Övergripande regler för lärarlegitimation

De grundläggande reglerna för lärar- och förskollärarlegitimation finns i skollagen. Förutom skollagen finns regler för legitimation i behörighetsförordningen och Skolverkets föreskrifter.

Skollagen (2010:800)

Skollagen innehåller de grundläggande reglerna om legitimation för lärare och förskollärare. Reglerna beskriver vad som krävs för att få undervisa och sätta betyg och vad som gäller vid anställning av lärare och förskollärare.

Anställning: 2 kap. 20–22§ skollagen Länk till annan webbplats.

Undervisning: 2 kap. 13–19§ skollagen Länk till annan webbplats.

Betygsättning: 3 kap. 16§ skollagen Länk till annan webbplats.

Förordningar

Behörighetsförordningen

Här finns bland annat grundläggande regler om vad som krävs för att bli behörig att undervisa i olika skolformer.

Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Länk till annan webbplats.

Högskoleförordningen

Högskoleförordningen innehåller grundläggande regler för utbildningen på universitet och högskolor. Skolverket utgår från högskoleförordningen när vi avgör vilken behörighet en viss utbildning ger.

Högskoleförordningen (SFS 1993:100) Länk till annan webbplats.

Förordning om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

Här finns bestämmelser om att obehöriga lärare som genomför en kompletterande pedagogisk utbildning i vissa fall kan anställas under längre tid än ett år.

Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning Länk till annan webbplats.

Förordning om utbildning till lärare och förskollärare

Denna förordning reglerar hur utbildning till lärare och förskollärare ska utformas.

Förordning (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter om legitimation

Skolverket har tagit fram flera föreskrifter som kompletterar reglerna i skollagen och behörighetsförordningen. Föreskrifterna handlar bland annat om kraven för att få legitimation. Skolverkets föreskrifter finns samlade i Skolverkets författningssamling, SKOLFS.

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:11) om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare Länk till annan webbplats.

Legitimationsvillkor för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning Länk till annan webbplats.

Vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Krav för att lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida