Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i anpassad grundskola

Här finns bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnena svenska och/eller svenska som andraspråk i anpassad grundskola.

En del bedömningsstöd kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten. De kommer att revideras eller tas bort.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 1-6

Öppna bedömningsstöd

Gilla Läsa Skriva

Detta material är obligatoriskt att använda i årskurs 1. Materialet beskriver vägar till läsande och skrivande samt forskning om desamma. I bedömningsstödet för lärare i årskurs 1–6 ges också exempel på elevers läsande och skrivande som motsvarar kvaliteter på olika betygsnivåer.

Gilla Läsa Skriva Länk till annan webbplats.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1

Med hjälp av bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling kan du tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Materialet är obligatoriskt att använda.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1 Länk till annan webbplats.

Nationellt bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1.

Nationellt bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1 Länk till annan webbplats.

Nationellt bedömningsstöd i matematik för årskurs 3

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 3.

Nationellt bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Gilla Läsa Skriva

Gilla läsa skriva 7–9 är ett bedömningsstöd för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk på högstadiet

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 november 2023

Innehåll på denna sida