Programmet för hantverk och produktion

Programmål

Programmet för hantverk och produktion är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillverkning och montering.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hantverk och produktion. Arbetsuppgifter inom yrkesområdet är till exempel produktframställning, svetsning och annan sammanfogning samt formgivning. För arbete inom yrkesområdet ska eleverna utveckla kunskaper om hela produktionsprocessen, från idé till färdig produkt, samt om utrustningens funktion, användning och skötsel. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om färg och form när det gäller design. Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att välja och använda verktyg, material och tekniker. Digitala tekniker som förekommer inom yrkesområdet ska ingå i utbildningen.

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att utföra olika arbetsmoment och bedöma den färdiga produktens kvalitet. Vidare ska utbildningen ge eleverna kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete i verksamheter med hantverk och produktion ska eleverna ges möjligheter att utveckla förmågan att utföra olika arbetsmoment och förståelsen av det egna arbetets betydelse i produktionskedjan. Färdighetsträning i yrkesområdet ska vara en väsentlig del av utbildningen och ska genomföras på ett sådant sätt att eleverna utför sina uppgifter så självständigt som möjligt. Eleverna ska få kunskaper om material och teknik så att de kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta med både nya och beprövade material och arbetsmetoder.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete inom hantverk och produktion med till exempel textilt arbete, snickeri och industriell produktion.

Mål för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
KursPoäng
Estetisk verksamhet 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 200

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Form och design
Form och design
KursPoäng
Form och design 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Hantverk och produktion
Hantverk och produktion
KursPoäng
Hantverk och produktion 200
Kurser inom programgemensamma ämnet Material och verktyg
Material och verktyg
KursPoäng
Material och verktyg 1 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bild
Bild
KursPoäng
Bild 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Digitalt skapande
Digitalt skapande
KursPoäng
Digitalt skapande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Form och design
Form och design
KursPoäng
Form och design – specialområde 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godshantering
Godshantering
KursPoäng
Godshantering – truck 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Handel
Handel
KursPoäng
Handel 1 100
Praktisk marknadsföring 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hantverkstekniker
Hantverkstekniker
KursPoäng
Hantverkstekniker 1 100
Hantverkstekniker 2 200
Hantverkstekniker 3 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskap
KursPoäng
Hem- och konsumentkunskap 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Industriell produktion
Industriell produktion
KursPoäng
Industriell produktion 1 100
Industriell produktion 2 100
Industriell produktion 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Digital kompetens 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Material och verktyg
Material och verktyg
KursPoäng
Material och verktyg 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Trafikantkunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Verkstadsteknik
Verkstadsteknik
KursPoäng
Verkstadsteknik – grund 100
Sammanfogningsteknik 1 100
Sammanfogningsteknik 2 100
Skärande bearbetning 1 100
Skärande bearbetning 2 100