Programmet för samhälle, natur och språk

Examensmål

Programmet för samhälle, natur och språk ska ge eleverna kunskaper inom samhällskunskap, naturkunskap och språk. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete inom skilda områden. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier till exempel inom folkbildningen.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhälle, individ och natur samt om hur de påverkar och påverkas av varandra. Det innebär att utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av hur lokala, nationella och globala förhållanden och förutsättningar påverkar individ, samhälle och natur. Utbildningen ska också ha ett historiskt perspektiv för att ge eleverna möjlighet att förstå förhållandena i dagens samhälle och kunna orientera sig inför framtida samhällsförändringar. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om människors livsvillkor. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att ta ställning i olika samhällsfrågor. Utbildningen ska också utveckla elevernas naturvetenskapliga kunskaper om livets villkor och om sammanhangen i naturen. Vidare ska utbildningen belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om hållbar utveckling.

Arbetsmiljö och säkerhet ska ingå i utbildningen för att främja en god hälsa och förebygga arbetsskador. Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera på svenska och engelska. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om it och digitala medier för kommunikation och lärande.

Praktiska moment som fältstudier och studiebesök ska ingå i utbildningen för att ge eleverna möjligheter att utveckla en natur- och samhällsvetenskaplig förståelse. Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Utbildningen ska därför ge eleverna tillfällen att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift. Utbildningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av människors agerande som individer men också av människors agerande i grupp.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och breddning samt kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete som till exempel är relaterat till samhälle, natur och språk. Programfördjupningen kan även leda till fortsatta studier till exempel inom folkbildningen.

Mål för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
KursPoäng
Estetisk verksamhet 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 200
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 200

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 2 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Geografi
Geografi
KursPoäng
Geografi 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Medieproduktion
Medieproduktion
KursPoäng
Medieproduktion 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 2 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 2 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom programgemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 2 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 2 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Administration
Administration
KursPoäng
Administration 1 100
Administration 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Geografi
Geografi
KursPoäng
Geografi 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskap
KursPoäng
Hem- och konsumentkunskap 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 2 100
Historia 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Information och kommunikation 1 100
Information och kommunikation 2 100
Digital kompetens 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2 100
Matematik 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk
Moderna språk
KursPoäng
Moderna språk 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 3 100
Återvinning och kretslopp 1 100
Återvinning och kretslopp 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 2 100
Religionskunskap 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 3 100
Samhällskunskap – arbetslivets villkor 100
Trafikantkunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Litteratur 100
Skrivande 100