Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmål

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Administration omfattar administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt kundservice inom till exempel konferenssektorn. Handel och varuhantering omfattar försäljning och logistik, marknadsföring, produktkunskap samt kundservice. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om till exempel administrativ och annan service, försäljning och bemötande.

Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att använda it och digital teknik på ett situationsanpassat sätt.

Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrätt och arbetsmiljö. Eleverna ska få kunskaper om vilka faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande i arbetslivet.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin handlingsberedskap och initiativförmåga samt att utföra olika arbetsmoment. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom administration, försäljning och service.

Mål för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
KursPoäng
Estetisk verksamhet 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 200

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Administration
Administration
KursPoäng
Administration 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Handel
Handel
KursPoäng
Handel 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Information och kommunikation 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Inköp och logistik
Inköp och logistik
KursPoäng
Inköp och logistik 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 1 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Administration
Administration
KursPoäng
Administration 2 100
Administration 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Form och design
Form och design
KursPoäng
Form och design – specialområde 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godshantering
Godshantering
KursPoäng
Godshantering 1 200
Godshantering – truck 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Handel
Handel
KursPoäng
Handel 2 100
Handel 3 100
Praktisk marknadsföring 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskap
KursPoäng
Hem- och konsumentkunskap 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hotell
Hotell
KursPoäng
Konferens och evenemang 1 100
Konferens och evenemang 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Information och kommunikation 2 100
Digital kompetens 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Inköp och logistik
Inköp och logistik
KursPoäng
Inköp och logistik 2 100
Inköp och logistik 3 100
Näthandel 1 100
Näthandel 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lager och terminal
Lager och terminal
KursPoäng
Plocklager 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap
KursPoäng
Livsmedels- och näringskunskap 100
Mat och butik 1 100
Mat och butik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lokalvård
Lokalvård
KursPoäng
Lokalvård 1 100
Lokalvård 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Trafikantkunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 2 100