Bedömningsstöd i matematik i anpassad grundskola

Här finns bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet matematik i anpassad grundskola.

En del bedömningsstöd kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten. De kommer att revideras eller tas bort.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 1-6

Öppna bedömningsstöd

Gilla matematik

Detta material är obligatoriskt att använda i årskurs 1. Du som lärare ska lättare kunna följa upp elevers kunskaper i matematik i årskurs 1–6. Med hjälp av bedömningsstödet kan du som lärare se om en elev är i behov av extra anpassningar eller om en elev som har kommit längre i sin kunskapsutveckling är i behov av ytterligare stimulans.

Gilla matematik Länk till annan webbplats.

Nationellt bedömningsstöd i matematik för årskurs 1

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1.

Nationellt bedömningsstöd i matematik för årskurs 1 Länk till annan webbplats.

Nationellt bedömningsstöd i matematik för årskurs 3

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 3.

Nationellt bedömningsstöd i matematik för årskurs 3 Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Gilla matematik

Gilla Matematik 7–9 bygger vidare på Gilla Matematik 1–6 och hjälper dig som lärare att göra bedömningar av dina elevers kunskapsutveckling. Bedömningsstödet ger konkret stöd för uppföljning av elevernas kunskaper. Materialet synliggör även progressionen i elevernas kunskapsutveckling.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 november 2023

Innehåll på denna sida