2024

Det här statsbidraget lämnas för svensk undervisning vid utländsk skola (internationell skola).

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidrag kan lämnas till följande huvudmän:

  • Svenska sektionen vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike
  • Svenska skolföreningen i Hanoi, svenska sektionen vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam
  • Svenska sektionen vid Dubai International Academy, Förenade Arabemiraten
  • Svenska sektionen vid QSI International School of Papa, Ungern
  • Svenska skolföreningen i Warszawa vid American School of Warsaw, Polen

Svensk sektion vid en utländsk skola, Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Paris, Frankrike

Lycee International St-Germain-en-Laye

Svensk sektion i Paris Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Warszawa, Polen

American School of Warsaw

Svensk sektion i Warszawa Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Papa, Ungern

QSI International School of Pápa

Svenska sektion Pápa Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Hanoi, Vietnam

United Nations International School of Hanoi

Svensk sektion i Hanoi Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Dubai, Förenade Arabemiraten

Dubai International Academy

Svensk sektion i Dubai Länk till annan webbplats.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget lämnas för undervisning i svenska och om Sverige respektive för undervisning i svenska språket, svensk historia och svensk samhällskunskap.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Beräkningen av statsbidrag för svensk undervisning vid utländsk skola (internationell skola) grundas på medelvärdet av antalet elever som deltagit i undervisningen den 15 oktober under de tre närmast föregående åren. För bidragsåret 2024 beräknas statsbidraget utifrån antalet elever per den 15 oktober åren 2023, 2022 och 2021.

Statsbidrag som lämnas enligt förordning (1994:519)

För att statsbidrag ska lämnas gäller att minst en av elevens vårdnadshavare är svensk medborgare. Statsbidraget lämnas för undervisning i svenska och om Sverige.

Statsbidrag som lämnas enligt SKOLFS 1998:30

För att statsbidraget ska lämnas gäller att minst en av elevens vårdnadshavare, eller en av föräldrarna om eleven är myndig, är svensk medborgare och använder svenska som det dagliga umgängesspråket i sitt umgänge med eleven.

Statsbidraget lämnas för undervisning i svenska språket, svensk historia och svensk samhällskunskap. Eleverna ska delta i undervisning som motsvarar svensk grundskola eller ett nationellt program i gymnasieskolan. Undervisningen i svenska språket, svensk historia och svensk samhällskunskap ska i huvudsak följa svenska läroplaner och kursplaner för grundskolan respektive ämnesplaner för gymnasieskolan.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsbeloppet beslutas av regeringen och meddelas i Skolverkets regleringsbrev under december månad. För bidragsåret 2023 uppgick bidraget till 16 440 kronor per elev.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.svenskasektioner@skolverket.se

Senast uppdaterad 21 maj 2024.