Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i anpassad grundskola

Här finns bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnena svenska och/eller svenska som andraspråk i anpassad grundskola.

En del bedömningsstöd kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten. De kommer att revideras eller tas bort.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 1-6

Öppna bedömningsstöd

Nationellt bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1. Materialet är obligatoriskt att använda.

Nationellt bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1 Länk till annan webbplats.

Nationellt bedömningsstöd i matematik för årskurs 3

Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 3. Materialet är obligatoriskt att använda.

Nationellt bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Gilla Läsa Skriva

Gilla läsa skriva 7–9 är ett bedömningsstöd för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk på högstadiet

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 04 juli 2024

Innehåll på denna sida