Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmål

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel fordonsvård, lagerhållning och godshantering.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård och godshantering. Arbetsuppgifter inom yrkesområdet är till exempel rekonditionering av fordon, däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt fordons- och maskinreparationer. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om fordon, logistik och service. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att välja och använda verktyg, material och metoder för att utföra arbetsuppgifter och arbetsmoment med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.

It-system av olika slag används inom alla de yrkesområden utbildningen kan leda till. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att använda datorer och it-system på det sätt som behövs inom yrkesområdena. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom det valda yrkesområdet. Dessa kunskaper är till exempel viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga arbetsskador.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om material, teknisk utrustning och metoder. Utbildningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att så självständigt som möjligt kunna planera och genomföra arbetsuppgifter samt bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet och miljöhänsyn. Utbildningen ska dessutom ge eleverna möjligheter att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter.

Utbildningen ska bidra till att eleverna utvecklar kvalitetsmedvetenhet och förståelse av service och yrkesetik. Utbildningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmågan att använda ett yrkesmässigt språkbruk som är anpassat till olika situationer som kan uppkomma inom yrkesområdet och ett ordförråd som är relevant för området. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att genomföra arbetsuppgifter utifrån krav på hållbar utveckling.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete med till exempel personbilar, andra fordon och godshantering.

Mål för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
KursPoäng
Estetisk verksamhet 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 200

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Fordonsbranschen
Fordonsbranschen
KursPoäng
Fordonsbranschen 200
Kurser inom programgemensamma ämnet Fordonsteknik
Fordonsteknik
KursPoäng
Fordonsteknik 1 200
Kurser inom programgemensamma ämnet Godshantering
Godshantering
KursPoäng
Godshantering 1 200

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonsteknik
Fordonsteknik
KursPoäng
Fordonsteknik 2 100
Fordonsteknik 3 100
Fordonsteknik – cykel 100
Körning – basmaskiner 1 100
Körning – basmaskiner 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonsvård
Fordonsvård
KursPoäng
Fordonsvård – personbil 100
Fordonsvård – tunga fordon 100
Rekonditionering 1 100
Rekonditionering 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godshantering
Godshantering
KursPoäng
Godshantering – truck 100
Godshantering 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Handel
Handel
KursPoäng
Handel 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskap
KursPoäng
Hem- och konsumentkunskap 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hjulutrustningsteknik
Hjulutrustningsteknik
KursPoäng
Hjulutrustningsteknik 1 100
Hjulutrustningsteknik 2 100
Hjulutrustningsteknik 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Digital kompetens 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Inköp och logistik
Inköp och logistik
KursPoäng
Inköp och logistik 1 100
Inköp och logistik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lager och terminal
Lager och terminal
KursPoäng
Lager och terminal 1 100
Lager och terminal 2 100
Plocklager 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Material och verktyg
Material och verktyg
KursPoäng
Material och verktyg 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Trafikantkunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Verkstadsteknik
Verkstadsteknik
KursPoäng
Verkstadsteknik – grund 100
Sammanfogningsteknik 1 100
Sammanfogningsteknik 2 100
Skärande bearbetning 1 100
Skärande bearbetning 2 100