Bedömningsstöd i ämnen i anpassade grundskolan

Vi erbjuder bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk i anpassade grundskolan. Bedömningsstöden är obligatoriska i årskurs 1 och 3. Syftet är att främja en likvärdig bedömning.