Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmål

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande inom besöksnäringarna samt färdigheter i matlagning, bakning och servering. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om livsmedel, hygien, näringslära, specialkost för olika ändamål och ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om besöksnäringen som helhet med fokus på kost och logi samt deras förståelse för kundernas förväntningar på service och bemötande. Inom programmets olika verksamhetsområden genomförs flertalet arbetsuppgifter i samverkan med andra. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att samarbeta, men även utveckla deras förmåga att arbeta självständigt. Utbildningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att planera, genomföra och avsluta arbetsuppgifter med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.

Besöksnäringen har en stark internationell prägel. Därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om till exempel livsmedel och måltider i andra kulturer. Branschen arbetar också med lokala och regionala frågor med anknytning till närproducerade livsmedel och lokala traditioner. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att välja livsmedel med hänsyn till etik och hållbar utveckling. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att arbeta arbetsmiljöriktigt, säkert och i enlighet med lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att genomföra olika arbetsmoment med såväl traditionella som moderna metoder, t.ex. med hjälp av it. Eleverna ska dessutom ges möjligheter att utveckla förmågan att ta initiativ, kommunicera och samverka med andra människor samt agera serviceinriktat. Eleverna ska också ges möjligheter att reflektera över och diskutera hur tradition och kultur påverkar människor och deras efterfrågan på service och bemötande. Vidare ska utbildningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att använda ett yrkesmässigt språkbruk som är anpassat till olika situationer som kan uppkomma inom yrkesområdet och ett ordförråd som är relevant för området.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom hotell, restaurang, storkök, bageri och konditori samt med färskvaror.

Mål för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
KursPoäng
Estetisk verksamhet 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 200

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Bageri- och konditorikunskap
Bageri- och konditorikunskap
KursPoäng
Bageri- och konditorikunskap 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Hotell
Hotell
KursPoäng
Hotell 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap
KursPoäng
Livsmedels- och näringskunskap 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Måltids- och branschkunskap
Måltids- och branschkunskap
KursPoäng
Måltids- och branschkunskap 200
Kurser inom programgemensamma ämnet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 1 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Administration
Administration
KursPoäng
Administration 1 100
Administration 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bageri- och konditorikunskap
Bageri- och konditorikunskap
KursPoäng
Bageri 1 100
Bageri 2 100
Konditori 1 100
Konditori 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Form och design
Form och design
KursPoäng
Form och design – specialområde 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Handel
Handel
KursPoäng
Handel 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskap
KursPoäng
Hem- och konsumentkunskap 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hotell
Hotell
KursPoäng
Konferens och evenemang 1 100
Konferens och evenemang 2 100
Våningsservice 1 100
Våningsservice 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Digital kompetens 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap
KursPoäng
Mat och butik 1 100
Mat och butik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lokalvård
Lokalvård
KursPoäng
Lokalvård 1 100
Lokalvård 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matlagningskunskap
Matlagningskunskap
KursPoäng
Matlagning 1 100
Matlagning 2 100
Matlagning 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matupplevelser
Matupplevelser
KursPoäng
Matupplevelser 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk
Moderna språk
KursPoäng
Moderna språk 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Trafikantkunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Serveringskunskap
Serveringskunskap
KursPoäng
Frukost- och bufféservering 1 100
Frukost- och bufféservering 2 100
Servering 1 100
Servering 2 100
Servering 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 2 100