Programmet för estetiska verksamheter

Programmål

Programmet för estetiska verksamheter ska ge eleverna kunskaper om olika estetiska uttrycksformer. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete där estetisk förmåga tas till vara. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier till exempel inom folkbildningen.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom det estetiska området. Det kan vara att utifrån färg och form organisera varor inom handel eller att arbeta på en kulturinstitution eller med skapande verksamhet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att kommunicera tankar och idéer med hjälp av estetiska uttrycksformer. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga och kulturella perspektiv. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att använda digitala verktyg.

Arbetsmiljö och säkerhet ska ingå i utbildningen för att främja en god hälsa och förebygga arbetsskador. Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Eleverna ska också ges möjligheter att reflektera över egna och andras arbeten. Gemensamma projekt ska bidra till samverkan mellan olika estetiska uttrycksformer och till att omsätta idéer i praktisk handling.

Praktiska moment och studiebesök ska ingå i utbildningen för att ge eleverna möjligheter att utveckla ett estetiskt intresse och ett estetiskt förhållningssätt.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete inom ett estetiskt område eller leda till fortsatta studier till exempel inom folkbildningen.

Mål för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
KursPoäng
Estetisk verksamhet 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 200

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation
KursPoäng
Estetisk kommunikation 1 100
Estetisk kommunikation 2 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Konst och kultur
Konst och kultur
KursPoäng
Konst och kultur 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Medieproduktion
Medieproduktion
KursPoäng
Medieproduktion 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom programgemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 2 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 2 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bild
Bild
KursPoäng
Bild 1 100
Bild 2 100
Bild 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dans
Dans
KursPoäng
Dans 1 100
Dans 2 100
Dans – specialområde 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Digitalt skapande
Digitalt skapande
KursPoäng
Digitalt skapande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Form och design
Form och design
KursPoäng
Form och design 100
Form och design – specialområde 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fotografisk bild
Fotografisk bild
KursPoäng
Fotografisk bild 1 100
Fotografisk bild 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskap
KursPoäng
Hem- och konsumentkunskap 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Information och kommunikation 1 100
Digital kompetens 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medieproduktion
Medieproduktion
KursPoäng
Animation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Musik
Musik
KursPoäng
Musik 1 100
Musik 2 100
Musik – specialområde 100
Musikproduktion 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap – arbetslivets villkor 100
Trafikantkunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Litteratur 100
Skrivande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teater
Teater
KursPoäng
Teater 1 100
Teater 2 100
Teater 3 100
Teater – specialområde 100