Hitta program, ämnesplaner och kurser i gymnasieskolan

Skriv in namnet på ämnet (tom exempel svenska), kursen, programmet eller inriktningen och klicka på sök. Om du klickar på sök med tom sökruta listas alla ämnen.

Fritextsök eller sök per bokstav
Sökområde


 


Sökområde i alfabetisk sortering

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

Sökresultat

Urval: visar alla kurser

Kurser i ämnet Administration
Administration (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Administration – specialisering ADMADM00S
Administration 1 ADMADM01
Administration 2 ADMADM02
Personaladministration ADMPER0
Receptions- och konferensservice ADMREC0
Kurser i ämnet Affärskommunikation
Affärskommunikation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Affärskommunikation AFFAFÄ00S
Kurser i ämnet Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Aktiviteter och upplevelser AKTAKT0
Besöksnäringen AKTBEO0
Guide och reseledare AKTGUI0
Turistbyråservice AKTTUR0
Värdskap på resmålet AKTVAR0
Kurser i ämnet Anatomi och fysiologi
Anatomi och fysiologi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02
Kurser i ämnet Animation
Animation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Animation – specialisering ANIANI00S
Animation 1 ANIANI01
Animation 2 ANIANI02
Kurser i ämnet Anläggning
Anläggning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Anläggning – gröna ytor ANLANL0
Anläggning – ledningsbyggnad ANLANÄ0
Anläggning – stensättning ANLANG0
Anläggning – vägbyggnad ANLANN0
Anläggning 1 ANLANL01
Anläggning 2 ANLANL02
Anläggningsprocessen ANLANS0
Kurser i ämnet Anläggningsförare
Anläggningsförare (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Anläggningsförare – process ANAANL0
Anläggningsförare 1 ANAANA01
Anläggningsförare 2 ANAANA02
Anläggningsförare 3 ANAANA03
Anläggningsförare 4 ANAANA04
Kurser i ämnet Arkitektur
Arkitektur (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Arkitektur – hus ARKARK0
Arkitektur – rum ARKARI0
Kurser i ämnet ATV- och motorcykelteknik
ATV- och motorcykelteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
ATV och motorcykel ATOATV0
Kurser i ämnet Automatiserade system
Automatiserade system (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Allmän automationsteknik AUOALL0
Avhjälpande och förebyggande underhåll AUOAVH0
Kurser i ämnet Bageri- och konditorikunskap
Bageri- och konditorikunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Bageri – specialisering BAGBAG00S
Bageri 1 BAGBAG01
Bageri 2 BAGBAG02
Bageri 3 BAGBAG03
Bageri 4 BAGBAG04
Choklad och konfektyr BAGCHO0
Konditori – specialisering BAGKON00S
Konditori 1 BAGKON01
Konditori 2 BAGKON02
Konditori 3 BAGKON03
Konditori 4 BAGKON04
Kurser i ämnet Banskötsel för hästsport
Banskötsel för hästsport (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Banskötsel för hästsport BANBAN0
Kurser i ämnet Barn- och ungdomsvård
Barn- och ungdomsvård (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Barn- och ungdomshälsa BAOBAR0
Barn- och ungdomssjukvård BAOBAN0
Kurser i ämnet Beläggning
Beläggning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Beläggning BELBEL0
Beläggningsarbeten BELBEÄ0
Beläggningsmaskiner BELBEG0
Kurser i ämnet Berghantering
Berghantering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Bergarbeten BERBER0
Bergborrning BERBEB0
Bergmaskiner BERBEM0
Bergsprängning BERBEP0
Kurser i ämnet Betong
Betong (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Betong 1 – lågform och platta på mark BETBET01
Betong 2 – väggar och pelare BETBET02
Betong 3 – bärlag BETBET03
Betong 4 – golv BETBET04
Kurser i ämnet Bild
Bild (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Bild BILBIL0
Bild och form – specialisering BILBIL00S
Bild och form 1a1 BILBIL01a1
Bild och form 1a2 BILBIL01a2
Bild och form 1b BILBIL01b
Form BILFOM0
Kurser i ämnet Bildteori
Bildteori (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Bildteori BIDBIT0
Kurser i ämnet Biodling
Biodling (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Biodling BINBIO0
Kurser i ämnet Biologi
Biologi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Biologi 1 BIOBIO01
Biologi 2 BIOBIO02
Bioteknik BIOBIT0
Kurser i ämnet Biologi – naturbruk
Biologi – naturbruk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Bevarandebiologi BIGBEA0
Biologi – naturbruk – specialisering BIGBIG00S
Djurens biologi BIGDJE0
Marken och växternas biologi BIGMAN0
Kurser i ämnet Biologi i vattenmiljöer
Biologi i vattenmiljöer (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Biologi i vattenmiljöer 1 BIIVAT01
Biologi i vattenmiljöer 2 BIIVAT02
Biologi i vattenmiljöer 3 BIIVAT03
Kurser i ämnet Brand, bevakning och säkerhet
Brand, bevakning och säkerhet (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Akut omhändertagande BEVAKU0
Bevakning och säkerhet BEVBEV0
Brand och räddning BEVBRA0
Vardagsolyckor BEVVAR0
Kurser i ämnet Bussteknik
Bussteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Bussteknik BUSBUS0
Kurser i ämnet Bygg och anläggning
Bygg och anläggning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Bygg och anläggning 1 BYGBYG01
Bygg och anläggning 2 BYGBYG02
Kurser i ämnet Byggproduktionsledning
Byggproduktionsledning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Byggstyrning BYPBYG0
Planering före byggstart BYPPLA0
Rit- och mätningsteknik BYPRIT0
Kurser i ämnet Båtkunskap
Båtkunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Kustnavigation och säkerhet BATKUS0
Skärgårdsnavigation BATSKA0
Kurser i ämnet Cad
Cad (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Cad – specialisering CADCAD00S
Cad 1 CADCAD01
Cad 2 CADCAD02
Cad 3 CADCAD03
Kurser i ämnet Charkuterikunskap
Charkuterikunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Charkuteri – specialisering CHACHA00S
Charkuteri 1 CHACHA01
Charkuteri 2 CHACHA02
Charkuteri 3 CHACHA03
Charkuteri 4 CHACHA04
Kurser i ämnet Cirkus
Cirkus (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Akrobatik CIRAKR00S
Cirkus 1 CIRCIR01S
Cirkus 2 CIRCIR02S
Kurser i ämnet Dansgestaltning
Dansgestaltning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Dansgestaltning 1 DANDAN01
Dansgestaltning 2 DANDAN02
Dansimprovisation DANDAS0
Dansimprovisation och komposition DANDAI0
Koreografi DANKOO0
Repertoar DANREE0
Kurser i ämnet Dansgestaltning för yrkesdansare
Dansgestaltning för yrkesdansare (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balett DAGDAS3
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil modern nutida dans DAGDAN3
Pas de deux/partnering DAGPAS3
Repertoar för yrkesdansare DAGREP3
Scenisk verksamhet för yrkesdansare DAGSCE3
Kurser i ämnet Dansorientering
Dansorientering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Dansorientering DASDAO0
Kurser i ämnet Dansteknik
Dansteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Dansteknik – specialisering DATDAN00S
Dansteknik 1 DATDAS01S
Dansteknik 2 DATDAS02S
Dansteknik 3 DATDAS03S
Dansteknik 4 DATDAS04S
Dansträning DATDAR0
Kurser i ämnet Dansteknik för yrkesdansare
Dansteknik för yrkesdansare (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Dansteknik – breddning DAKDAN3
Dansträning för yrkesdansare DAKDAS3
Klassisk balett 1a DAKKLA31a
Klassisk balett 1b DAKKLA31b
Klassisk balett 2 DAKKLA32
Klassisk balett 3 DAKKLA33
Modern nutida dans 1a DAKMOD31a
Modern nutida dans 1b DAKMOD31b
Modern nutida dans 2 DAKMOD32
Modern nutida dans 3 DAKMOD33
Kurser i ämnet Dansteori
Dansteori (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Dansteori DAEDAT0
Kurser i ämnet Datalagring
Datalagring (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Datalagring DAADAT3
Kurser i ämnet Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Dator- och nätverksteknik DAODAC0
Datorsamordning och support DAODAT0
Datorteknik 1a DAODAT01a
Datorteknik 1b DAODAT01b
Digital kommunikationsteknik DAODIG0
Industriell informationsteknik DAOINU0
Multimediasystem DAOMUL0
Kurser i ämnet Datoriserad mönsterhantering
Datoriserad mönsterhantering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Datoriserad mönsterhantering 1 DAIMON01
Datoriserad mönsterhantering 2 DAIMON02
Kurser i ämnet Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Cad/cam DARCAD0
Datorstyrd produktion 1 DARDAT01S
Datorstyrd produktion 2 DARDAT02
Datorstyrd produktion 3 DARDAT03
Datorstyrd produktion 4 DARDAT04
Datorstyrd produktion 5 DARDAT05
Datorstyrd produktion 6 DARDAT06
Kurser i ämnet Datorsystem – spårfordon
Datorsystem – spårfordon (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Programmerbara datorsystem – spårfordon DAYPRO0
Kurser i ämnet Design
Design (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Design 1 DESDES01
Design 2 DESDES02
Designmodeller DESDES0
Kurser i ämnet Digitalt skapande
Digitalt skapande (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Digitalt skapande 1 DIGDIG01
Digitalt skapande 2 DIGDIG02
Kurser i ämnet Djur
Djur (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Djur – specialisering DJUDJU00S
Djur i zoohandel DJUDJI0
Djuren i naturbruket DJUDJR0
Djurhållning DJUDJH0
Sällskapsdjur 1 DJUSÄL01
Sällskapsdjur 2 DJUSÄL02
Kurser i ämnet Djur för forskningsändamål
Djur för forskningsändamål (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Djur för forskningsändamål DJFDJU0
Kurser i ämnet Djurparksdjur
Djurparksdjur (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Djurparksdjur 1 DJPDJU01
Djurparksdjur 2 DJPDJU02
Kurser i ämnet Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 DJRDJU01
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 DJRDJU02
Kurser i ämnet Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01
Avhjälpande underhåll 2 DRIAVH02
Underhåll – driftsäkerhet DRIUND0
Underhåll – elteknik DRIUNE0
Underhåll – hydraulik DRIUNR0
Underhåll – hydraulik och pneumatik DRIUNH0
Underhåll – lager och smörjteknik DRIUNÅ0
Underhåll – mekatronik DRIUNL0
Underhåll – pneumatik DRIUNP0
Underhåll – produktionsmekanik DRIUNO0
Underhåll – pumpteknik DRIUNU0
Underhåll – transmissioner och uppriktning DRIUNT0
Underhåll – vibrationsteknik DRIUNV0
Kurser i ämnet Dryckeskunskap
Dryckeskunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Barteknik DRYBAT0
Drycker DRYDRY0
Drycker – specialisering DRYDRY00S
Drycker och ansvarsfull alkoholservering DRYDRC0
Kurser i ämnet Däckstjänst
Däckstjänst (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Däckstjänst 1 DACDAC01
Däckstjänst 2 DACDAC02
Fartygsbefäl DACFAR0
Radiokommunikation till sjöss DACRAD0
Kurser i ämnet El- och hybridfordonsteknik
El- och hybridfordonsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
El- och hybridfordon 1 ELCELO01
El- och hybridfordon 2 ELCELO02
Kurser i ämnet El- och verkstadsteknik
El- och verkstadsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
El- och verkstadsteknik VERVER0
Kurser i ämnet Eldistributionsteknik
Eldistributionsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Belysningsnät ELDBEY0
Högspänningsnät ELDHÖG0
Lågspänningsnät ELDLÅS0
Nät- och transformatorstationer ELDNÄT0
Nätunderhållsarbete i stadsnät ELDNÄU0
Nätunderhållsarbete i vindkraftnät ELDNÄN0
Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24kV ELDNÄD0
Kurser i ämnet Elektronik
Elektronik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Elektronik och mikrodatorteknik ELEELR0
Låg- och högfrekvenskretsar ELELÅG0
Mikrodatortillämpningar ELEMIK0
Kurser i ämnet Elektronik – spårfordon
Elektronik – spårfordon (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Elektronik – spårfordon ELNELE0
Kurser i ämnet Elektronikproduktion
Elektronikproduktion (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Elektronikproduktionsteknik ELKELO0
Provning och kontrollarbete ELKPRV0
Kurser i ämnet Elektroniksystem – installation och underhåll
Elektroniksystem – installation och underhåll (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Bild- och ljudanläggningar ELOBID0
Kontorstekniksystem ELOKOT0
Trådlösa radiosystem ELOTRL0
Kurser i ämnet Elektroteknik
Elektroteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Antenn- och kabel-TV-teknik ELRANT0
Data- och medianät ELRDAA0
Elektromekanik ELRELK0
Elkraftteknik ELRELF0
Kurser i ämnet Elementmontering
Elementmontering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Elementmontering ELMELM0
Kurser i ämnet Elkraft och traktion – spårfordon
Elkraft och traktion – spårfordon (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Elkraft och traktion – spårfordon ELFELK0
Kurser i ämnet Ellära
Ellära (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Ellära 1 ELLELL01
Ellära 2 ELLELL02
Praktisk ellära ELLPRA0
Kurser i ämnet Ellära – spårfordon
Ellära – spårfordon (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Ellära – spårfordon 1 LLAELL01
Ellära – spårfordon 2 LLAELL02
Kurser i ämnet Ellära och digitalteknik – flyg
Ellära och digitalteknik – flyg (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Digitalteknik och flyginstrument ELADIG0
Ellära – flyg ELAELL0
Kurser i ämnet Elmotordrivsystem
Elmotordrivsystem (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Elmotordrivsystem ELIELD0
Kurser i ämnet Elmätteknik
Elmätteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Elmätteknik 1 ELÄELM01
Elmätteknik 2 ELÄELM02
Kurser i ämnet Energiteknik
Energiteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Energiteknik 1 ENEENE01
Energiteknik 2 ENEENE02
Förnybar energi ENEFÖR0
Vatten- och processkemi ENEVAE0
Kurser i ämnet Engelska
Engelska (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Engelska 5 ENGENG05
Engelska 6 ENGENG06
Engelska 7 ENGENG07
Kurser i ämnet Engelska för döva
Engelska för döva (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Engelska för döva 5 ENLENE05
Engelska för döva 6 ENLENE06
Engelska för döva 7 ENLENE07
Kurser i ämnet Entreprenörskap
Entreprenörskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Entreprenörskap ENTENR0
Kurser i ämnet Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Estetisk kommunikation 1 ESTEST01
Estetisk kommunikation 2 ESTEST02
Estetisk kommunikation 3 ESTEST03
Kurser i ämnet Eurytmi
Eurytmi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Eurytmi 1 EUREUR01
Eurytmi 2 EUREUR02
Eurytmi 3 EUREUR03
Eurytmi 4 EUREUR04
Kurser i ämnet Eventteknik
Eventteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Eventteknik EVEEVN0
Ljudproduktionsteknik EVELJD0
Ljus- och bildproduktionsteknik EVELJS0
Kurser i ämnet Fartygsteknik
Fartygsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Lasthantering och passagerarsäkerhet FARLAS0
Skeppsteknik FARSKE0
Kurser i ämnet Fastighetsautomation
Fastighetsautomation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fastighetsautomation 1 FAIFAS01
Fastighetsautomation 2 FAIFAS02
Kurser i ämnet Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fastighetsförvaltning FAFFAS0
Fastighetskommunikation FAFFAT0
Informationsteknik i fastighetsförvaltning FAFINF0
Kurser i ämnet Fastighetsservice
Fastighetsservice (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fastighetsservice – byggnader FASFAS0
Fastighetsservice – elarbeten FASFAH0
Fastighetsservice – VVS FASFAE0
Fastighetsservice – ytor FASFAV0
Kurser i ämnet Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Film- och tv-produktion 1 FILFIL01
Film- och tv-produktion 2 FILFIL02
Filmproduktion FILFIL0
Manus för film och tv FILMAN0
Tv-produktion FILTVP0
Kurser i ämnet Filosofi
Filosofi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Filosofi 1 FIOFIO01
Filosofi 2 FIOFIO02
Kurser i ämnet Fiske
Fiske (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fiske 1 FISFIS01
Fiske 2 FISFIS02
Fiske 3 FISFIS03
Kurser i ämnet Fiskevård
Fiskevård (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fiskevård 1 FIKFIS01
Fiskevård 2 FIKFIS02
Fiskevård 3 FIKFIS03
Kurser i ämnet Flerbränslefordonsteknik
Flerbränslefordonsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Flerbränslefordon FLEFLR0
Kurser i ämnet Flygplansteknik
Flygplansteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Flygplansteknik FLPFLY0
Kurser i ämnet Flygplatsteknik
Flygplatsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Flygplatsen FLGFLY0
Fälthållning FLGFAL0
Kurser i ämnet Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap inom naturbruk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fordon och redskap FOHFOR0
Kurser i ämnet Fordons- och transportbranschen
Fordons- och transportbranschen (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden FORFOD0
Kurser i ämnet Fordonsteknik
Fordonsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fordonsteknik – introduktion FODFOO0
Kurser i ämnet Fordonstestteknik
Fordonstestteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fordonstestteknik FOOFOR0
Miljöer och utrustning för fordonstest FOOMIL0
Kurser i ämnet Formgivning
Formgivning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fackteckning och design FOMFAC0
Formgivning 1 FOMFOR01S
Formgivning 2 FOMFOR02S
Formgivning 3 FOMFOR03S
Textil färg och form FOMTEX0
Kurser i ämnet Fotografisk bild
Fotografisk bild (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fotografisk bild 1 FOTFOT01
Fotografisk bild 2 FOTFOT02
Fotografisk bild 3 FOTFOT03
Fotografisk bild 4 FOTFOT04
Kurser i ämnet Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och friskvårdsverksamheter (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Bad- och friskvårdsanläggningar FRIBAD0
Drift och underhåll av fritidsanläggningar FRIDRF0
Fritids- och friskvårdsverksamheter FRIFRT0
Fritidsmiljöer och arenor FRIFRS0
Kurser i ämnet Fritids- och idrottskunskap
Fritids- och idrottskunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fritids- och idrottskunskap FRTFRD0
Kurser i ämnet Fritidsbåtteknik
Fritidsbåtteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Båthantering och underhåll FRDBAT0
Båtsystem FRDBAS0
Konstruktion och reparation 1 FRDKON01
Konstruktion och reparation 2 FRDKON02
Plast- och lamineringsteknik FRDPLA0
Kurser i ämnet Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning (Gäller från 2023-07-02)
KursKurskod
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02
Kurser i ämnet Fysik
Fysik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fysik 1a FYSFYS01a
Fysik 1b1 FYSFYS01b1
Fysik 1b2 FYSFYS01b2
Fysik 2 FYSFYS02
Fysik 3 FYSFYS03
Kurser i ämnet Företagsekonomi
Företagsekonomi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Entreprenörskap och företagande FÖRENT0
Företagsekonomi – specialisering FÖRFÖR00S
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02
Marknadsföring FÖRMAD0
Redovisning 1 FÖRRED01
Redovisning 2 FÖRRED02
Kurser i ämnet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Personlig försäljning 1 FÖSPER01
Personlig försäljning 2 FÖSPER02
Servicekunskap 1 FÖSSEV01
Servicekunskap 2 FÖSSER02
Kurser i ämnet Gasturbinmotorer – flyg
Gasturbinmotorer – flyg (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Gasturbinmotorer GASGAS0
Kurser i ämnet Geografi
Geografi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Geografi 1 GEOGEO01
Geografi 2 GEOGEO02
Geografiska informationssystem GEOGEO0
Kurser i ämnet Gerontologi och geriatrik
Gerontologi och geriatrik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Gerontologi och geriatrik GERGER0
Kurser i ämnet Godshantering
Godshantering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Godshantering – vux GODGOD1
Hantering av varor och gods GODHAT0
Lastbärare GODLAS0
Maskinell godshantering GODMAL0
Tunga arbetsmaskiner GODTUN0
Kurser i ämnet Godstransporter
Godstransporter (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Godstrafik GOSGOD0
Godstransporter – specialisering GOSGOD00S
Lastbilsmonterad kran GOSLAL0
Kurser i ämnet Golvläggning
Golvläggning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Golvläggning 1 GOLGOL01
Golvläggning 2 – våtrum GOLGOL02
Golvläggning 3 – trä och laminat GOLGOL03
Kurser i ämnet Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Grafisk illustration GRAGRI0
Grafisk illustration i pixelgrafik GRAGRP0
Grafisk illustration i vektorgrafik GRAGRV0
Grafisk kommunikation 1 GRAGRA01
Grafisk kommunikation 2 GRAGRA02
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller GRAGRA0
Original, reproduktion och prepress GRAGRR0
Kurser i ämnet Grafisk produktion
Grafisk produktion (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Grafisk produktion 1 GRFGRF01
Grafisk produktion 2 GRFGRF02
Grafisk produktion 3 GRFGRF03
Grafisk produktion 4 GRFGRF04
Kurser i ämnet Grundläggande vård och omsorg
Grundläggande vård och omsorg (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
Kurser i ämnet Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Gränssnitt 3D GRÄGRN0
Gränssnittsdesign GRÄGRÄ0
Kurser i ämnet Grönyte- och småmaskinsteknik
Grönyte- och småmaskinsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Grönyte- och småmaskinsteknik GROGRO0
Kurser i ämnet Gymnasieingenjören i praktiken
Gymnasieingenjören i praktiken (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Gymnasieingenjören i praktiken GYNGYM3
Kurser i ämnet Handel
Handel (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Affärsutveckling och ledarskap HANAFR0
Branschkunskap inom handel HANBRA0
Handel – specialisering HANHAN00S
Handel och hållbar utveckling HANHAN0
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01
Praktisk marknadsföring 2 HANPRA02
Kurser i ämnet Hantverk
Hantverk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Barberare 2 HAVBAR02
Barberare 3 HAVBAR03
Barberare 4 HAVBAR04
Barberare 5 HAVBAR05
Barberare 6a HAVBAR06a
Barberare 6b HAVBAR06b
Finsnickeri 1 HAVFIN01
Finsnickeri 2 HAVFIN02
Finsnickeri 3 HAVFIN03
Finsnickeri 4 HAVFIN04
Finsnickeri 4 – specialisering HAVFIN04S
Finsnickeri 5 HAVFIN05
Finsnickeri 5 – specialisering HAVFIN05S
Finsnickeri 6a HAVFIN06a
Finsnickeri 6b HAVFIN06b
Florist 1 HAVFLO01
Florist 2 HAVFLO02
Florist 3 HAVFLO03
Florist 4 HAVFLO04
Florist 4 – specialisering HAVFLO04S
Florist 5 HAVFLO05
Florist 5 – specialisering HAVFLO05S
Florist 6a HAVFLO06a
Florist 6b HAVFLO06b
Frisör 1 HAVFRI01
Frisör 2 HAVFRI02
Frisör 3 HAVFRI03
Frisör 4 HAVFRI04
Frisör 4 – specialisering HAVFRI04S
Frisör 5 HAVFRI05
Frisör 5 – specialisering HAVFRI05S
Frisör 6a HAVFRI06a
Frisör 6b HAVFRI06b
Hantverk – introduktion HAVHAV0
Hantverksteknik 1 HAVHNT01
Hantverksteknik 2 HAVHNT02
Hantverksteknik 3 HAVHNT03
Hantverksteknik 4 HAVHNT04
Hantverksteknik 4 – specialisering HAVHNT04S
Hantverksteknik 5 HAVHNT05
Hantverksteknik 5 – specialisering HAVHNT05S
Hantverksteknik 6a HAVHNT06a
Hantverksteknik 6b HAVHNT06b
Hår- och makeupstylist 2 HAVHAR02
Hår- och makeupstylist 3 HAVHAR03
Hår- och makeupstylist 4 HAVHAR04
Hår- och makeupstylist 5 HAVHAR05
Textil design 1 HAVTEX01
Textil design 2 HAVTEX02
Textil design 3 HAVTEX03
Textil design 4 HAVTEX04
Textil design 4 – specialisering HAVTEX04S
Textil design 5 HAVTEX05
Textil design 5 – specialisering HAVTEX05S
Textil design 6a HAVTEX06a
Textil design 6b HAVTEX06b
Kurser i ämnet Hantverkskunskap
Hantverkskunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Material HVKMAT0
Material och miljö HVKMAE0
Miljö HVKMIL0
Tradition och utveckling HVKTRA0
Kurser i ämnet Helikopterteknik
Helikopterteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Helikopterteknik HELHEL0
Kurser i ämnet Hippologi
Hippologi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Hippologi – anatomi och fysiologi HIOHIP0
Hippologi – avel och hästens hälsa HIOHIO0
Hippologi – etologi HIOHIL0
Kurser i ämnet Historia
Historia (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Historia 1a1 HISHIS01a1
Historia 1a2 HISHIS01a2
Historia 1b HISHIS01b
Historia 2a HISHIS02a
Historia 2b – kultur HISHIS02b
Historia 3 HISHIS03
Kurser i ämnet Hjulutrustningsteknik
Hjulutrustningsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Hjulutrustning HJUHJU0
Hjulutrustning – specialisering HJUHJT00S
Kurser i ämnet Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00S
Kurser i ämnet Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets HUAHUM30S
Kurser i ämnet Hundkunskap
Hundkunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Hundkunskap 1 HUNHUN01
Hundkunskap 2 HUNHUN02
Hundkunskap 3 HUNHUN03
Träning av hund HUNTRN0
Kurser i ämnet Husbyggnad
Husbyggnad (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Husbyggnad 1 HUSHUS01
Husbyggnad 2 HUSHUS02
Husbyggnad 3 – ombyggnad HUSHUS03
Husbyggnadsprocessen HUSHUB0
Kurser i ämnet Husbyggnad – specialyrken
Husbyggnad – specialyrken (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Specialyrken 1 HUBSPC01S
Specialyrken 2 HUBSPC02S
Specialyrken 3 HUBSPC03S
Kurser i ämnet Husvagns- och husbilsteknik
Husvagns- och husbilsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Husvagnar och husbilar HUVHUS0
Kurser i ämnet Hygienkunskap
Hygienkunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Hygien HYGHYG0
Kurser i ämnet Hälsa
Hälsa (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Ergonomi HALERG0
Hälsopedagogik HALHAL0
Kost och hälsa HALKOC0
Mental träning HALMEN0
Kurser i ämnet Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02
Räddningsmedicin HAORAD0
Kurser i ämnet Hälsovård
Hälsovård (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Friskvård och hälsa HAAFRI0
Komplementärmedicin HAAKOM0
Kost, måltid och munhälsa HAAKOS0
Kurser i ämnet Hästkunskap
Hästkunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Den unga hästens utveckling 1a HÄTDEN01a
Den unga hästens utveckling 1b HÄTDEN01b
Den unga hästens utveckling 2 HÄTDEN02
Hästkunskap 1 HÄTHÄS01
Hästkunskap 2 HÄTHÄS02
Hästkunskap 3 HÄTHÄS03
Kurser i ämnet Hållbart samhälle
Hållbart samhälle (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Hållbart samhällsbyggande HÅLHÅB0
Miljö- och energikunskap HÅLMIJ0
Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0
Kurser i ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Idrott och hälsa 1 IDRIDR01
Idrott och hälsa 1 – specialisering IDRIDO01
Idrott och hälsa 2 IDRIDR02
Idrott och hälsa 2 – specialisering IDRIDO02
Kurser i ämnet Industriautomation
Industriautomation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriautomation INRIND0
Robotteknik INRROB0
Kurser i ämnet Industriell automation
Industriell automation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriell automationsteknik IDUIND3
Industriell it IDUIIT3
Industriell PLC-teknik IDUPLC3
Industriell robotteknik IDUROB3
Tillämpad automationsteknik IDUTIL3
Kurser i ämnet Industriell design
Industriell design (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriell design 1 INLIND31
Industriell design 2 INLIND32
Kurser i ämnet Industriella produktionsmetoder
Industriella produktionsmetoder (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriella produktionsmetoder 1 INNIND31
Industriella produktionsmetoder 2 INNIND32
Industriella produktionsmetoder 3 INNIND33
Kurser i ämnet Industrirör svets VVS
Industrirör svets VVS (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
VVS MMA-svetsning rör INVVVS0
VVS TIG-svetsning rör INVVVI0
Kurser i ämnet Industrirörteknik
Industrirörteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Industrirörteknik 1 INDIND01
Industrirörteknik 2 INDIND02
Industrirörteknik 3 INDIND03
Kurser i ämnet Industriteknisk fördjupning
Industriteknisk fördjupning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriteknisk fördjupning 1 PRFPRF01
Industriteknisk fördjupning 2 PRFPRF02
Kurser i ämnet Industritekniska processer
Industritekniska processer (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Industritekniska processer 1 INUINU01
Industritekniska processer 2 INUINU02
Industritekniska processer 3 INUINU03
Industritekniska processer 4 INUINU04
Laboratorieteknik INULAB0
Kurser i ämnet Information och kommunikation
Information och kommunikation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Information och kommunikation 1 INFINF01
Information och kommunikation 2 INFINF02
Kurser i ämnet Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Datakommunikation och informationssäkerhet INADAT3
Informationsteknisk arkitektur INAINF3
Nätverks- och kommunikationstjänster INANAT3
Kurser i ämnet Inköp och logistik
Inköp och logistik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Inköp 1 INKINK01
Inköp 2 INKINK02
Logistik 1 INKLOG01
Logistik 2 INKLOG02
Transport och spedition INKTRP0
Kurser i ämnet Installationsteknik
Installationsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Belysningsteknik INSBES0
Elinstallationer INSELI0
Elmotorstyrning INSELS0
Kommunikationsnät 1 INSKOM01
Kommunikationsnät 2 INSKOM02
Kommunikationsnät 3 INSKOM03
Kurser i ämnet It i vård och omsorg
It i vård och omsorg (Gäller från 2011-07-01, tom 2024-06-30)
KursKurskod
It i vård och omsorg ITIITI0
Kurser i ämnet Juridik
Juridik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Affärsjuridik JURAFF0
Privatjuridik JURPRI0
Rätten och samhället JURRÄT0
Kurser i ämnet Järnvägsbyggnad
Järnvägsbyggnad (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Järnvägsbyggnad 1 JÄRJÄR01
Järnvägsbyggnad 2 JÄRJÄR02
Järnvägsbyggnad 3 JÄRJÄR03
Kurser i ämnet Järnvägsteknik
Järnvägsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Allmän järnvägsteknik JÄNALM0
Elteknik JÄNELN0
Signalteknik JÄNSIG0
Kurser i ämnet Karosseriteknik
Karosseriteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Karosserikonstruktioner och inredning KARKAR0
Riktbänkssystem KARRIK0
Riktningsteknik – introduktion KARRIT0
Skadebesiktning och produktionsflöde KARSKA0
Skarvnings- och sammanfogningsteknik KARSKR0
Småreparationer – karosseri KARSMA0
Kurser i ämnet Kemi
Kemi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Kemi 1 KEMKEM01
Kemi 2 KEMKEM02
Kurser i ämnet Klassisk grekiska – språk och kultur
Klassisk grekiska – språk och kultur (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Klassisk grekiska – språk och kultur 1 KLAKLA01
Klassisk grekiska – språk och kultur 2 KLAKLA02
Kurser i ämnet Kolvmotorer – flyg
Kolvmotorer – flyg (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Kolvmotorer KOLKOL0
Kurser i ämnet Konferens och evenemang
Konferens och evenemang (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Evenemang KONEVE0
Konferens 1 KONKOF01
Konferens 2 KONKON02
Konferens 3 KONKON03
Konferens och evenemang KONKOF0
Rums- och konferensbokning KONRUM0
Kurser i ämnet Konst och kultur
Konst och kultur (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Film- och tv-kunskap KOSFIL0
Konstarterna och samhället KOSKOS0
Kultur- och idéhistoria KOSKUL0
Samtida kulturuttryck KOSSAT0
Kurser i ämnet Konsthantverk
Konsthantverk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Konsthantverk 1 KOHHAN01
Konsthantverk 2 KOHHAN02
Konsthantverk 3 KOHHAN03
Konsthantverk 4 KOHHAN04
Konsthantverk 5 KOHHAN05
Kurser i ämnet Konstruktion
Konstruktion (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Konstruktion 1 KOTKOS01
Konstruktion 2 KOTKOS02
Konstruktion 3 KOTKOS03
Kurser i ämnet Konstruktionsteknik
Konstruktionsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Konstruktionsteknik KORKON3
Materialteknik KORMAT3
Mekanik och hållfasthetslära KORMEK3
Tillämpad konstruktionsteknik KORTIL3
Kurser i ämnet Kraft- och värmeteknik
Kraft- och värmeteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Kraft- och värmeteknik 1 KRAKRA01
Kraft- och värmeteknik 2 KRAKRA02
Reservkraft KRARER0
Kurser i ämnet Kyl- och värmepumpsteknik
Kyl- och värmepumpsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering KYLKYL0
Kyl- och värmepumpsteknik – grund KYLKYO0
Kyl- och värmepumpsteknik – installation KYLKYC0
Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet KYLKYH0
Kyl- och värmepumpsteknik – service KYLKYV0
Kurser i ämnet Lackeringsteknik
Lackeringsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Baskurs i lackering LACBAK0
Färg och dekorationslackering LACFÄR0
Industriell lackering LACINS0
Lackeringssystem LACLAC0
Lackeringsteknik – applicering LACLAK0
Lackeringsteknik – introduktion LACLAE0
Lackeringsteknik för tunga fordon LACLAR0
Produktionsflöden LACPRD0
Småreparationer – lackering LACSMA0
Kurser i ämnet Lager och terminal
Lager och terminal (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Lageradministration och terminallogistik LAGLAG0
Lagerprocesser LAGLAP0
Plocklagerhantering LAGPLO0
Kurser i ämnet Lantbruksdjur
Lantbruksdjur (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Lantbruksdjur – specialisering LANLAN00S
Lantbruksdjur 1 LANLAN01
Lantbruksdjur 2 LANLAN02
Kurser i ämnet Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Lantbruksmaskiner 1 LAULAT01
Lantbruksmaskiner 2 LAULAT02
Kurser i ämnet Lantbruksmaskinsteknik
Lantbruksmaskinsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Lantbruksmaskinsteknik LAKLAN0
Kurser i ämnet Larm och säkerhetsteknik
Larm och säkerhetsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Brandlarmssystem LARBRN0
CCTV-system LARCCT0
Inbrottslarmssystem LARINB0
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0
Passersystem LARPAS0
Kurser i ämnet Lastbilar – reparations- och systemteknik
Lastbilar – reparations- och systemteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Lastbilar – chassi och bromsar LAPLAC0
Lastbilar – kraftöverföring LAPLAS0
Lastbilar – system- och diagnosteknik 1 LAPLAS01
Lastbilar – system- och diagnosteknik 2 LAPLAS02
Kurser i ämnet Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer LAILAT0
Kurser i ämnet Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Lastbilar och mobila maskiner – basteknik LAALAT0
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1 LAALAS01
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2 LAALAS02
Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik LAALAS0
Kurser i ämnet Lastbilspåbyggnadsteknik
Lastbilspåbyggnadsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Lastbilspåbyggnad – specialisering LALLAS00S
Kurser i ämnet Lastmaskiner och truckar inom naturbruk
Lastmaskiner och truckar inom naturbruk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Lastmaskiner och truckar LASLAA0
Kurser i ämnet Latin – språk och kultur
Latin – språk och kultur (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Latin – språk och kultur 1 LATLAT01
Latin – språk och kultur 2 LATLAT02
Latin – språk och kultur 3 LATLAT03
Kurser i ämnet Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Ledarskap och organisation LEDLED0
Kurser i ämnet Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Livsmedels- och näringskunskap 1 LIVLIV01
Livsmedels- och näringskunskap 2 LIVLIV02
Kurser i ämnet Ljudproduktion
Ljudproduktion (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Film- och interaktiv ljudproduktion LJUFIL0
Ljudproduktion 1 LJULJU01
Ljudproduktion 2 LJULJU02
Radioproduktion LJURAD0
Kurser i ämnet Lås- och passerteknik
Lås- och passerteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Låsinstallation LAOLAS0
Låsteknik LAOLAT0
Kurser i ämnet Manuell mönsterkonstruktion
Manuell mönsterkonstruktion (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Mönsterkonstruktion 1 MNUMON01
Mönsterkonstruktion 2 MNUMON02
Kurser i ämnet Marin el och elektronik
Marin el och elektronik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Båtel 1 MAIBAT01
Båtel 2 MAIBAT02
Marinelektronik 1 MAIMAR01
Marinelektronik 2 MAIMAR02
Marinelektronik 3 MAIMAR03
Motorelektronik 1 MAIMOT01
Motorelektronik 2 MAIMOT02
Kurser i ämnet Marina elektroniksystem
Marina elektroniksystem (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Marina elektroniksystem MAYMAR0
Kurser i ämnet Marinmotorteknik
Marinmotorteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Diagnos och reparation MANDIA0
Intervallservice MANINT0
Marinmotor – introduktion MANMAR0
Nyinstallation MANNYI0
Kurser i ämnet Maskintjänst
Maskintjänst (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Maskinbefäl MAKMAS0
Maskintjänst 1 MAKMAS01
Maskintjänst 2 MAKMAS02
Kurser i ämnet Massage
Massage (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Massage 1 MAAMAA01
Massage 2 MAAMAA02
Kurser i ämnet Mat och butik
Mat och butik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Mat och butik – specialisering MAOMAT00S
Mat och butik 1 MAOMAT01
Mat och butik 2 MAOMAT02
Kurser i ämnet Mat och dryck i kombination
Mat och dryck i kombination (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Mat och dryck i kombination MACMAT0
Kurser i ämnet Matematik
Matematik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Matematik – specialisering MATMAT00S
Matematik 1a MATMAT01a
Matematik 1b MATMAT01b
Matematik 1c MATMAT01c
Matematik 2a MATMAT02a
Matematik 2b MATMAT02b
Matematik 2c MATMAT02c
Matematik 3b MATMAT03b
Matematik 3c MATMAT03c
Matematik 4 MATMAT04
Matematik 5 MATMAT05
Kurser i ämnet Materialkunskap
Materialkunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Materialkunskap 1 MAEMAT01
Materialkunskap 2 MAEMAT02
Kurser i ämnet Matlagningskunskap
Matlagningskunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Matlagning – specialisering MALMAL00S
Matlagning 1 MALMAL01
Matlagning 2 MALMAL02
Matlagning 3 MALMAL03
Matlagning 4 MALMAL04
Specialkoster MALSPE0
Kurser i ämnet Medicin
Medicin (Gäller från 2011-07-01, tom 2024-06-30)
KursKurskod
Medicin 1 MEDMED01
Medicin 2 MEDMED02
Kurser i ämnet Medicinsk teknik
Medicinsk teknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Elektromedicinsk teknik MEIELE0
Gas- och vätsketeknik MEIGAS0
Radiologiska utrustningar MEIRAD0
Kurser i ämnet Mediekommunikation
Mediekommunikation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Journalistik, reklam och information 1 MEEJOU01
Journalistik, reklam och information 2 MEEJOU02
Textkommunikation MEETET0
Kurser i ämnet Medieproduktion
Medieproduktion (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Medieproduktion 1 MEPMEI01
Medieproduktion 2 MEPMEI02
Kurser i ämnet Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Medier, samhälle och kommunikation 1 MERMEE01
Medier, samhälle och kommunikation 2 MERMEE02
Kurser i ämnet Mekatronik
Mekatronik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Mekatronik 1 MEKMEK01
Mekatronik 2 MEKMEK02
Kurser i ämnet Mjukvarudesign
Mjukvarudesign (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Mjukvarudesign MJKMJU3
Kurser i ämnet Mobila applikationer
Mobila applikationer (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Mobila applikationer MOIMOB3
Kurser i ämnet Mobila arbetsmaskiner
Mobila arbetsmaskiner (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Bandschaktare MOBBAN0
Grävmaskiner MOBGRV0
Hjullastare MOBHJU0
Teleskoplastare MOBTEL0
Väghyvel MOBVAG0
Kurser i ämnet Mobila maskiner – reparations- och systemteknik
Mobila maskiner – reparations- och systemteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Mobila maskiner – hydraulsystem MOLMOI0
Mobila maskiner – kraftöverföring MOLMOB0
Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 1 MOLMOB01
Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 2 MOLMOB02
Kurser i ämnet Moderna språk
Moderna språk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Kinesiska 1 MODZHO01
Kinesiska 2 MODZHO02
Kinesiska 3 MODZHO03
Kinesiska 4 MODZHO04
Kinesiska 5 MODZHO05
Kinesiska 6 MODZHO06
Kinesiska 7 MODZHO07
Moderna språk 1 MODXXX01
Moderna språk 2 MODXXX02
Moderna språk 3 MODXXX03
Moderna språk 4 MODXXX04
Moderna språk 5 MODXXX05
Moderna språk 6 MODXXX06
Moderna språk 7 MODXXX07
Kurser i ämnet Modersmål
Modersmål (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Modersmål – aktiv tvåspråkighet MOEMOD0
Modersmål 1 MOEXXX01
Modersmål 2 MOEXXX02
Kurser i ämnet Motor- och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Motor- och röjmotorsåg 1 MOTMOT01
Motor- och röjmotorsåg 2 MOTMOT02
Kurser i ämnet Mur- och putsverk
Mur- och putsverk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Mur- och putsverk 1 – grundmurar MURMUR01
Mur- och putsverk 2 – murverk MURMUR02
Mur- och putsverk 3 – puts MURMUR03
Kurser i ämnet Musik
Musik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Bruksspel och ackompanjemang MUSBRU0
Ensemble 1 MUSENS01
Ensemble 2 MUSENS02S
Ensemble med körsång MUSENS0
Ensembleledning och dirigering MUSENE0
Instrument eller sång 1 MUSINS01S
Instrument eller sång 2 MUSINS02S
Instrument eller sång 3 MUSINS03S
Körsång 1 MUSKÖS01
Körsång 2 MUSKÖS02S
Musik MUSMUS0
Musik för yrkesdansare MUSMUK0
Musikimprovisation MUSMUI0
Musikproduktion 1 MUSMUS01
Musikproduktion 2 MUSMUS02
Rytmik MUSRYT0
Kurser i ämnet Musikteori
Musikteori (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Arrangering och komposition 1 MUIARA01
Arrangering och komposition 2 MUIARA02
Gehörs- och musiklära 1 MUIGEH01
Gehörs- och musiklära 2 MUIGEH02
Kurser i ämnet Människan
Människan (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0
Internationellt arbete MÄNINA0
Kurser i ämnet Människan i industrin
Människan i industrin (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Människan i industrin 1 MÄIMÄN01
Människan i industrin 2 MÄIMÄN02
Kurser i ämnet Människans språk
Människans språk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Människans språk 1 MÄKMÄK01
Människans språk 2 MÄKMÄK02
Kurser i ämnet Människans säkerhet
Människans säkerhet (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Människans säkerhet MÄSMÄN0
Kurser i ämnet Mät-, styr- och reglerteknik
Mät-, styr- och reglerteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Distribuerade styrsystem MÄTDIS0
Mät- och reglerteknik MÄTMÄT0
Mät- och styrteknik MÄTMÄO0
Programmerbara styrsystem MÄTPRR0
Kurser i ämnet Måleri
Måleri (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Måleri – dekorationstekniker MARMAE0
Måleri – äldre måleritekniker MARMAR0
Måleri 1 MARMAL01
Måleri 2 MARMAL02
Måleri 3 MARMAL03
Måleri 4 MARMAL04
Måleri 5 MARMAL05
Måleriprocessen MARMAL0
Kurser i ämnet Måltids- och branschkunskap
Måltids- och branschkunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel MÅTBRC0
Kurser i ämnet Natur- och landskapsvård
Natur- och landskapsvård (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Natur- och landskapsvård NATNAT0
Kurser i ämnet Naturbruk
Naturbruk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Naturbruk NAUNAU0
Kurser i ämnet Naturbrukets byggnader
Naturbrukets byggnader (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Byggnadsunderhåll NARBYA0
Hästsportanläggningars skötsel och drift 1 NARHAS01
Hästsportanläggningars skötsel och drift 2 NARHAS02
Kurser i ämnet Naturguidning
Naturguidning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Guidning i naturbruksmiljöer NAGGUD0
Naturguidning 1 NAGNAT01
Naturguidning 2 NAGNAT02
Kurser i ämnet Naturkunskap
Naturkunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1
Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2
Naturkunskap 1b NAKNAK01b
Naturkunskap 2 NAKNAK02
Kurser i ämnet Naturturism
Naturturism (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Naturturism 1 NAMNAT01
Naturturism 2 NAMNAT02
Naturturism 3 NAMNAT03
Kurser i ämnet Naturvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Naturvetenskaplig specialisering NAVNAT00S
Kurser i ämnet Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Naturvetenskaplig spets NAENAT30S
Kurser i ämnet Nätverksteknik
Nätverksteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Administration av nätverks- och serverutrustning NAIADM0
Nätverksadministration NAINAV0
Nätverkssäkerhet NAINAE0
Nätverksteknik NAINAR0
Nätverksteknologier NAINAK0
Kurser i ämnet Odling i växthus
Odling i växthus (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Odling i växthus – specialisering ODIODI00S
Odling i växthus 1 ODIODL01
Odling i växthus 2 ODIODL02
Kurser i ämnet Omvårdnad
Omvårdnad (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Omvårdnad 1 OMVOMV01
Omvårdnad 2 OMVOMV02
Kurser i ämnet Pedagogik
Pedagogik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Aktivitetsledarskap PEDAKI00S
Barns lärande och växande PEDBAS0
Kommunikation PEDKOU0
Lärande och utveckling PEDLÄR0
Människors miljöer PEDMÄI0
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
Kurser i ämnet Pedagogik i vård och omsorg
Pedagogik i vård och omsorg (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0
Kurser i ämnet Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Dramapedagogik PEGDRA0
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
Skapande verksamhet PEGSKP0
Kurser i ämnet Personbilar – reparations- och systemteknik
Personbilar – reparations- och systemteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Personbilar – chassi och bromsar REPPEO0
Personbilar – förbränningsmotorer REPPER0
Personbilar – kraftöverföring REPPES0
Personbilar – system- och diagnosteknik 1 REPPER01
Personbilar – system- och diagnosteknik 2 REPPER02
Kurser i ämnet Personbilar – service och underhållsteknik
Personbilar – service och underhållsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Personbilar – basteknik SEOPEB0
Personbilar – service och underhåll 1 SEOPER01
Personbilar – service och underhåll 2 SEOPER02
Personbilar – verkstad och elteknik SEOPER0
Kurser i ämnet Persontransporter
Persontransporter (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Persontrafik – vux PESPER1
Persontrafik 1a PESPER01a
Persontrafik 1b PESPER01b
Persontransporter – specialisering PESPER00S
Taxitrafik PESTAX0
Kurser i ämnet Plåtslageri
Plåtslageri (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Plåtslageri – grunder PLÅPLÅ0
Plåtslageriprocessen PLÅPLS0
Kurser i ämnet Plåtslageriteknik
Plåtslageriteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Byggnadsplåtslageri 1 PLTBYG01
Byggnadsplåtslageri 2 PLTBYG02
Byggnadsplåtslageri 3 PLTBYG03
Byggnadsplåtslageri 4 PLTBYG04
Kulturplåtslageri PLTKUU0
Lättbyggnadsteknik PLTLÄT0
Plåtslageri – svetstekniker PLTPLT0
Kurser i ämnet Processautomation
Processautomation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Processdatorsystem PROPRO0
Processmätteknik 1 PROPRC01
Processmätteknik 2 PROPRC02
Processreglering PROPRE0
Kurser i ämnet Processteknik – energi
Processteknik – energi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Processteknik – energi 1 PRCPRO31
Processteknik – energi 2 PRCPRO32
Kurser i ämnet Processteknik – kemi
Processteknik – kemi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Processteknik – kemi 1 PREKEM31
Processteknik – kemi 2 PREKEM32
Kurser i ämnet Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Produktionsfilosofi 1 PRIPRO31
Produktionsfilosofi 2 PRIPRO32
Kurser i ämnet Produktionskunskap
Produktionskunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Produktionskunskap 1 PRDPRO01
Produktionskunskap 2 PRDPRO02
Kurser i ämnet Produktionsutrustning
Produktionsutrustning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriell mätteknik – fördjupning PRUINU0
Industriell mätteknik – grund PRUIND0
Interna transporter PRUINE00S
Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S
Produktionsutrustning 2 PRUPRD02S
Produktionsutrustning 3 PRUPRD03S
Produktionsutrustning 4 PRUPRD04
Verktygskunskap PRUVEY0
Kurser i ämnet Produktionsutveckling
Produktionsutveckling (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriell digitalisering PRNIND3
Produktionsutveckling 1 PRNPRO31
Produktionsutveckling 2 PRNPRO32
Kurser i ämnet Produktutveckling
Produktutveckling (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Produktutveckling 1 PRKPRK01
Produktutveckling 2 PRKPRK02
Kurser i ämnet Programmering
Programmering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Programmering 1 PRRPRR01
Programmering 2 PRRPRR02
Programmering 3 PRRPRR33
Kurser i ämnet Psykiatri
Psykiatri (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Psykiatri 1 PSYPSY01
Psykiatri 2 PSYPSK02
Kurser i ämnet Psykologi
Psykologi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Psykologi 1 PSKPSY01
Psykologi 2a PSKPSY02a
Psykologi 2b PSKPSY02b
Kurser i ämnet Reception
Reception (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Logi RECLOG0
Reception 1 RECREC01
Reception 2 RECREC02
Reception 3 RECREC03
Kurser i ämnet Religionskunskap
Religionskunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Religionskunskap – specialisering RELREL0
Religionskunskap 1 RELREL01
Religionskunskap 2 RELREL02
Kurser i ämnet Rengöringsservice
Rengöringsservice (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Städservice REGSTA0
Kurser i ämnet Rennäring
Rennäring (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Renen och dess naturmiljö 1 RENREN01
Renen och dess naturmiljö 2 RENREN02
Renen och rennäringen 1 RENREE01
Renen och rennäringen 2 RENREE02
Kurser i ämnet Reseproduktion och marknadsföring
Reseproduktion och marknadsföring (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Hållbar turism RESHAL0
Marknadsföring och försäljning RESMAS0
Reseproduktion och försäljning RESRES0
Resmål och resvägar RESREM0
Kurser i ämnet Ridning och körning
Ridning och körning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Körning 1 RINKOR01
Körning 2 RINKOR02
Ridning 1 RINRID01
Ridning 2 RINRID02
Ridning för ridlärare RINRIN0
Ridning och körning RINRID0
Kurser i ämnet Rättspsykiatri
Rättspsykiatri (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Rättspsykiatri RATRAT0
Kurser i ämnet Samernas kultur och historia
Samernas kultur och historia (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Samernas kultur och historia SAESAM0
Kurser i ämnet Samhällsbyggande
Samhällsbyggande (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
BIM-samordning SAHBIM3
Byggnadsverk SAHBYV0
Byggprocessen SAHBYC3
Miljöcertifierade hus SAHMIL3
Kurser i ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Internationell ekonomi SAMINE0
Internationella relationer SAMINR0
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b
Samhällskunskap 2 SAMSAM02
Samhällskunskap 3 SAMSAM03
Kurser i ämnet Samisk mat och matkultur
Samisk mat och matkultur (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Samisk mat och matkultur SASSAM0
Kurser i ämnet Samiskt hantverk
Samiskt hantverk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Samisk hantverkskultur SAISAM0
Samiskt hantverk 1 SAISAM01S
Samiskt hantverk 2 SAISAM02S
Samiskt hantverk 3 SAISAM03S
Samiskt hantverk 4 SAISAM04
Samiskt hantverk 5 SAISAM05
Kurser i ämnet Sammanfogningsteknik
Sammanfogningsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Kälsvets 1 SAAKÄL01S
Kälsvets 2 SAAKÄL02S
Rörsvets 1 SAARÖR01S
Rörsvets 2 SAARÖR02S
Sammanfogning SAASAA0
Stumsvets 1 SAASTU01S
Stumsvets 2 SAASTU02S
Svets grund SAASVT0
Kurser i ämnet Serveringskunskap
Serveringskunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Arrangemang SERARR0
Frukost och bufféservering SERFRU0
Matsalshantverk SERMAF0
Servering – specialisering SERSER00S
Servering 1 SERSER01
Servering 2 SERSER02
Kurser i ämnet Service och bemötande
Service och bemötande (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Service och bemötande 1 SEVSEV01
Service och bemötande 2 SEVSEV02
Kurser i ämnet Serviceteknik – naturbruk
Serviceteknik – naturbruk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Serviceteknik – naturbruk – specialisering SEISER00S
Serviceteknik – naturbruk 1 SEISEI01
Serviceteknik – naturbruk 2 SEISEI02
Kurser i ämnet Sjukvård
Sjukvård (Gäller från 2013-04-09, tom 2024-06-30)
KursKurskod
Akutsjukvård SJUAKU0
Barn- och ungdomssjukvård SJUBAR0
Hemsjukvård SJUHEM0
Palliativ vård SJULIN0
Räddningsmedicin SJURÄD0
Kurser i ämnet Sjöfartssäkerhet
Sjöfartssäkerhet (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Grundläggande säkerhet SJOGRN0
Säkerhet och miljö SJOSAE0
Kurser i ämnet Skog, mark och vatten
Skog, mark och vatten (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fiske och vattenvård 1 SKOFIS01
Fiske och vattenvård 2 SKOFIS02
Jakt och viltvård – specialisering SKOJAK00S
Jakt och viltvård 1 SKOJAK01
Jakt och viltvård 2 SKOJAK02
Mångbruk av skog SKOMÅN0
Kurser i ämnet Skogsbruksmaskinsteknik
Skogsbruksmaskinsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Skogsbruksmaskinsteknik SKBSKO0
Kurser i ämnet Skogsmaskiner
Skogsmaskiner (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Avverkningsmaskiner SKMAVV0
Skogsmaskiner – specialisering SKMSKO00S
Småskalig skogsteknik SKMSMA0
Terrängtransporter SKMTER0
Virkestransport med skotare SKMVIE0
Kurser i ämnet Skogsproduktion
Skogsproduktion (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Skogsskötsel – specialisering SKGSKG00S
Skogsskötsel 1 SKGSKO01
Skogsskötsel 2 SKGSKO02
Virkeslära SKGVIR0
Virkesmätning SKGVIK0
Kurser i ämnet Skötsel av utemiljöer
Skötsel av utemiljöer (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Beskärning och trädvård SKÖBEK0
Skötsel av utemiljöer SKÖSKÖ0
Skötsel av utemiljöer – specialisering SKÖSKÖ00S
Kurser i ämnet Snöfordonsteknik
Snöfordonsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Pistmaskiner och utrustning SNOPIM0
Pistmaskinkörning SNOPIS0
Reparation av snöfordon SNOREP0
Reparation av snöskoter SNOREE0
Snöfordon – introduktion SNOSNO0
Kurser i ämnet Social omsorg
Social omsorg (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Social omsorg 1 SOASOC01
Social omsorg 2 SOASOC02
Socialpedagogik SOASOC0
Kurser i ämnet Socialt arbete
Socialt arbete (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Socialt arbete 1 SOCSOC01
Socialt arbete 2 SOCSOC02
Kurser i ämnet Sociologi
Sociologi (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
Sociologi SOISOO0
Ungdomskulturer SOIUNG0
Kurser i ämnet Specialidrott
Specialidrott (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Idrottsledarskap SPEIDT3
Idrottsspecialisering 1 SPEIDS31
Idrottsspecialisering 2 SPEIDS32
Idrottsspecialisering 3 SPEIDS33
Tränings- och tävlingslära 1 SPETRA31
Tränings- och tävlingslära 2 SPETRA32
Tränings- och tävlingslära 3 SPETRA33
Kurser i ämnet Specialpedagogik
Specialpedagogik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Specialpedagogik 2 SPCSPE02
Kurser i ämnet Sprinklerteknik
Sprinklerteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Sprinklerteknik 1 SPNSPR01
Sprinklerteknik 2 SPNSPR02
Kurser i ämnet Språk specialisering
Språk specialisering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Språk specialisering – retorik 1a SPAXXX01a
Språk specialisering – retorik 1b SPAXXX01b
Språk specialisering – skrivande SPAXXX0
Kurser i ämnet Spårfordon
Spårfordon (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Spårfordon – grund SPOSPA0
Kurser i ämnet Styckningskunskap
Styckningskunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Finstyckning STCFIN0
Styckning – specialisering STCSTY00S
Styckning 1 STCSTY01
Styckning 2 STCSTY02
Styckning 3 STCSTY03
Styckning 4 STCSTY04
Kurser i ämnet Support och servicearbete
Support och servicearbete (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Kundmottagning och reservdelshantering SUPKUN0
Service och reparationsarbete SUPSER0
Support och hemservice SUPSUP0
Kurser i ämnet Svenska
Svenska (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Litteratur SVELIT0
Retorik SVERET0
Skrivande SVESKR0
Svenska 1 SVESVE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska 3 SVESVE03
Kurser i ämnet Svenska för döva
Svenska för döva (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Svenska för döva 1 SVNSVN01
Svenska för döva 2 SVNSVN02
Svenska för döva 3 SVNSVN03
Kurser i ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03
Kurser i ämnet Svenskt teckenspråk
Svenskt teckenspråk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighet SVKSVE0
Svenskt teckenspråk 1 SVKSVK01
Svenskt teckenspråk 2 SVKSVK02
Kurser i ämnet Svenskt teckenspråk för hörande
Svenskt teckenspråk för hörande (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Svenskt teckenspråk för hörande 1 SVTSVT01
Svenskt teckenspråk för hörande 2 SVTSVT02
Svenskt teckenspråk för hörande 3 SVTSVT03
Svenskt teckenspråk för hörande 4 SVTSVT04
Svenskt teckenspråk för hörande 5 SVTSVT05
Svenskt teckenspråk för hörande 6 SVTSVT06
Svenskt teckenspråk för hörande 7 SVTSVT07
Kurser i ämnet Systemkunskap
Systemkunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Injusteringsteknik SYSINJ0
Systemuppbyggnad SYSSYT0
Värmelära SYSVÄM0
Kurser i ämnet Systemteknik – spårfordon
Systemteknik – spårfordon (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Systemteknik – spårfordon SYTSYS0
Kurser i ämnet Teater
Teater (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Dramatik och dramaturgi TEADRM0
Fysisk teater TEAFYS0
Ljud och ljus TEALJU00S
Regi TEAREG0
Röst TEARÖS0
Scenisk gestaltning 1 TEASCE01
Scenisk gestaltning 2 TEASCE02
Scenisk gestaltning 3 TEASCE03
Sceniskt karaktärsarbete TEASCI0
Sceniskt karaktärsarbete – text TEASCN0
Scenografi, mask och kostym TEASCE00S
Teaterteori TEATEA0
Kurser i ämnet Teknik
Teknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Teknik – specialisering TEKTEK00S
Teknik 1 TEKTEK01
Teknik 2 TEKTEK02
Kurser i ämnet Teknik i vård och omsorg
Teknik i vård och omsorg (Gäller från 2011-07-01, tom 2024-06-30)
KursKurskod
Teknik i vård och omsorg TENTEK0
Kurser i ämnet Teknisk isolering
Teknisk isolering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Brand- och ljudisolering TEIBRA0
Industriisolering TEIINT0
Kondensisolering TEIKOD0
VVS-isolering TEIVVS0
Ytbeklädnad – grund TEIYTB0
Kurser i ämnet Tekniska system – el
Tekniska system – el (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Komponenter och system el TEYKOM3
Projektering el 1 TEYPRO31
Projektering el 2 TEYPRO32
Kurser i ämnet Tekniska system – VVS
Tekniska system – VVS (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Komponenter och system VVS TESKOP3
Projektering VVS 1 TESPRO31
Projektering VVS 2 TESPRO32
Kurser i ämnet Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlag (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01
Tillverkningsunderlag 2 TILTIL02
Kurser i ämnet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Tillämpad programmering TIATIL00S
Kurser i ämnet Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon TRFTRA0
Kurser i ämnet Transportteknik
Transportteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fordonskombinationer – godstransporter TRAFOR0
Fordonskombinationer – persontransporter TRAFOD0
Yrkestrafik – vux TRAYRK1
Yrkestrafik 1a TRAYRK01a
Yrkestrafik 1b TRAYRK01b
Kurser i ämnet Travkunskap
Travkunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Trav 1 TRVTRA01
Trav 2 TRVTRA02
Kurser i ämnet Truckteknik
Truckteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Truckteknik TRCTRU0
Kurser i ämnet Trä
Trä (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Bygga i trä TRÄBYG0
Timring TRÄTIM0
Trä 1 – stommar TRÄTRK01
Trä 2 – beklädnad TRÄTRK02
Trä 3 – montage TRÄTRK03
Kurser i ämnet Trädgårdsanläggning
Trädgårdsanläggning (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Trädgårdsanläggning – specialisering TRDTRÄ00S
Trädgårdsanläggning 1 TRDTRÄ01
Trädgårdsanläggning 2 TRDTRÄ02
Kurser i ämnet Trädgårdsmaskiner
Trädgårdsmaskiner (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Trädgårdsmaskiner TRSTRG0
Kurser i ämnet Trädgårdsodling
Trädgårdsodling (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Trädgårdsodling TRRTRA0
Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär TRRTRD0
Trädgårdsodling – plantskoleväxter TRRTRG0
Trädgårdsodling – specialisering TRRTRA00S
Kurser i ämnet Träningslära
Träningslära (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Träningslära 1 TRNTRN01
Träningslära 2 TRNTRN02
Kurser i ämnet Tätskikt våtrum
Tätskikt våtrum (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Tätskikt våtrum TÄTTÄT0
Kurser i ämnet Underhållsteknik – flyg
Underhållsteknik – flyg (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Flygunderhåll UNDFLY0
Materiallära – flyg UNDMAT0
Kurser i ämnet Utställningsdesign
Utställningsdesign (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Utställningsdesign 1 UTSUTS01
Utställningsdesign 2 UTSUTS02
Utställningsdesign 3 UTSUTS03S
Kurser i ämnet Vatten- och miljöteknik
Vatten- och miljöteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Dricksvatten VATDRI0
Rening av förorenat vatten VATREN0
Vatten- och miljöteknik VATVAT0
Vattenreningens mikrobiologi VATVAR0
Kurser i ämnet Vattenbruk
Vattenbruk (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Fiskodling 1 VANFIS01
Fiskodling 2 VANFIS02
Vattenbruk – grunder VANVAT0
Vattenbruk – specialisering VANVAE00S
Kurser i ämnet Vattenkraftteknik
Vattenkraftteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Drift, underhåll, säkerhet och miljö VAEDRT0
Generatorer och transformatorer VAEGEN0
Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner VAEHYD0
Kontrollanläggningar VAEKOR0
Vattenkraftstationer VAEVAN0
Kurser i ämnet Ventilation – installation
Ventilation – installation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Ventilationsisolering VEIVEN0
Ventilationsmontering 1 VEIVEN01
Ventilationsmontering 2 VEIVEN02
Ventilationsservice VEIVET0
Kurser i ämnet Ventilation – plåtslageri
Ventilation – plåtslageri (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Ventilationsplåtslageri 1 VELVET01
Ventilationsplåtslageri 2 VELVET02
Kurser i ämnet Ventilationsteknik
Ventilationsteknik (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Luftbehandling VETLUF0
Luftbehandlingsanläggningar VETLUT0
Luftbehandlingssystem VETLUE0
Luftströmning VETLUS0
Ventilationsteknik – injustering VETVEL0
Kurser i ämnet Verkstad – spårfordon
Verkstad – spårfordon (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Verkstad – spårfordon VEAVER0
Kurser i ämnet Verktygs- och materialhantering
Verktygs- och materialhantering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Verktygs- och materialhantering VEKVEK0
Kurser i ämnet Visuell kommunikation
Visuell kommunikation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Visuell kommunikation VISVIS0
Kurser i ämnet VVS – installation
VVS – installation (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Entreprenadteknik VVIENT0
Sanitetsteknik 1 VVISAN01
Sanitetsteknik 2 VVISAN02
VVS gassvetsning rör VVIVVG0
VVS svets och lödning rör VVIVVS0
VVS-teknik VVIVVT0
Värmeteknik 1 VVIVAR01
Värmeteknik 2 VVIVAR02
Kurser i ämnet Växtkunskap
Växtkunskap (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Växtkunskap – fastighetsskötsel VÄXVÄK0
Växtkunskap 1 VÄXVÄX01
Växtkunskap 2 VÄXVÄX02
Kurser i ämnet Växtodling
Växtodling (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Odling av djurfoder VAOODL0
Växtodling – specialisering VAOVAT00S
Växtodling 1 VAOVAT01
Växtodling 2 VAOVAT02
Kurser i ämnet Våningsservice
Våningsservice (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Våningsservice 1 VAIVAI01
Våningsservice 2 VAIVAI02
Våningsservice 3 VAIVAI03
Kurser i ämnet Vård och omsorg
Vård och omsorg (Gäller från 2011-07-22, tom 2024-06-30)
KursKurskod
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02
Kurser i ämnet Vård och omsorg specialisering
Vård och omsorg specialisering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Vård och omsorg – specialisering VADVAD00S
Kurser i ämnet Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Webbserverprogrammering 1 WESWEB01
Webbserverprogrammering 2 WESWEB02
Webbtjänster WESWET3
Kurser i ämnet Webbutveckling
Webbutveckling (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Webbutveckling 1 WEUWEB01
Webbutveckling 2 WEUWEB02
Webbutveckling 3 WEUWEB33
Kurser i ämnet Yrkesteknik – flyg
Yrkesteknik – flyg (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Aerodynamik YRKAER0
Flyglagstiftning YRKFLY0
Mänskliga faktorer YRKMAN0
Kurser i ämnet Yttre miljö
Yttre miljö (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Yttre miljö – anläggningar YTTYTT0
Yttre miljö – maskiner och verktyg YTTYTR0