Hitta program, ämnesplaner och kurser i gymnasieskolan

Skriv in namnet på ämnet (tom exempel svenska), kursen, programmet eller inriktningen och klicka på sök. Om du klickar på sök med tom sökruta listas alla ämnen.

Fritextsök eller sök per bokstav
Sökområde


 


Sökområde i alfabetisk sortering

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

Sökresultat

Urval: visar alla kurser

Kurser i ämnet Administration
Administration (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Administration – specialisering (ver. 3, från 2022-07-01) ADMADM00S
Administration 1 (ver. 3, från 2022-07-01) ADMADM01
Administration 2 (ver. 3, från 2022-07-01) ADMADM02
Personaladministration (ver. 3, från 2022-07-01) ADMPER0
Receptions- och konferensservice (ver. 3, från 2022-07-01) ADMREC0
Kurser i ämnet Affärskommunikation
Affärskommunikation (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Affärskommunikation (ver. 3, från 2022-07-01) AFFAFÄ00S
Kurser i ämnet Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Aktiviteter och upplevelser (ver. 2, från 2022-07-01) AKTAKT0
Besöksnäringen (ver. 2, från 2022-07-01) AKTBEO0
Guide och reseledare (ver. 2, från 2022-07-01) AKTGUI0
Turistbyråservice (ver. 2, från 2022-07-01) AKTTUR0
Värdskap på resmålet (ver. 2, från 2022-07-01) AKTVAR0
Kurser i ämnet Anatomi och fysiologi
Anatomi och fysiologi (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Anatomi och fysiologi 1 (ver. 2, från 2022-07-01) ANOANA01
Anatomi och fysiologi 2 (ver. 2, från 2022-07-01) ANOANA02
Kurser i ämnet Animation
Animation (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Animation – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) ANIANI00S
Animation 1 (ver. 2, från 2022-07-01) ANIANI01
Animation 2 (ver. 2, från 2022-07-01) ANIANI02
Kurser i ämnet Anläggning
Anläggning (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Anläggning – gröna ytor (ver. 3, från 2022-07-01) ANLANL0
Anläggning – ledningsbyggnad (ver. 3, från 2022-07-01) ANLANÄ0
Anläggning – stensättning (ver. 3, från 2022-07-01) ANLANG0
Anläggning – vägbyggnad (ver. 3, från 2022-07-01) ANLANN0
Anläggning 1 (ver. 3, från 2022-07-01) ANLANL01
Anläggning 2 (ver. 3, från 2022-07-01) ANLANL02
Anläggningsprocessen (ver. 3, från 2022-07-01) ANLANS0
Kurser i ämnet Anläggningsförare
Anläggningsförare (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Anläggningsförare – process (ver. 3, från 2022-07-01) ANAANL0
Anläggningsförare 1 (ver. 3, från 2022-07-01) ANAANA01
Anläggningsförare 2 (ver. 3, från 2022-07-01) ANAANA02
Anläggningsförare 3 (ver. 3, från 2022-07-01) ANAANA03
Anläggningsförare 4 (ver. 3, från 2022-07-01) ANAANA04
Kurser i ämnet Arkitektur
Arkitektur (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Arkitektur – hus (ver. 2, från 2022-07-01) ARKARK0
Arkitektur – rum (ver. 2, från 2022-07-01) ARKARI0
Kurser i ämnet ATV- och motorcykelteknik
ATV- och motorcykelteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
ATV och motorcykel (ver. 2, från 2022-07-01) ATOATV0
Kurser i ämnet Automatiserade system
Automatiserade system (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Allmän automationsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) AUOALL0
Avhjälpande och förebyggande underhåll (ver. 2, från 2022-07-01) AUOAVH0
Kurser i ämnet Bageri- och konditorikunskap
Bageri- och konditorikunskap (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Bageri – specialisering (ver. 3, från 2022-07-01) BAGBAG00S
Bageri 1 (ver. 3, från 2022-07-01) BAGBAG01
Bageri 2 (ver. 3, från 2022-07-01) BAGBAG02
Bageri 3 (ver. 3, från 2022-07-01) BAGBAG03
Bageri 4 (ver. 3, från 2022-07-01) BAGBAG04
Choklad och konfektyr (ver. 3, från 2022-07-01) BAGCHO0
Konditori – specialisering (ver. 3, från 2022-07-01) BAGKON00S
Konditori 1 (ver. 3, från 2022-07-01) BAGKON01
Konditori 2 (ver. 3, från 2022-07-01) BAGKON02
Konditori 3 (ver. 3, från 2022-07-01) BAGKON03
Konditori 4 (ver. 3, från 2022-07-01) BAGKON04
Kurser i ämnet Banskötsel för hästsport
Banskötsel för hästsport (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Banskötsel för hästsport (ver. 2, från 2022-07-01) BANBAN0
Kurser i ämnet Barn- och ungdomsvård
Barn- och ungdomsvård (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Barn- och ungdomshälsa (ver. 2, från 2022-07-01) BAOBAR0
Barn- och ungdomssjukvård (ver. 2, från 2022-07-01) BAOBAN0
Kurser i ämnet Beläggning
Beläggning (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Beläggning (ver. 2, från 2022-07-01) BELBEL0
Beläggningsarbeten (ver. 2, från 2022-07-01) BELBEÄ0
Beläggningsmaskiner (ver. 2, från 2022-07-01) BELBEG0
Kurser i ämnet Berghantering
Berghantering (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Bergarbeten (ver. 4, från 2022-07-01) BERBER0
Bergborrning (ver. 4, från 2022-07-01) BERBEB0
Bergmaskiner (ver. 4, från 2022-07-01) BERBEM0
Bergsprängning (ver. 4, från 2022-07-01) BERBEP0
Kurser i ämnet Betong
Betong (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Betong 1 – lågform och platta på mark (ver. 3, från 2022-07-01) BETBET01
Betong 2 – väggar och pelare (ver. 3, från 2022-07-01) BETBET02
Betong 3 – bärlag (ver. 3, från 2022-07-01) BETBET03
Betong 4 – golv (ver. 3, från 2022-07-01) BETBET04
Kurser i ämnet Bild
Bild (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Bild (ver. 2, från 2022-07-01) BILBIL0
Bild och form – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) BILBIL00S
Bild och form 1a1 (ver. 2, från 2022-07-01) BILBIL01a1
Bild och form 1a2 (ver. 2, från 2022-07-01) BILBIL01a2
Bild och form 1b (ver. 2, från 2022-07-01) BILBIL01b
Form (ver. 2, från 2022-07-01) BILFOM0
Kurser i ämnet Bildteori
Bildteori (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Bildteori (ver. 2, från 2022-07-01) BIDBIT0
Kurser i ämnet Biodling
Biodling (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Biodling (ver. 3, från 2022-07-01) BINBIO0
Kurser i ämnet Biologi
Biologi (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Biologi 1 (ver. 2, från 2022-07-01) BIOBIO01
Biologi 2 (ver. 2, från 2022-07-01) BIOBIO02
Bioteknik (ver. 2, från 2022-07-01) BIOBIT0
Kurser i ämnet Biologi – naturbruk
Biologi – naturbruk (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Bevarandebiologi (ver. 2, från 2022-07-01) BIGBEA0
Biologi – naturbruk – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) BIGBIG00S
Djurens biologi (ver. 2, från 2022-07-01) BIGDJE0
Marken och växternas biologi (ver. 2, från 2022-07-01) BIGMAN0
Kurser i ämnet Biologi i vattenmiljöer
Biologi i vattenmiljöer (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Biologi i vattenmiljöer 1 (ver. 2, från 2022-07-01) BIIVAT01
Biologi i vattenmiljöer 2 (ver. 2, från 2022-07-01) BIIVAT02
Biologi i vattenmiljöer 3 (ver. 2, från 2022-07-01) BIIVAT03
Kurser i ämnet Brand, bevakning och säkerhet
Brand, bevakning och säkerhet (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Akut omhändertagande (ver. 3, från 2022-07-01) BEVAKU0
Bevakning och säkerhet (ver. 3, från 2022-07-01) BEVBEV0
Brand och räddning (ver. 3, från 2022-07-01) BEVBRA0
Vardagsolyckor (ver. 3, från 2022-07-01) BEVVAR0
Kurser i ämnet Bussteknik
Bussteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Bussteknik (ver. 2, från 2022-07-01) BUSBUS0
Kurser i ämnet Bygg och anläggning
Bygg och anläggning (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Bygg och anläggning 1 (ver. 3, från 2022-07-01) BYGBYG01
Bygg och anläggning 2 (ver. 3, från 2022-07-01) BYGBYG02
Kurser i ämnet Byggproduktionsledning
Byggproduktionsledning (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Byggstyrning (ver. 2, från 2022-07-01) BYPBYG0
Planering före byggstart (ver. 2, från 2022-07-01) BYPPLA0
Rit- och mätningsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) BYPRIT0
Kurser i ämnet Båtkunskap
Båtkunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Kustnavigation och säkerhet (ver. 2, från 2022-07-01) BATKUS0
Skärgårdsnavigation (ver. 2, från 2022-07-01) BATSKA0
Kurser i ämnet Cad
Cad (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Cad – specialisering (ver. 3, från 2022-07-01) CADCAD00S
Cad 1 (ver. 3, från 2022-07-01) CADCAD01
Cad 2 (ver. 3, från 2022-07-01) CADCAD02
Cad 3 (ver. 3, från 2022-07-01) CADCAD03
Kurser i ämnet Charkuterikunskap
Charkuterikunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Charkuteri – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) CHACHA00S
Charkuteri 1 (ver. 2, från 2022-07-01) CHACHA01
Charkuteri 2 (ver. 2, från 2022-07-01) CHACHA02
Charkuteri 3 (ver. 2, från 2022-07-01) CHACHA03
Charkuteri 4 (ver. 2, från 2022-07-01) CHACHA04
Kurser i ämnet Cirkus
Cirkus (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Akrobatik (ver. 2, från 2022-07-01) CIRAKR00S
Cirkus 1 (ver. 2, från 2022-07-01) CIRCIR01S
Cirkus 2 (ver. 2, från 2022-07-01) CIRCIR02S
Kurser i ämnet Dansgestaltning
Dansgestaltning (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Dansgestaltning 1 (ver. 4, från 2022-07-01) DANDAN01
Dansgestaltning 2 (ver. 4, från 2022-07-01) DANDAN02
Dansimprovisation (ver. 4, från 2022-07-01) DANDAS0
Dansimprovisation och komposition (ver. 4, från 2022-07-01) DANDAI0
Koreografi (ver. 4, från 2022-07-01) DANKOO0
Repertoar (ver. 4, från 2022-07-01) DANREE0
Kurser i ämnet Dansgestaltning för yrkesdansare
Dansgestaltning för yrkesdansare (ver. 8, från 2022-07-01)
KursKurskod
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balett (ver. 8, från 2022-07-01) DAGDAS3
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil modern nutida dans (ver. 8, från 2022-07-01) DAGDAN3
Pas de deux/partnering (ver. 8, från 2022-07-01) DAGPAS3
Repertoar för yrkesdansare (ver. 8, från 2022-07-01) DAGREP3
Scenisk verksamhet för yrkesdansare (ver. 8, från 2022-07-01) DAGSCE3
Kurser i ämnet Dansorientering
Dansorientering (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Dansorientering (ver. 4, från 2022-07-01) DASDAO0
Kurser i ämnet Dansteknik
Dansteknik (ver. 6, från 2022-07-01)
KursKurskod
Dansteknik – specialisering (ver. 6, från 2022-07-01) DATDAN00S
Dansteknik 1 (ver. 6, från 2022-07-01) DATDAS01S
Dansteknik 2 (ver. 6, från 2022-07-01) DATDAS02S
Dansteknik 3 (ver. 6, från 2022-07-01) DATDAS03S
Dansteknik 4 (ver. 6, från 2022-07-01) DATDAS04S
Dansträning (ver. 6, från 2022-07-01) DATDAR0
Kurser i ämnet Dansteknik för yrkesdansare
Dansteknik för yrkesdansare (ver. 6, från 2022-07-01)
KursKurskod
Dansteknik – breddning (ver. 6, från 2022-07-01) DAKDAN3
Dansträning för yrkesdansare (ver. 6, från 2022-07-01) DAKDAS3
Klassisk balett 1a (ver. 6, från 2022-07-01) DAKKLA31a
Klassisk balett 1b (ver. 6, från 2022-07-01) DAKKLA31b
Klassisk balett 2 (ver. 6, från 2022-07-01) DAKKLA32
Klassisk balett 3 (ver. 6, från 2022-07-01) DAKKLA33
Modern nutida dans 1a (ver. 6, från 2022-07-01) DAKMOD31a
Modern nutida dans 1b (ver. 6, från 2022-07-01) DAKMOD31b
Modern nutida dans 2 (ver. 6, från 2022-07-01) DAKMOD32
Modern nutida dans 3 (ver. 6, från 2022-07-01) DAKMOD33
Kurser i ämnet Dansteori
Dansteori (ver. 5, från 2022-07-01)
KursKurskod
Dansteori (ver. 5, från 2022-07-01) DAEDAT0
Kurser i ämnet Datalagring
Datalagring (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Datalagring (ver. 4, från 2022-07-01) DAADAT3
Kurser i ämnet Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Dator- och nätverksteknik (ver. 4, från 2022-07-01) DAODAC0
Datorsamordning och support (ver. 4, från 2022-07-01) DAODAT0
Datorteknik 1a (ver. 4, från 2022-07-01) DAODAT01a
Datorteknik 1b (ver. 4, från 2022-07-01) DAODAT01b
Digital kommunikationsteknik (ver. 4, från 2022-07-01) DAODIG0
Industriell informationsteknik (ver. 4, från 2022-07-01) DAOINU0
Multimediasystem (ver. 4, från 2022-07-01) DAOMUL0
Kurser i ämnet Datoriserad mönsterhantering
Datoriserad mönsterhantering (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Datoriserad mönsterhantering 1 (ver. 2, från 2022-07-01) DAIMON01
Datoriserad mönsterhantering 2 (ver. 2, från 2022-07-01) DAIMON02
Kurser i ämnet Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Cad/cam (ver. 4, från 2022-07-01) DARCAD0
Datorstyrd produktion 1 (ver. 4, från 2022-07-01) DARDAT01S
Datorstyrd produktion 2 (ver. 4, från 2022-07-01) DARDAT02
Datorstyrd produktion 3 (ver. 4, från 2022-07-01) DARDAT03
Datorstyrd produktion 4 (ver. 4, från 2022-07-01) DARDAT04
Datorstyrd produktion 5 (ver. 4, från 2022-07-01) DARDAT05
Datorstyrd produktion 6 (ver. 4, från 2022-07-01) DARDAT06
Kurser i ämnet Datorsystem – spårfordon
Datorsystem – spårfordon (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Programmerbara datorsystem – spårfordon (ver. 2, från 2022-07-01) DAYPRO0
Kurser i ämnet Design
Design (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Design 1 (ver. 4, från 2022-07-01) DESDES01
Design 2 (ver. 4, från 2022-07-01) DESDES02
Designmodeller (ver. 4, från 2022-07-01) DESDES0
Kurser i ämnet Digitalt skapande
Digitalt skapande (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Digitalt skapande 1 (ver. 2, från 2022-07-01) DIGDIG01
Digitalt skapande 2 (ver. 2, från 2022-07-01) DIGDIG02
Kurser i ämnet Djur
Djur (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Djur – specialisering (ver. 4, från 2022-07-01) DJUDJU00S
Djur i zoohandel (ver. 4, från 2022-07-01) DJUDJI0
Djuren i naturbruket (ver. 4, från 2022-07-01) DJUDJR0
Djurhållning (ver. 4, från 2022-07-01) DJUDJH0
Sällskapsdjur 1 (ver. 4, från 2022-07-01) DJUSÄL01
Sällskapsdjur 2 (ver. 4, från 2022-07-01) DJUSÄL02
Kurser i ämnet Djur för forskningsändamål
Djur för forskningsändamål (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Djur för forskningsändamål (ver. 2, från 2022-07-01) DJFDJU0
Kurser i ämnet Djurparksdjur
Djurparksdjur (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Djurparksdjur 1 (ver. 2, från 2022-07-01) DJPDJU01
Djurparksdjur 2 (ver. 2, från 2022-07-01) DJPDJU02
Kurser i ämnet Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 (ver. 2, från 2022-07-01) DJRDJU01
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 (ver. 2, från 2022-07-01) DJRDJU02
Kurser i ämnet Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Avhjälpande underhåll 1 (ver. 2, från 2022-07-01) DRIAVH01
Avhjälpande underhåll 2 (ver. 2, från 2022-07-01) DRIAVH02
Underhåll – driftsäkerhet (ver. 2, från 2022-07-01) DRIUND0
Underhåll – elteknik (ver. 2, från 2022-07-01) DRIUNE0
Underhåll – hydraulik (ver. 2, från 2022-07-01) DRIUNR0
Underhåll – hydraulik och pneumatik (ver. 2, från 2022-07-01) DRIUNH0
Underhåll – lager och smörjteknik (ver. 2, från 2022-07-01) DRIUNÅ0
Underhåll – mekatronik (ver. 2, från 2022-07-01) DRIUNL0
Underhåll – pneumatik (ver. 2, från 2022-07-01) DRIUNP0
Underhåll – produktionsmekanik (ver. 2, från 2022-07-01) DRIUNO0
Underhåll – pumpteknik (ver. 2, från 2022-07-01) DRIUNU0
Underhåll – transmissioner och uppriktning (ver. 2, från 2022-07-01) DRIUNT0
Underhåll – vibrationsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) DRIUNV0
Kurser i ämnet Dryckeskunskap
Dryckeskunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Barteknik (ver. 2, från 2022-07-01) DRYBAT0
Drycker (ver. 2, från 2022-07-01) DRYDRY0
Drycker – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) DRYDRY00S
Drycker och ansvarsfull alkoholservering (ver. 2, från 2022-07-01) DRYDRC0
Kurser i ämnet Däckstjänst
Däckstjänst (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Däckstjänst 1 (ver. 2, från 2022-07-01) DACDAC01
Däckstjänst 2 (ver. 2, från 2022-07-01) DACDAC02
Fartygsbefäl (ver. 2, från 2022-07-01) DACFAR0
Radiokommunikation till sjöss (ver. 2, från 2022-07-01) DACRAD0
Kurser i ämnet El- och hybridfordonsteknik
El- och hybridfordonsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
El- och hybridfordon 1 (ver. 2, från 2022-07-01) ELCELO01
El- och hybridfordon 2 (ver. 2, från 2022-07-01) ELCELO02
Kurser i ämnet El- och verkstadsteknik
El- och verkstadsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
El- och verkstadsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) VERVER0
Kurser i ämnet Eldistributionsteknik
Eldistributionsteknik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Belysningsnät (ver. 3, från 2022-07-01) ELDBEY0
Högspänningsnät (ver. 3, från 2022-07-01) ELDHÖG0
Lågspänningsnät (ver. 3, från 2022-07-01) ELDLÅS0
Nät- och transformatorstationer (ver. 3, från 2022-07-01) ELDNÄT0
Nätunderhållsarbete i stadsnät (ver. 3, från 2022-07-01) ELDNÄU0
Nätunderhållsarbete i vindkraftnät (ver. 3, från 2022-07-01) ELDNÄN0
Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24kV (ver. 3, från 2022-07-01) ELDNÄD0
Kurser i ämnet Elektronik
Elektronik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Elektronik och mikrodatorteknik (ver. 3, från 2022-07-01) ELEELR0
Låg- och högfrekvenskretsar (ver. 3, från 2022-07-01) ELELÅG0
Mikrodatortillämpningar (ver. 3, från 2022-07-01) ELEMIK0
Kurser i ämnet Elektronik – spårfordon
Elektronik – spårfordon (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Elektronik – spårfordon (ver. 3, från 2022-07-01) ELNELE0
Kurser i ämnet Elektronikproduktion
Elektronikproduktion (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Elektronikproduktionsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) ELKELO0
Provning och kontrollarbete (ver. 2, från 2022-07-01) ELKPRV0
Kurser i ämnet Elektroniksystem – installation och underhåll
Elektroniksystem – installation och underhåll (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Bild- och ljudanläggningar (ver. 2, från 2022-07-01) ELOBID0
Kontorstekniksystem (ver. 2, från 2022-07-01) ELOKOT0
Trådlösa radiosystem (ver. 2, från 2022-07-01) ELOTRL0
Kurser i ämnet Elektroteknik
Elektroteknik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Antenn- och kabel-TV-teknik (ver. 3, från 2022-07-01) ELRANT0
Data- och medianät (ver. 3, från 2022-07-01) ELRDAA0
Elektromekanik (ver. 3, från 2022-07-01) ELRELK0
Elkraftteknik (ver. 3, från 2022-07-01) ELRELF0
Kurser i ämnet Elementmontering
Elementmontering (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Elementmontering (ver. 2, från 2022-07-01) ELMELM0
Kurser i ämnet Elkraft och traktion – spårfordon
Elkraft och traktion – spårfordon (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Elkraft och traktion – spårfordon (ver. 2, från 2022-07-01) ELFELK0
Kurser i ämnet Ellära
Ellära (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Ellära 1 (ver. 3, från 2022-07-01) ELLELL01
Ellära 2 (ver. 3, från 2022-07-01) ELLELL02
Praktisk ellära (ver. 3, från 2022-07-01) ELLPRA0
Kurser i ämnet Ellära – spårfordon
Ellära – spårfordon (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Ellära – spårfordon 1 (ver. 3, från 2022-07-01) LLAELL01
Ellära – spårfordon 2 (ver. 3, från 2022-07-01) LLAELL02
Kurser i ämnet Ellära och digitalteknik – flyg
Ellära och digitalteknik – flyg (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Digitalteknik och flyginstrument (ver. 3, från 2022-07-01) ELADIG0
Ellära – flyg (ver. 3, från 2022-07-01) ELAELL0
Kurser i ämnet Elmotordrivsystem
Elmotordrivsystem (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Elmotordrivsystem (ver. 2, från 2022-07-01) ELIELD0
Kurser i ämnet Elmätteknik
Elmätteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Elmätteknik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) ELÄELM01
Elmätteknik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) ELÄELM02
Kurser i ämnet Energiteknik
Energiteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Energiteknik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) ENEENE01
Energiteknik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) ENEENE02
Förnybar energi (ver. 2, från 2022-07-01) ENEFÖR0
Vatten- och processkemi (ver. 2, från 2022-07-01) ENEVAE0
Kurser i ämnet Engelska
Engelska (ver. 6, från 2022-07-01)
KursKurskod
Engelska 5 (ver. 6, från 2022-07-01) ENGENG05
Engelska 6 (ver. 6, från 2022-07-01) ENGENG06
Engelska 7 (ver. 6, från 2022-07-01) ENGENG07
Kurser i ämnet Engelska för döva
Engelska för döva (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Engelska för döva 5 (ver. 2, från 2022-07-01) ENLENE05
Engelska för döva 6 (ver. 2, från 2022-07-01) ENLENE06
Engelska för döva 7 (ver. 2, från 2022-07-01) ENLENE07
Kurser i ämnet Entreprenörskap
Entreprenörskap (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Entreprenörskap (ver. 3, från 2022-07-01) ENTENR0
Kurser i ämnet Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Estetisk kommunikation 1 (ver. 3, från 2022-07-01) ESTEST01
Estetisk kommunikation 2 (ver. 3, från 2022-07-01) ESTEST02
Estetisk kommunikation 3 (ver. 3, från 2022-07-01) ESTEST03
Kurser i ämnet Eurytmi
Eurytmi (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Eurytmi 1 (ver. 2, från 2022-07-01) EUREUR01
Eurytmi 2 (ver. 2, från 2022-07-01) EUREUR02
Eurytmi 3 (ver. 2, från 2022-07-01) EUREUR03
Eurytmi 4 (ver. 2, från 2022-07-01) EUREUR04
Kurser i ämnet Eventteknik
Eventteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Eventteknik (ver. 2, från 2022-07-01) EVEEVN0
Ljudproduktionsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) EVELJD0
Ljus- och bildproduktionsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) EVELJS0
Kurser i ämnet Fartygsteknik
Fartygsteknik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Lasthantering och passagerarsäkerhet (ver. 3, från 2022-07-01) FARLAS0
Skeppsteknik (ver. 3, från 2022-07-01) FARSKE0
Kurser i ämnet Fastighetsautomation
Fastighetsautomation (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fastighetsautomation 1 (ver. 2, från 2022-07-01) FAIFAS01
Fastighetsautomation 2 (ver. 2, från 2022-07-01) FAIFAS02
Kurser i ämnet Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fastighetsförvaltning (ver. 2, från 2022-07-01) FAFFAS0
Fastighetskommunikation (ver. 2, från 2022-07-01) FAFFAT0
Informationsteknik i fastighetsförvaltning (ver. 2, från 2022-07-01) FAFINF0
Kurser i ämnet Fastighetsservice
Fastighetsservice (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fastighetsservice – byggnader (ver. 2, från 2022-07-01) FASFAS0
Fastighetsservice – elarbeten (ver. 2, från 2022-07-01) FASFAH0
Fastighetsservice – VVS (ver. 2, från 2022-07-01) FASFAE0
Fastighetsservice – ytor (ver. 2, från 2022-07-01) FASFAV0
Kurser i ämnet Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Film- och tv-produktion 1 (ver. 3, från 2022-07-01) FILFIL01
Film- och tv-produktion 2 (ver. 3, från 2022-07-01) FILFIL02
Filmproduktion (ver. 3, från 2022-07-01) FILFIL0
Manus för film och tv (ver. 3, från 2022-07-01) FILMAN0
Tv-produktion (ver. 3, från 2022-07-01) FILTVP0
Kurser i ämnet Filosofi
Filosofi (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Filosofi 1 (ver. 2, från 2022-07-01) FIOFIO01
Filosofi 2 (ver. 2, från 2022-07-01) FIOFIO02
Kurser i ämnet Fiske
Fiske (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fiske 1 (ver. 2, från 2022-07-01) FISFIS01
Fiske 2 (ver. 2, från 2022-07-01) FISFIS02
Fiske 3 (ver. 2, från 2022-07-01) FISFIS03
Kurser i ämnet Fiskevård
Fiskevård (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fiskevård 1 (ver. 2, från 2022-07-01) FIKFIS01
Fiskevård 2 (ver. 2, från 2022-07-01) FIKFIS02
Fiskevård 3 (ver. 2, från 2022-07-01) FIKFIS03
Kurser i ämnet Flerbränslefordonsteknik
Flerbränslefordonsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Flerbränslefordon (ver. 2, från 2022-07-01) FLEFLR0
Kurser i ämnet Flygplansteknik
Flygplansteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Flygplansteknik (ver. 2, från 2022-07-01) FLPFLY0
Kurser i ämnet Flygplatsteknik
Flygplatsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Flygplatsen (ver. 2, från 2022-07-01) FLGFLY0
Fälthållning (ver. 2, från 2022-07-01) FLGFAL0
Kurser i ämnet Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap inom naturbruk (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fordon och redskap (ver. 2, från 2022-07-01) FOHFOR0
Kurser i ämnet Fordons- och transportbranschen
Fordons- och transportbranschen (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden (ver. 2, från 2022-07-01) FORFOD0
Kurser i ämnet Fordonsteknik
Fordonsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fordonsteknik – introduktion (ver. 2, från 2022-07-01) FODFOO0
Kurser i ämnet Fordonstestteknik
Fordonstestteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fordonstestteknik (ver. 2, från 2022-07-01) FOOFOR0
Miljöer och utrustning för fordonstest (ver. 2, från 2022-07-01) FOOMIL0
Kurser i ämnet Formgivning
Formgivning (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fackteckning och design (ver. 2, från 2022-07-01) FOMFAC0
Formgivning 1 (ver. 2, från 2022-07-01) FOMFOR01S
Formgivning 2 (ver. 2, från 2022-07-01) FOMFOR02S
Formgivning 3 (ver. 2, från 2022-07-01) FOMFOR03S
Textil färg och form (ver. 2, från 2022-07-01) FOMTEX0
Kurser i ämnet Fotografisk bild
Fotografisk bild (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fotografisk bild 1 (ver. 3, från 2022-07-01) FOTFOT01
Fotografisk bild 2 (ver. 3, från 2022-07-01) FOTFOT02
Fotografisk bild 3 (ver. 3, från 2022-07-01) FOTFOT03
Fotografisk bild 4 (ver. 3, från 2022-07-01) FOTFOT04
Kurser i ämnet Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och friskvårdsverksamheter (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Bad- och friskvårdsanläggningar (ver. 2, från 2022-07-01) FRIBAD0
Drift och underhåll av fritidsanläggningar (ver. 2, från 2022-07-01) FRIDRF0
Fritids- och friskvårdsverksamheter (ver. 2, från 2022-07-01) FRIFRT0
Fritidsmiljöer och arenor (ver. 2, från 2022-07-01) FRIFRS0
Kurser i ämnet Fritids- och idrottskunskap
Fritids- och idrottskunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fritids- och idrottskunskap (ver. 2, från 2022-07-01) FRTFRD0
Kurser i ämnet Fritidsbåtteknik
Fritidsbåtteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Båthantering och underhåll (ver. 2, från 2022-07-01) FRDBAT0
Båtsystem (ver. 2, från 2022-07-01) FRDBAS0
Konstruktion och reparation 1 (ver. 2, från 2022-07-01) FRDKON01
Konstruktion och reparation 2 (ver. 2, från 2022-07-01) FRDKON02
Plast- och lamineringsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) FRDPLA0
Kurser i ämnet Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (ver. 2, från 2022-07-01) FUTFUN01
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (ver. 2, från 2022-07-01) FUTFUN02
Kurser i ämnet Fysik
Fysik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fysik 1a (ver. 3, från 2022-07-01) FYSFYS01a
Fysik 1b1 (ver. 3, från 2022-07-01) FYSFYS01b1
Fysik 1b2 (ver. 3, från 2022-07-01) FYSFYS01b2
Fysik 2 (ver. 3, från 2022-07-01) FYSFYS02
Fysik 3 (ver. 3, från 2022-07-01) FYSFYS03
Kurser i ämnet Företagsekonomi
Företagsekonomi (ver. 5, från 2022-07-01)
KursKurskod
Entreprenörskap och företagande (ver. 5, från 2022-07-01) FÖRENT0
Företagsekonomi – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) FÖRFÖR00S
Företagsekonomi 1 (ver. 5, från 2022-07-01) FÖRFÖR01
Företagsekonomi 2 (ver. 5, från 2022-07-01) FÖRFÖR02
Marknadsföring (ver. 5, från 2022-07-01) FÖRMAD0
Redovisning 1 (ver. 5, från 2022-07-01) FÖRRED01
Redovisning 2 (ver. 5, från 2022-07-01) FÖRRED02
Kurser i ämnet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Personlig försäljning 1 (ver. 3, från 2022-07-01) FÖSPER01
Personlig försäljning 2 (ver. 3, från 2022-07-01) FÖSPER02
Servicekunskap 1 (ver. 3, från 2022-07-01) FÖSSEV01
Servicekunskap 2 (ver. 3, från 2022-07-01) FÖSSER02
Kurser i ämnet Gasturbinmotorer – flyg
Gasturbinmotorer – flyg (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Gasturbinmotorer (ver. 2, från 2022-07-01) GASGAS0
Kurser i ämnet Geografi
Geografi (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Geografi 1 (ver. 2, från 2022-07-01) GEOGEO01
Geografi 2 (ver. 2, från 2022-07-01) GEOGEO02
Geografiska informationssystem (ver. 2, från 2022-07-01) GEOGEO0
Kurser i ämnet Gerontologi och geriatrik
Gerontologi och geriatrik (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Gerontologi och geriatrik (ver. 4, från 2022-07-01) GERGER0
Kurser i ämnet Godshantering
Godshantering (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Godshantering – vux (ver. 4, från 2022-07-01) GODGOD1
Hantering av varor och gods (ver. 4, från 2022-07-01) GODHAT0
Lastbärare (ver. 4, från 2022-07-01) GODLAS0
Maskinell godshantering (ver. 4, från 2022-07-01) GODMAL0
Tunga arbetsmaskiner (ver. 4, från 2022-07-01) GODTUN0
Kurser i ämnet Godstransporter
Godstransporter (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Godstrafik (ver. 2, från 2022-07-01) GOSGOD0
Godstransporter – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) GOSGOD00S
Lastbilsmonterad kran (ver. 2, från 2022-07-01) GOSLAL0
Kurser i ämnet Golvläggning
Golvläggning (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Golvläggning 1 (ver. 3, från 2022-07-01) GOLGOL01
Golvläggning 2 – våtrum (ver. 3, från 2022-07-01) GOLGOL02
Golvläggning 3 – trä och laminat (ver. 3, från 2022-07-01) GOLGOL03
Kurser i ämnet Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Grafisk illustration (ver. 3, från 2022-07-01) GRAGRI0
Grafisk illustration i pixelgrafik (ver. 3, från 2022-07-01) GRAGRP0
Grafisk illustration i vektorgrafik (ver. 3, från 2022-07-01) GRAGRV0
Grafisk kommunikation 1 (ver. 3, från 2022-07-01) GRAGRA01
Grafisk kommunikation 2 (ver. 3, från 2022-07-01) GRAGRA02
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller (ver. 3, från 2022-07-01) GRAGRA0
Original, reproduktion och prepress (ver. 3, från 2022-07-01) GRAGRR0
Kurser i ämnet Grafisk produktion
Grafisk produktion (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Grafisk produktion 1 (ver. 2, från 2022-07-01) GRFGRF01
Grafisk produktion 2 (ver. 2, från 2022-07-01) GRFGRF02
Grafisk produktion 3 (ver. 2, från 2022-07-01) GRFGRF03
Grafisk produktion 4 (ver. 2, från 2022-07-01) GRFGRF04
Kurser i ämnet Grundläggande vård och omsorg
Grundläggande vård och omsorg (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Grundläggande vård och omsorg (ver. 2, från 2022-07-01) GRUGRD0
Kurser i ämnet Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Gränssnitt 3D (ver. 3, från 2022-07-01) GRÄGRN0
Gränssnittsdesign (ver. 3, från 2022-07-01) GRÄGRÄ0
Kurser i ämnet Grönyte- och småmaskinsteknik
Grönyte- och småmaskinsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Grönyte- och småmaskinsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) GROGRO0
Kurser i ämnet Gymnasieingenjören i praktiken
Gymnasieingenjören i praktiken (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Gymnasieingenjören i praktiken (ver. 3, från 2022-07-01) GYNGYM3
Kurser i ämnet Handel
Handel (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Affärsutveckling och ledarskap (ver. 4, från 2022-07-01) HANAFR0
Branschkunskap inom handel (ver. 4, från 2022-07-01) HANBRA0
Handel – specialisering (ver. 4, från 2022-07-01) HANHAN00S
Handel och hållbar utveckling (ver. 4, från 2022-07-01) HANHAN0
Praktisk marknadsföring 1 (ver. 4, från 2022-07-01) HANPRA01
Praktisk marknadsföring 2 (ver. 4, från 2022-07-01) HANPRA02
Kurser i ämnet Hantverk
Hantverk (ver. 5, från 2022-07-01)
KursKurskod
Barberare 2 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVBAR02
Barberare 3 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVBAR03
Barberare 4 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVBAR04
Barberare 5 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVBAR05
Barberare 6a (ver. 5, från 2022-07-01) HAVBAR06a
Barberare 6b (ver. 5, från 2022-07-01) HAVBAR06b
Finsnickeri 1 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFIN01
Finsnickeri 2 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFIN02
Finsnickeri 3 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFIN03
Finsnickeri 4 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFIN04
Finsnickeri 4 – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFIN04S
Finsnickeri 5 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFIN05
Finsnickeri 5 – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFIN05S
Finsnickeri 6a (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFIN06a
Finsnickeri 6b (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFIN06b
Florist 1 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFLO01
Florist 2 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFLO02
Florist 3 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFLO03
Florist 4 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFLO04
Florist 4 – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFLO04S
Florist 5 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFLO05
Florist 5 – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFLO05S
Florist 6a (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFLO06a
Florist 6b (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFLO06b
Frisör 1 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFRI01
Frisör 2 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFRI02
Frisör 3 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFRI03
Frisör 4 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFRI04
Frisör 4 – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFRI04S
Frisör 5 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFRI05
Frisör 5 – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFRI05S
Frisör 6a (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFRI06a
Frisör 6b (ver. 5, från 2022-07-01) HAVFRI06b
Hantverk – introduktion (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHAV0
Hantverksteknik 1 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHNT01
Hantverksteknik 2 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHNT02
Hantverksteknik 3 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHNT03
Hantverksteknik 4 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHNT04
Hantverksteknik 4 – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHNT04S
Hantverksteknik 5 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHNT05
Hantverksteknik 5 – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHNT05S
Hantverksteknik 6a (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHNT06a
Hantverksteknik 6b (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHNT06b
Hår- och makeupstylist 2 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHAR02
Hår- och makeupstylist 3 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHAR03
Hår- och makeupstylist 4 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHAR04
Hår- och makeupstylist 5 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVHAR05
Textil design 1 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVTEX01
Textil design 2 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVTEX02
Textil design 3 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVTEX03
Textil design 4 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVTEX04
Textil design 4 – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) HAVTEX04S
Textil design 5 (ver. 5, från 2022-07-01) HAVTEX05
Textil design 5 – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) HAVTEX05S
Textil design 6a (ver. 5, från 2022-07-01) HAVTEX06a
Textil design 6b (ver. 5, från 2022-07-01) HAVTEX06b
Kurser i ämnet Hantverkskunskap
Hantverkskunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Material (ver. 2, från 2022-07-01) HVKMAT0
Material och miljö (ver. 2, från 2022-07-01) HVKMAE0
Miljö (ver. 2, från 2022-07-01) HVKMIL0
Tradition och utveckling (ver. 2, från 2022-07-01) HVKTRA0
Kurser i ämnet Helikopterteknik
Helikopterteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Helikopterteknik (ver. 2, från 2022-07-01) HELHEL0
Kurser i ämnet Hippologi
Hippologi (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Hippologi – anatomi och fysiologi (ver. 2, från 2022-07-01) HIOHIP0
Hippologi – avel och hästens hälsa (ver. 2, från 2022-07-01) HIOHIO0
Hippologi – etologi (ver. 2, från 2022-07-01) HIOHIL0
Kurser i ämnet Historia
Historia (ver. 10, från 2022-07-01)
KursKurskod
Historia 1a1 (ver. 10, från 2022-07-01) HISHIS01a1
Historia 1a2 (ver. 10, från 2022-07-01) HISHIS01a2
Historia 1b (ver. 10, från 2022-07-01) HISHIS01b
Historia 2a (ver. 10, från 2022-07-01) HISHIS02a
Historia 2b – kultur (ver. 10, från 2022-07-01) HISHIS02b
Historia 3 (ver. 10, från 2022-07-01) HISHIS03
Kurser i ämnet Hjulutrustningsteknik
Hjulutrustningsteknik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Hjulutrustning (ver. 3, från 2022-07-01) HJUHJU0
Hjulutrustning – specialisering (ver. 3, från 2022-07-01) HJUHJT00S
Kurser i ämnet Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) HUMHUM00S
Kurser i ämnet Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets (ver. 4, från 2022-07-01) HUAHUM30S
Kurser i ämnet Hundkunskap
Hundkunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Hundkunskap 1 (ver. 2, från 2022-07-01) HUNHUN01
Hundkunskap 2 (ver. 2, från 2022-07-01) HUNHUN02
Hundkunskap 3 (ver. 2, från 2022-07-01) HUNHUN03
Träning av hund (ver. 2, från 2022-07-01) HUNTRN0
Kurser i ämnet Husbyggnad
Husbyggnad (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Husbyggnad 1 (ver. 3, från 2022-07-01) HUSHUS01
Husbyggnad 2 (ver. 3, från 2022-07-01) HUSHUS02
Husbyggnad 3 – ombyggnad (ver. 3, från 2022-07-01) HUSHUS03
Husbyggnadsprocessen (ver. 3, från 2022-07-01) HUSHUB0
Kurser i ämnet Husbyggnad – specialyrken
Husbyggnad – specialyrken (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Specialyrken 1 (ver. 3, från 2022-07-01) HUBSPC01S
Specialyrken 2 (ver. 3, från 2022-07-01) HUBSPC02S
Specialyrken 3 (ver. 3, från 2022-07-01) HUBSPC03S
Kurser i ämnet Husvagns- och husbilsteknik
Husvagns- och husbilsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Husvagnar och husbilar (ver. 2, från 2022-07-01) HUVHUS0
Kurser i ämnet Hygienkunskap
Hygienkunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Hygien (ver. 2, från 2022-07-01) HYGHYG0
Kurser i ämnet Hälsa
Hälsa (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Ergonomi (ver. 3, från 2022-07-01) HALERG0
Hälsopedagogik (ver. 3, från 2022-07-01) HALHAL0
Kost och hälsa (ver. 3, från 2022-07-01) HALKOC0
Mental träning (ver. 3, från 2022-07-01) HALMEN0
Kurser i ämnet Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Hälso- och sjukvård 1 (ver. 2, från 2022-07-01) HAOHAL01
Hälso- och sjukvård 2 (ver. 2, från 2022-07-01) HAOHAL02
Räddningsmedicin (ver. 2, från 2022-07-01) HAORAD0
Kurser i ämnet Hälsovård
Hälsovård (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Friskvård och hälsa (ver. 3, från 2022-07-01) HAAFRI0
Komplementärmedicin (ver. 3, från 2022-07-01) HAAKOM0
Kost, måltid och munhälsa (ver. 3, från 2022-07-01) HAAKOS0
Kurser i ämnet Hästkunskap
Hästkunskap (ver. 5, från 2022-07-01)
KursKurskod
Den unga hästens utveckling 1a (ver. 5, från 2022-07-01) HÄTDEN01a
Den unga hästens utveckling 1b (ver. 5, från 2022-07-01) HÄTDEN01b
Den unga hästens utveckling 2 (ver. 5, från 2022-07-01) HÄTDEN02
Hästkunskap 1 (ver. 5, från 2022-07-01) HÄTHÄS01
Hästkunskap 2 (ver. 5, från 2022-07-01) HÄTHÄS02
Hästkunskap 3 (ver. 5, från 2022-07-01) HÄTHÄS03
Kurser i ämnet Hållbart samhälle
Hållbart samhälle (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Hållbart samhällsbyggande (ver. 3, från 2022-07-01) HÅLHÅB0
Miljö- och energikunskap (ver. 3, från 2022-07-01) HÅLMIJ0
Politik och hållbar utveckling (ver. 3, från 2022-07-01) HÅLPOL0
Kurser i ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa (ver. 5, från 2022-07-01)
KursKurskod
Idrott och hälsa 1 (ver. 5, från 2022-07-01) IDRIDR01
Idrott och hälsa 1 – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) IDRIDO01
Idrott och hälsa 2 (ver. 5, från 2022-07-01) IDRIDR02
Idrott och hälsa 2 – specialisering (ver. 5, från 2022-07-01) IDRIDO02
Kurser i ämnet Industriautomation
Industriautomation (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriautomation (ver. 3, från 2022-07-01) INRIND0
Robotteknik (ver. 3, från 2022-07-01) INRROB0
Kurser i ämnet Industriell automation
Industriell automation (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriell automationsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) IDUIND3
Industriell it (ver. 2, från 2022-07-01) IDUIIT3
Industriell PLC-teknik (ver. 2, från 2022-07-01) IDUPLC3
Industriell robotteknik (ver. 2, från 2022-07-01) IDUROB3
Tillämpad automationsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) IDUTIL3
Kurser i ämnet Industriell design
Industriell design (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriell design 1 (ver. 2, från 2022-07-01) INLIND31
Industriell design 2 (ver. 2, från 2022-07-01) INLIND32
Kurser i ämnet Industriella produktionsmetoder
Industriella produktionsmetoder (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriella produktionsmetoder 1 (ver. 2, från 2022-07-01) INNIND31
Industriella produktionsmetoder 2 (ver. 2, från 2022-07-01) INNIND32
Industriella produktionsmetoder 3 (ver. 2, från 2022-07-01) INNIND33
Kurser i ämnet Industrirör svets VVS
Industrirör svets VVS (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
VVS MMA-svetsning rör (ver. 3, från 2022-07-01) INVVVS0
VVS TIG-svetsning rör (ver. 3, från 2022-07-01) INVVVI0
Kurser i ämnet Industrirörteknik
Industrirörteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Industrirörteknik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) INDIND01
Industrirörteknik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) INDIND02
Industrirörteknik 3 (ver. 2, från 2022-07-01) INDIND03
Kurser i ämnet Industriteknisk fördjupning
Industriteknisk fördjupning (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriteknisk fördjupning 1 (ver. 3, från 2022-07-01) PRFPRF01
Industriteknisk fördjupning 2 (ver. 3, från 2022-07-01) PRFPRF02
Kurser i ämnet Industritekniska processer
Industritekniska processer (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Industritekniska processer 1 (ver. 3, från 2022-07-01) INUINU01
Industritekniska processer 2 (ver. 3, från 2022-07-01) INUINU02
Industritekniska processer 3 (ver. 3, från 2022-07-01) INUINU03
Industritekniska processer 4 (ver. 3, från 2022-07-01) INUINU04
Laboratorieteknik (ver. 3, från 2022-07-01) INULAB0
Kurser i ämnet Information och kommunikation
Information och kommunikation (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Information och kommunikation 1 (ver. 4, från 2022-07-01) INFINF01
Information och kommunikation 2 (ver. 4, från 2022-07-01) INFINF02
Kurser i ämnet Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Datakommunikation och informationssäkerhet (ver. 3, från 2022-07-01) INADAT3
Informationsteknisk arkitektur (ver. 3, från 2022-07-01) INAINF3
Nätverks- och kommunikationstjänster (ver. 3, från 2022-07-01) INANAT3
Kurser i ämnet Inköp och logistik
Inköp och logistik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Inköp 1 (ver. 2, från 2022-07-01) INKINK01
Inköp 2 (ver. 2, från 2022-07-01) INKINK02
Logistik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) INKLOG01
Logistik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) INKLOG02
Transport och spedition (ver. 2, från 2022-07-01) INKTRP0
Kurser i ämnet Installationsteknik
Installationsteknik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Belysningsteknik (ver. 3, från 2022-07-01) INSBES0
Elinstallationer (ver. 3, från 2022-07-01) INSELI0
Elmotorstyrning (ver. 3, från 2022-07-01) INSELS0
Kommunikationsnät 1 (ver. 3, från 2022-07-01) INSKOM01
Kommunikationsnät 2 (ver. 3, från 2022-07-01) INSKOM02
Kommunikationsnät 3 (ver. 3, från 2022-07-01) INSKOM03
Kurser i ämnet It i vård och omsorg
It i vård och omsorg (ver. 3, från 2011-07-01, tom 2024-06-30)
KursKurskod
It i vård och omsorg (ver. 3, från 2011-07-01, tom 2024-06-30) ITIITI0
Kurser i ämnet Juridik
Juridik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Affärsjuridik (ver. 2, från 2022-07-01) JURAFF0
Privatjuridik (ver. 2, från 2022-07-01) JURPRI0
Rätten och samhället (ver. 2, från 2022-07-01) JURRÄT0
Kurser i ämnet Järnvägsbyggnad
Järnvägsbyggnad (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Järnvägsbyggnad 1 (ver. 3, från 2022-07-01) JÄRJÄR01
Järnvägsbyggnad 2 (ver. 3, från 2022-07-01) JÄRJÄR02
Järnvägsbyggnad 3 (ver. 3, från 2022-07-01) JÄRJÄR03
Kurser i ämnet Järnvägsteknik
Järnvägsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Allmän järnvägsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) JÄNALM0
Elteknik (ver. 2, från 2022-07-01) JÄNELN0
Signalteknik (ver. 2, från 2022-07-01) JÄNSIG0
Kurser i ämnet Karosseriteknik
Karosseriteknik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Karosserikonstruktioner och inredning (ver. 3, från 2022-07-01) KARKAR0
Riktbänkssystem (ver. 3, från 2022-07-01) KARRIK0
Riktningsteknik – introduktion (ver. 3, från 2022-07-01) KARRIT0
Skadebesiktning och produktionsflöde (ver. 3, från 2022-07-01) KARSKA0
Skarvnings- och sammanfogningsteknik (ver. 3, från 2022-07-01) KARSKR0
Småreparationer – karosseri (ver. 3, från 2022-07-01) KARSMA0
Kurser i ämnet Kemi
Kemi (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Kemi 1 (ver. 2, från 2022-07-01) KEMKEM01
Kemi 2 (ver. 2, från 2022-07-01) KEMKEM02
Kurser i ämnet Klassisk grekiska – språk och kultur
Klassisk grekiska – språk och kultur (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Klassisk grekiska – språk och kultur 1 (ver. 2, från 2022-07-01) KLAKLA01
Klassisk grekiska – språk och kultur 2 (ver. 2, från 2022-07-01) KLAKLA02
Kurser i ämnet Kolvmotorer – flyg
Kolvmotorer – flyg (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Kolvmotorer (ver. 2, från 2022-07-01) KOLKOL0
Kurser i ämnet Konferens och evenemang
Konferens och evenemang (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Evenemang (ver. 2, från 2022-07-01) KONEVE0
Konferens 1 (ver. 2, från 2022-07-01) KONKOF01
Konferens 2 (ver. 2, från 2022-07-01) KONKON02
Konferens 3 (ver. 2, från 2022-07-01) KONKON03
Konferens och evenemang (ver. 2, från 2022-07-01) KONKOF0
Rums- och konferensbokning (ver. 2, från 2022-07-01) KONRUM0
Kurser i ämnet Konst och kultur
Konst och kultur (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Film- och tv-kunskap (ver. 2, från 2022-07-01) KOSFIL0
Konstarterna och samhället (ver. 2, från 2022-07-01) KOSKOS0
Kultur- och idéhistoria (ver. 2, från 2022-07-01) KOSKUL0
Samtida kulturuttryck (ver. 2, från 2022-07-01) KOSSAT0
Kurser i ämnet Konsthantverk
Konsthantverk (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Konsthantverk 1 (ver. 2, från 2022-07-01) KOHHAN01
Konsthantverk 2 (ver. 2, från 2022-07-01) KOHHAN02
Konsthantverk 3 (ver. 2, från 2022-07-01) KOHHAN03
Konsthantverk 4 (ver. 2, från 2022-07-01) KOHHAN04
Konsthantverk 5 (ver. 2, från 2022-07-01) KOHHAN05
Kurser i ämnet Konstruktion
Konstruktion (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Konstruktion 1 (ver. 2, från 2022-07-01) KOTKOS01
Konstruktion 2 (ver. 2, från 2022-07-01) KOTKOS02
Konstruktion 3 (ver. 2, från 2022-07-01) KOTKOS03
Kurser i ämnet Konstruktionsteknik
Konstruktionsteknik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Konstruktionsteknik (ver. 3, från 2022-07-01) KORKON3
Materialteknik (ver. 3, från 2022-07-01) KORMAT3
Mekanik och hållfasthetslära (ver. 3, från 2022-07-01) KORMEK3
Tillämpad konstruktionsteknik (ver. 3, från 2022-07-01) KORTIL3
Kurser i ämnet Kraft- och värmeteknik
Kraft- och värmeteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Kraft- och värmeteknik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) KRAKRA01
Kraft- och värmeteknik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) KRAKRA02
Reservkraft (ver. 2, från 2022-07-01) KRARER0
Kurser i ämnet Kyl- och värmepumpsteknik
Kyl- och värmepumpsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering (ver. 2, från 2022-07-01) KYLKYL0
Kyl- och värmepumpsteknik – grund (ver. 2, från 2022-07-01) KYLKYO0
Kyl- och värmepumpsteknik – installation (ver. 2, från 2022-07-01) KYLKYC0
Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet (ver. 2, från 2022-07-01) KYLKYH0
Kyl- och värmepumpsteknik – service (ver. 2, från 2022-07-01) KYLKYV0
Kurser i ämnet Lackeringsteknik
Lackeringsteknik (ver. 5, från 2022-07-01)
KursKurskod
Baskurs i lackering (ver. 5, från 2022-07-01) LACBAK0
Färg och dekorationslackering (ver. 5, från 2022-07-01) LACFÄR0
Industriell lackering (ver. 5, från 2022-07-01) LACINS0
Lackeringssystem (ver. 5, från 2022-07-01) LACLAC0
Lackeringsteknik – applicering (ver. 5, från 2022-07-01) LACLAK0
Lackeringsteknik – introduktion (ver. 5, från 2022-07-01) LACLAE0
Lackeringsteknik för tunga fordon (ver. 5, från 2022-07-01) LACLAR0
Produktionsflöden (ver. 5, från 2022-07-01) LACPRD0
Småreparationer – lackering (ver. 5, från 2022-07-01) LACSMA0
Kurser i ämnet Lager och terminal
Lager och terminal (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Lageradministration och terminallogistik (ver. 3, från 2022-07-01) LAGLAG0
Lagerprocesser (ver. 3, från 2022-07-01) LAGLAP0
Plocklagerhantering (ver. 3, från 2022-07-01) LAGPLO0
Kurser i ämnet Lantbruksdjur
Lantbruksdjur (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Lantbruksdjur – specialisering (ver. 3, från 2022-07-01) LANLAN00S
Lantbruksdjur 1 (ver. 3, från 2022-07-01) LANLAN01
Lantbruksdjur 2 (ver. 3, från 2022-07-01) LANLAN02
Kurser i ämnet Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Lantbruksmaskiner 1 (ver. 3, från 2022-07-01) LAULAT01
Lantbruksmaskiner 2 (ver. 3, från 2022-07-01) LAULAT02
Kurser i ämnet Lantbruksmaskinsteknik
Lantbruksmaskinsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Lantbruksmaskinsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) LAKLAN0
Kurser i ämnet Larm och säkerhetsteknik
Larm och säkerhetsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Brandlarmssystem (ver. 2, från 2022-07-01) LARBRN0
CCTV-system (ver. 2, från 2022-07-01) LARCCT0
Inbrottslarmssystem (ver. 2, från 2022-07-01) LARINB0
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem (ver. 2, från 2022-07-01) LARLAM0
Passersystem (ver. 2, från 2022-07-01) LARPAS0
Kurser i ämnet Lastbilar – reparations- och systemteknik
Lastbilar – reparations- och systemteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Lastbilar – chassi och bromsar (ver. 2, från 2022-07-01) LAPLAC0
Lastbilar – kraftöverföring (ver. 2, från 2022-07-01) LAPLAS0
Lastbilar – system- och diagnosteknik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) LAPLAS01
Lastbilar – system- och diagnosteknik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) LAPLAS02
Kurser i ämnet Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer (ver. 2, från 2022-07-01) LAILAT0
Kurser i ämnet Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik (ver. 5, från 2022-07-01)
KursKurskod
Lastbilar och mobila maskiner – basteknik (ver. 5, från 2022-07-01) LAALAT0
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1 (ver. 5, från 2022-07-01) LAALAS01
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2 (ver. 5, från 2022-07-01) LAALAS02
Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik (ver. 5, från 2022-07-01) LAALAS0
Kurser i ämnet Lastbilspåbyggnadsteknik
Lastbilspåbyggnadsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Lastbilspåbyggnad – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) LALLAS00S
Kurser i ämnet Lastmaskiner och truckar inom naturbruk
Lastmaskiner och truckar inom naturbruk (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Lastmaskiner och truckar (ver. 2, från 2022-07-01) LASLAA0
Kurser i ämnet Latin – språk och kultur
Latin – språk och kultur (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Latin – språk och kultur 1 (ver. 3, från 2022-07-01) LATLAT01
Latin – språk och kultur 2 (ver. 3, från 2022-07-01) LATLAT02
Latin – språk och kultur 3 (ver. 3, från 2022-07-01) LATLAT03
Kurser i ämnet Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Ledarskap och organisation (ver. 2, från 2022-07-01) LEDLED0
Kurser i ämnet Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Livsmedels- och näringskunskap 1 (ver. 2, från 2022-07-01) LIVLIV01
Livsmedels- och näringskunskap 2 (ver. 2, från 2022-07-01) LIVLIV02
Kurser i ämnet Ljudproduktion
Ljudproduktion (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Film- och interaktiv ljudproduktion (ver. 2, från 2022-07-01) LJUFIL0
Ljudproduktion 1 (ver. 2, från 2022-07-01) LJULJU01
Ljudproduktion 2 (ver. 2, från 2022-07-01) LJULJU02
Radioproduktion (ver. 2, från 2022-07-01) LJURAD0
Kurser i ämnet Lås- och passerteknik
Lås- och passerteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Låsinstallation (ver. 2, från 2022-07-01) LAOLAS0
Låsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) LAOLAT0
Kurser i ämnet Manuell mönsterkonstruktion
Manuell mönsterkonstruktion (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Mönsterkonstruktion 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MNUMON01
Mönsterkonstruktion 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MNUMON02
Kurser i ämnet Marin el och elektronik
Marin el och elektronik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Båtel 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MAIBAT01
Båtel 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MAIBAT02
Marinelektronik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MAIMAR01
Marinelektronik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MAIMAR02
Marinelektronik 3 (ver. 2, från 2022-07-01) MAIMAR03
Motorelektronik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MAIMOT01
Motorelektronik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MAIMOT02
Kurser i ämnet Marina elektroniksystem
Marina elektroniksystem (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Marina elektroniksystem (ver. 2, från 2022-07-01) MAYMAR0
Kurser i ämnet Marinmotorteknik
Marinmotorteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Diagnos och reparation (ver. 2, från 2022-07-01) MANDIA0
Intervallservice (ver. 2, från 2022-07-01) MANINT0
Marinmotor – introduktion (ver. 2, från 2022-07-01) MANMAR0
Nyinstallation (ver. 2, från 2022-07-01) MANNYI0
Kurser i ämnet Maskintjänst
Maskintjänst (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Maskinbefäl (ver. 2, från 2022-07-01) MAKMAS0
Maskintjänst 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MAKMAS01
Maskintjänst 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MAKMAS02
Kurser i ämnet Massage
Massage (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Massage 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MAAMAA01
Massage 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MAAMAA02
Kurser i ämnet Mat och butik
Mat och butik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Mat och butik – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) MAOMAT00S
Mat och butik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MAOMAT01
Mat och butik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MAOMAT02
Kurser i ämnet Mat och dryck i kombination
Mat och dryck i kombination (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Mat och dryck i kombination (ver. 2, från 2022-07-01) MACMAT0
Kurser i ämnet Matematik
Matematik (ver. 11, från 2022-07-01)
KursKurskod
Matematik – specialisering (ver. 11, från 2022-07-01) MATMAT00S
Matematik 1a (ver. 11, från 2022-07-01) MATMAT01a
Matematik 1b (ver. 11, från 2022-07-01) MATMAT01b
Matematik 1c (ver. 11, från 2022-07-01) MATMAT01c
Matematik 2a (ver. 11, från 2022-07-01) MATMAT02a
Matematik 2b (ver. 11, från 2022-07-01) MATMAT02b
Matematik 2c (ver. 11, från 2022-07-01) MATMAT02c
Matematik 3b (ver. 11, från 2022-07-01) MATMAT03b
Matematik 3c (ver. 11, från 2022-07-01) MATMAT03c
Matematik 4 (ver. 11, från 2022-07-01) MATMAT04
Matematik 5 (ver. 11, från 2022-07-01) MATMAT05
Kurser i ämnet Materialkunskap
Materialkunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Materialkunskap 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MAEMAT01
Materialkunskap 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MAEMAT02
Kurser i ämnet Matlagningskunskap
Matlagningskunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Matlagning – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) MALMAL00S
Matlagning 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MALMAL01
Matlagning 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MALMAL02
Matlagning 3 (ver. 2, från 2022-07-01) MALMAL03
Matlagning 4 (ver. 2, från 2022-07-01) MALMAL04
Specialkoster (ver. 2, från 2022-07-01) MALSPE0
Kurser i ämnet Medicin
Medicin (ver. 3, från 2011-07-01, tom 2024-06-30)
KursKurskod
Medicin 1 (ver. 3, från 2011-07-01, tom 2024-06-30) MEDMED01
Medicin 2 (ver. 3, från 2011-07-01, tom 2024-06-30) MEDMED02
Kurser i ämnet Medicinsk teknik
Medicinsk teknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Elektromedicinsk teknik (ver. 2, från 2022-07-01) MEIELE0
Gas- och vätsketeknik (ver. 2, från 2022-07-01) MEIGAS0
Radiologiska utrustningar (ver. 2, från 2022-07-01) MEIRAD0
Kurser i ämnet Mediekommunikation
Mediekommunikation (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Journalistik, reklam och information 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MEEJOU01
Journalistik, reklam och information 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MEEJOU02
Textkommunikation (ver. 2, från 2022-07-01) MEETET0
Kurser i ämnet Medieproduktion
Medieproduktion (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Medieproduktion 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MEPMEI01
Medieproduktion 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MEPMEI02
Kurser i ämnet Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Medier, samhälle och kommunikation 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MERMEE01
Medier, samhälle och kommunikation 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MERMEE02
Kurser i ämnet Mekatronik
Mekatronik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Mekatronik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MEKMEK01
Mekatronik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MEKMEK02
Kurser i ämnet Mjukvarudesign
Mjukvarudesign (ver. 5, från 2022-07-01)
KursKurskod
Mjukvarudesign (ver. 5, från 2022-07-01) MJKMJU3
Kurser i ämnet Mobila applikationer
Mobila applikationer (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Mobila applikationer (ver. 2, från 2022-07-01) MOIMOB3
Kurser i ämnet Mobila arbetsmaskiner
Mobila arbetsmaskiner (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Bandschaktare (ver. 3, från 2022-07-01) MOBBAN0
Grävmaskiner (ver. 3, från 2022-07-01) MOBGRV0
Hjullastare (ver. 3, från 2022-07-01) MOBHJU0
Teleskoplastare (ver. 3, från 2022-07-01) MOBTEL0
Väghyvel (ver. 3, från 2022-07-01) MOBVAG0
Kurser i ämnet Mobila maskiner – reparations- och systemteknik
Mobila maskiner – reparations- och systemteknik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Mobila maskiner – hydraulsystem (ver. 3, från 2022-07-01) MOLMOI0
Mobila maskiner – kraftöverföring (ver. 3, från 2022-07-01) MOLMOB0
Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 1 (ver. 3, från 2022-07-01) MOLMOB01
Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 2 (ver. 3, från 2022-07-01) MOLMOB02
Kurser i ämnet Moderna språk
Moderna språk (ver. 5, från 2022-07-01)
KursKurskod
Kinesiska 1 (ver. 5, från 2022-07-01) MODZHO01
Kinesiska 2 (ver. 5, från 2022-07-01) MODZHO02
Kinesiska 3 (ver. 5, från 2022-07-01) MODZHO03
Kinesiska 4 (ver. 5, från 2022-07-01) MODZHO04
Kinesiska 5 (ver. 5, från 2022-07-01) MODZHO05
Kinesiska 6 (ver. 5, från 2022-07-01) MODZHO06
Kinesiska 7 (ver. 5, från 2022-07-01) MODZHO07
Moderna språk 1 (ver. 5, från 2022-07-01) MODXXX01
Moderna språk 2 (ver. 5, från 2022-07-01) MODXXX02
Moderna språk 3 (ver. 5, från 2022-07-01) MODXXX03
Moderna språk 4 (ver. 5, från 2022-07-01) MODXXX04
Moderna språk 5 (ver. 5, från 2022-07-01) MODXXX05
Moderna språk 6 (ver. 5, från 2022-07-01) MODXXX06
Moderna språk 7 (ver. 5, från 2022-07-01) MODXXX07
Kurser i ämnet Modersmål
Modersmål (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Modersmål – aktiv tvåspråkighet (ver. 2, från 2022-07-01) MOEMOD0
Modersmål 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MOEXXX01
Modersmål 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MOEXXX02
Kurser i ämnet Motor- och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Motor- och röjmotorsåg 1 (ver. 3, från 2022-07-01) MOTMOT01
Motor- och röjmotorsåg 2 (ver. 3, från 2022-07-01) MOTMOT02
Kurser i ämnet Mur- och putsverk
Mur- och putsverk (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Mur- och putsverk 1 – grundmurar (ver. 2, från 2022-07-01) MURMUR01
Mur- och putsverk 2 – murverk (ver. 2, från 2022-07-01) MURMUR02
Mur- och putsverk 3 – puts (ver. 2, från 2022-07-01) MURMUR03
Kurser i ämnet Musik
Musik (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Bruksspel och ackompanjemang (ver. 4, från 2022-07-01) MUSBRU0
Ensemble 1 (ver. 4, från 2022-07-01) MUSENS01
Ensemble 2 (ver. 4, från 2022-07-01) MUSENS02S
Ensemble med körsång (ver. 4, från 2022-07-01) MUSENS0
Ensembleledning och dirigering (ver. 4, från 2022-07-01) MUSENE0
Instrument eller sång 1 (ver. 4, från 2022-07-01) MUSINS01S
Instrument eller sång 2 (ver. 4, från 2022-07-01) MUSINS02S
Instrument eller sång 3 (ver. 4, från 2022-07-01) MUSINS03S
Körsång 1 (ver. 4, från 2022-07-01) MUSKÖS01
Körsång 2 (ver. 4, från 2022-07-01) MUSKÖS02S
Musik (ver. 4, från 2022-07-01) MUSMUS0
Musik för yrkesdansare (ver. 4, från 2022-07-01) MUSMUK0
Musikimprovisation (ver. 4, från 2022-07-01) MUSMUI0
Musikproduktion 1 (ver. 4, från 2022-07-01) MUSMUS01
Musikproduktion 2 (ver. 4, från 2022-07-01) MUSMUS02
Rytmik (ver. 4, från 2022-07-01) MUSRYT0
Kurser i ämnet Musikteori
Musikteori (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Arrangering och komposition 1 (ver. 3, från 2022-07-01) MUIARA01
Arrangering och komposition 2 (ver. 3, från 2022-07-01) MUIARA02
Gehörs- och musiklära 1 (ver. 3, från 2022-07-01) MUIGEH01
Gehörs- och musiklära 2 (ver. 3, från 2022-07-01) MUIGEH02
Kurser i ämnet Människan
Människan (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Etik och människans livsvillkor (ver. 4, från 2022-07-01) MÄNETI0
Internationellt arbete (ver. 4, från 2022-07-01) MÄNINA0
Kurser i ämnet Människan i industrin
Människan i industrin (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Människan i industrin 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MÄIMÄN01
Människan i industrin 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MÄIMÄN02
Kurser i ämnet Människans språk
Människans språk (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Människans språk 1 (ver. 2, från 2022-07-01) MÄKMÄK01
Människans språk 2 (ver. 2, från 2022-07-01) MÄKMÄK02
Kurser i ämnet Människans säkerhet
Människans säkerhet (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Människans säkerhet (ver. 2, från 2022-07-01) MÄSMÄN0
Kurser i ämnet Mät-, styr- och reglerteknik
Mät-, styr- och reglerteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Distribuerade styrsystem (ver. 2, från 2022-07-01) MÄTDIS0
Mät- och reglerteknik (ver. 2, från 2022-07-01) MÄTMÄT0
Mät- och styrteknik (ver. 2, från 2022-07-01) MÄTMÄO0
Programmerbara styrsystem (ver. 2, från 2022-07-01) MÄTPRR0
Kurser i ämnet Måleri
Måleri (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Måleri – dekorationstekniker (ver. 3, från 2022-07-01) MARMAE0
Måleri – äldre måleritekniker (ver. 3, från 2022-07-01) MARMAR0
Måleri 1 (ver. 3, från 2022-07-01) MARMAL01
Måleri 2 (ver. 3, från 2022-07-01) MARMAL02
Måleri 3 (ver. 3, från 2022-07-01) MARMAL03
Måleri 4 (ver. 3, från 2022-07-01) MARMAL04
Måleri 5 (ver. 3, från 2022-07-01) MARMAL05
Måleriprocessen (ver. 3, från 2022-07-01) MARMAL0
Kurser i ämnet Måltids- och branschkunskap
Måltids- och branschkunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel (ver. 2, från 2022-07-01) MÅTBRC0
Kurser i ämnet Natur- och landskapsvård
Natur- och landskapsvård (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Natur- och landskapsvård (ver. 2, från 2022-07-01) NATNAT0
Kurser i ämnet Naturbruk
Naturbruk (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Naturbruk (ver. 3, från 2022-07-01) NAUNAU0
Kurser i ämnet Naturbrukets byggnader
Naturbrukets byggnader (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Byggnadsunderhåll (ver. 3, från 2022-07-01) NARBYA0
Hästsportanläggningars skötsel och drift 1 (ver. 3, från 2022-07-01) NARHAS01
Hästsportanläggningars skötsel och drift 2 (ver. 3, från 2022-07-01) NARHAS02
Kurser i ämnet Naturguidning
Naturguidning (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Guidning i naturbruksmiljöer (ver. 3, från 2022-07-01) NAGGUD0
Naturguidning 1 (ver. 3, från 2022-07-01) NAGNAT01
Naturguidning 2 (ver. 3, från 2022-07-01) NAGNAT02
Kurser i ämnet Naturkunskap
Naturkunskap (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Naturkunskap 1a1 (ver. 3, från 2022-07-01) NAKNAK01a1
Naturkunskap 1a2 (ver. 3, från 2022-07-01) NAKNAK01a2
Naturkunskap 1b (ver. 3, från 2022-07-01) NAKNAK01b
Naturkunskap 2 (ver. 3, från 2022-07-01) NAKNAK02
Kurser i ämnet Naturturism
Naturturism (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Naturturism 1 (ver. 3, från 2022-07-01) NAMNAT01
Naturturism 2 (ver. 3, från 2022-07-01) NAMNAT02
Naturturism 3 (ver. 3, från 2022-07-01) NAMNAT03
Kurser i ämnet Naturvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Naturvetenskaplig specialisering (ver. 3, från 2022-07-01) NAVNAT00S
Kurser i ämnet Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Naturvetenskaplig spets (ver. 4, från 2022-07-01) NAENAT30S
Kurser i ämnet Näthandel
Näthandel (ver. 3, från 2011-07-01, tom 2025-06-30)
KursKurskod
Näthandel 1 (ver. 3, från 2011-07-01, tom 2025-06-30) NÄTNÄT01
Näthandel 2 (ver. 3, från 2011-07-01, tom 2025-06-30) NÄTNÄT02
Kurser i ämnet Nätverksteknik
Nätverksteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Administration av nätverks- och serverutrustning (ver. 2, från 2022-07-01) NAIADM0
Nätverksadministration (ver. 2, från 2022-07-01) NAINAV0
Nätverkssäkerhet (ver. 2, från 2022-07-01) NAINAE0
Nätverksteknik (ver. 2, från 2022-07-01) NAINAR0
Nätverksteknologier (ver. 2, från 2022-07-01) NAINAK0
Kurser i ämnet Odling i växthus
Odling i växthus (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Odling i växthus – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) ODIODI00S
Odling i växthus 1 (ver. 2, från 2022-07-01) ODIODL01
Odling i växthus 2 (ver. 2, från 2022-07-01) ODIODL02
Kurser i ämnet Omvårdnad
Omvårdnad (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Omvårdnad 1 (ver. 2, från 2022-07-01) OMVOMV01
Omvårdnad 2 (ver. 2, från 2022-07-01) OMVOMV02
Kurser i ämnet Pedagogik
Pedagogik (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Aktivitetsledarskap (ver. 4, från 2022-07-01) PEDAKI00S
Barns lärande och växande (ver. 4, från 2022-07-01) PEDBAS0
Kommunikation (ver. 4, från 2022-07-01) PEDKOU0
Lärande och utveckling (ver. 4, från 2022-07-01) PEDLÄR0
Människors miljöer (ver. 4, från 2022-07-01) PEDMÄI0
Pedagogiska teorier och praktiker (ver. 4, från 2022-07-01) PEDPED0
Pedagogiskt ledarskap (ver. 4, från 2022-07-01) PEDPEG0
Kurser i ämnet Pedagogik i vård och omsorg
Pedagogik i vård och omsorg (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Vårdpedagogik och handledning (ver. 3, från 2022-07-01) PEAVÅD0
Kurser i ämnet Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Dramapedagogik (ver. 2, från 2022-07-01) PEGDRA0
Pedagogiskt arbete (ver. 2, från 2022-07-01) PEGPEA0
Skapande verksamhet (ver. 2, från 2022-07-01) PEGSKP0
Kurser i ämnet Personbilar – reparations- och systemteknik
Personbilar – reparations- och systemteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Personbilar – chassi och bromsar (ver. 2, från 2022-07-01) REPPEO0
Personbilar – förbränningsmotorer (ver. 2, från 2022-07-01) REPPER0
Personbilar – kraftöverföring (ver. 2, från 2022-07-01) REPPES0
Personbilar – system- och diagnosteknik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) REPPER01
Personbilar – system- och diagnosteknik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) REPPER02
Kurser i ämnet Personbilar – service och underhållsteknik
Personbilar – service och underhållsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Personbilar – basteknik (ver. 2, från 2022-07-01) SEOPEB0
Personbilar – service och underhåll 1 (ver. 2, från 2022-07-01) SEOPER01
Personbilar – service och underhåll 2 (ver. 2, från 2022-07-01) SEOPER02
Personbilar – verkstad och elteknik (ver. 2, från 2022-07-01) SEOPER0
Kurser i ämnet Persontransporter
Persontransporter (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Persontrafik – vux (ver. 4, från 2022-07-01) PESPER1
Persontrafik 1a (ver. 4, från 2022-07-01) PESPER01a
Persontrafik 1b (ver. 4, från 2022-07-01) PESPER01b
Persontransporter – specialisering (ver. 4, från 2022-07-01) PESPER00S
Taxitrafik (ver. 4, från 2022-07-01) PESTAX0
Kurser i ämnet Plåtslageri
Plåtslageri (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Plåtslageri – grunder (ver. 2, från 2022-07-01) PLÅPLÅ0
Plåtslageriprocessen (ver. 2, från 2022-07-01) PLÅPLS0
Kurser i ämnet Plåtslageriteknik
Plåtslageriteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Byggnadsplåtslageri 1 (ver. 2, från 2022-07-01) PLTBYG01
Byggnadsplåtslageri 2 (ver. 2, från 2022-07-01) PLTBYG02
Byggnadsplåtslageri 3 (ver. 2, från 2022-07-01) PLTBYG03
Byggnadsplåtslageri 4 (ver. 2, från 2022-07-01) PLTBYG04
Kulturplåtslageri (ver. 2, från 2022-07-01) PLTKUU0
Lättbyggnadsteknik (ver. 2, från 2022-07-01) PLTLÄT0
Plåtslageri – svetstekniker (ver. 2, från 2022-07-01) PLTPLT0
Kurser i ämnet Processautomation
Processautomation (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Processdatorsystem (ver. 4, från 2022-07-01) PROPRO0
Processmätteknik 1 (ver. 4, från 2022-07-01) PROPRC01
Processmätteknik 2 (ver. 4, från 2022-07-01) PROPRC02
Processreglering (ver. 4, från 2022-07-01) PROPRE0
Kurser i ämnet Processteknik – energi
Processteknik – energi (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Processteknik – energi 1 (ver. 2, från 2022-07-01) PRCPRO31
Processteknik – energi 2 (ver. 2, från 2022-07-01) PRCPRO32
Kurser i ämnet Processteknik – kemi
Processteknik – kemi (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Processteknik – kemi 1 (ver. 4, från 2022-07-01) PREKEM31
Processteknik – kemi 2 (ver. 4, från 2022-07-01) PREKEM32
Kurser i ämnet Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Produktionsfilosofi 1 (ver. 3, från 2022-07-01) PRIPRO31
Produktionsfilosofi 2 (ver. 3, från 2022-07-01) PRIPRO32
Kurser i ämnet Produktionskunskap
Produktionskunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Produktionskunskap 1 (ver. 2, från 2022-07-01) PRDPRO01
Produktionskunskap 2 (ver. 2, från 2022-07-01) PRDPRO02
Kurser i ämnet Produktionsutrustning
Produktionsutrustning (ver. 5, från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriell mätteknik – fördjupning (ver. 5, från 2022-07-01) PRUINU0
Industriell mätteknik – grund (ver. 5, från 2022-07-01) PRUIND0
Interna transporter (ver. 5, från 2022-07-01) PRUINE00S
Produktionsutrustning 1 (ver. 5, från 2022-07-01) PRUPRD01S
Produktionsutrustning 2 (ver. 5, från 2022-07-01) PRUPRD02S
Produktionsutrustning 3 (ver. 5, från 2022-07-01) PRUPRD03S
Produktionsutrustning 4 (ver. 5, från 2022-07-01) PRUPRD04
Verktygskunskap (ver. 5, från 2022-07-01) PRUVEY0
Kurser i ämnet Produktionsutveckling
Produktionsutveckling (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Industriell digitalisering (ver. 2, från 2022-07-01) PRNIND3
Produktionsutveckling 1 (ver. 2, från 2022-07-01) PRNPRO31
Produktionsutveckling 2 (ver. 2, från 2022-07-01) PRNPRO32
Kurser i ämnet Produktutveckling
Produktutveckling (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Produktutveckling 1 (ver. 2, från 2022-07-01) PRKPRK01
Produktutveckling 2 (ver. 2, från 2022-07-01) PRKPRK02
Kurser i ämnet Programmering
Programmering (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Programmering 1 (ver. 4, från 2022-07-01) PRRPRR01
Programmering 2 (ver. 4, från 2022-07-01) PRRPRR02
Programmering 3 (ver. 4, från 2022-07-01) PRRPRR33
Kurser i ämnet Psykiatri
Psykiatri (ver. 7, från 2022-07-01)
KursKurskod
Psykiatri 1 (ver. 7, från 2022-07-01) PSYPSY01
Psykiatri 2 (ver. 7, från 2022-07-01) PSYPSK02
Kurser i ämnet Psykologi
Psykologi (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Psykologi 1 (ver. 2, från 2022-07-01) PSKPSY01
Psykologi 2a (ver. 2, från 2022-07-01) PSKPSY02a
Psykologi 2b (ver. 2, från 2022-07-01) PSKPSY02b
Kurser i ämnet Reception
Reception (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Logi (ver. 2, från 2022-07-01) RECLOG0
Reception 1 (ver. 2, från 2022-07-01) RECREC01
Reception 2 (ver. 2, från 2022-07-01) RECREC02
Reception 3 (ver. 2, från 2022-07-01) RECREC03
Kurser i ämnet Religionskunskap
Religionskunskap (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Religionskunskap – specialisering (ver. 3, från 2022-07-01) RELREL0
Religionskunskap 1 (ver. 3, från 2022-07-01) RELREL01
Religionskunskap 2 (ver. 3, från 2022-07-01) RELREL02
Kurser i ämnet Rengöringsservice
Rengöringsservice (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Städservice (ver. 2, från 2022-07-01) REGSTA0
Kurser i ämnet Rennäring
Rennäring (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Renen och dess naturmiljö 1 (ver. 3, från 2022-07-01) RENREN01
Renen och dess naturmiljö 2 (ver. 3, från 2022-07-01) RENREN02
Renen och rennäringen 1 (ver. 3, från 2022-07-01) RENREE01
Renen och rennäringen 2 (ver. 3, från 2022-07-01) RENREE02
Kurser i ämnet Reseproduktion och marknadsföring
Reseproduktion och marknadsföring (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Hållbar turism (ver. 2, från 2022-07-01) RESHAL0
Marknadsföring och försäljning (ver. 2, från 2022-07-01) RESMAS0
Reseproduktion och försäljning (ver. 2, från 2022-07-01) RESRES0
Resmål och resvägar (ver. 2, från 2022-07-01) RESREM0
Kurser i ämnet Ridning och körning
Ridning och körning (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Körning 1 (ver. 3, från 2022-07-01) RINKOR01
Körning 2 (ver. 3, från 2022-07-01) RINKOR02
Ridning 1 (ver. 3, från 2022-07-01) RINRID01
Ridning 2 (ver. 3, från 2022-07-01) RINRID02
Ridning för ridlärare (ver. 3, från 2022-07-01) RINRIN0
Ridning och körning (ver. 3, från 2022-07-01) RINRID0
Kurser i ämnet Rättspsykiatri
Rättspsykiatri (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Rättspsykiatri (ver. 2, från 2022-07-01) RATRAT0
Kurser i ämnet Samernas kultur och historia
Samernas kultur och historia (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Samernas kultur och historia (ver. 3, från 2022-07-01) SAESAM0
Kurser i ämnet Samhällsbyggande
Samhällsbyggande (ver. 5, från 2022-07-01)
KursKurskod
BIM-samordning (ver. 5, från 2022-07-01) SAHBIM3
Byggnadsverk (ver. 5, från 2022-07-01) SAHBYV0
Byggprocessen (ver. 5, från 2022-07-01) SAHBYC3
Miljöcertifierade hus (ver. 5, från 2022-07-01) SAHMIL3
Kurser i ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Internationell ekonomi (ver. 4, från 2022-07-01) SAMINE0
Internationella relationer (ver. 4, från 2022-07-01) SAMINR0
Samhällskunskap 1a1 (ver. 4, från 2022-07-01) SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1a2 (ver. 4, från 2022-07-01) SAMSAM01a2
Samhällskunskap 1b (ver. 4, från 2022-07-01) SAMSAM01b
Samhällskunskap 2 (ver. 4, från 2022-07-01) SAMSAM02
Samhällskunskap 3 (ver. 4, från 2022-07-01) SAMSAM03
Kurser i ämnet Samisk mat och matkultur
Samisk mat och matkultur (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Samisk mat och matkultur (ver. 3, från 2022-07-01) SASSAM0
Kurser i ämnet Samiskt hantverk
Samiskt hantverk (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Samisk hantverkskultur (ver. 3, från 2022-07-01) SAISAM0
Samiskt hantverk 1 (ver. 3, från 2022-07-01) SAISAM01S
Samiskt hantverk 2 (ver. 3, från 2022-07-01) SAISAM02S
Samiskt hantverk 3 (ver. 3, från 2022-07-01) SAISAM03S
Samiskt hantverk 4 (ver. 3, från 2022-07-01) SAISAM04
Samiskt hantverk 5 (ver. 3, från 2022-07-01) SAISAM05
Kurser i ämnet Sammanfogningsteknik
Sammanfogningsteknik (ver. 5, från 2022-07-01)
KursKurskod
Kälsvets 1 (ver. 5, från 2022-07-01) SAAKÄL01S
Kälsvets 2 (ver. 5, från 2022-07-01) SAAKÄL02S
Rörsvets 1 (ver. 5, från 2022-07-01) SAARÖR01S
Rörsvets 2 (ver. 5, från 2022-07-01) SAARÖR02S
Sammanfogning (ver. 5, från 2022-07-01) SAASAA0
Stumsvets 1 (ver. 5, från 2022-07-01) SAASTU01S
Stumsvets 2 (ver. 5, från 2022-07-01) SAASTU02S
Svets grund (ver. 5, från 2022-07-01) SAASVT0
Kurser i ämnet Serveringskunskap
Serveringskunskap (ver. 6, från 2022-07-01)
KursKurskod
Arrangemang (ver. 6, från 2022-07-01) SERARR0
Frukost och bufféservering (ver. 6, från 2022-07-01) SERFRU0
Matsalshantverk (ver. 6, från 2022-07-01) SERMAF0
Servering – specialisering (ver. 6, från 2022-07-01) SERSER00S
Servering 1 (ver. 6, från 2022-07-01) SERSER01
Servering 2 (ver. 6, från 2022-07-01) SERSER02
Kurser i ämnet Service och bemötande
Service och bemötande (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Service och bemötande 1 (ver. 4, från 2022-07-01) SEVSEV01
Service och bemötande 2 (ver. 4, från 2022-07-01) SEVSEV02
Kurser i ämnet Serviceteknik – naturbruk
Serviceteknik – naturbruk (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Serviceteknik – naturbruk – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) SEISER00S
Serviceteknik – naturbruk 1 (ver. 2, från 2022-07-01) SEISEI01
Serviceteknik – naturbruk 2 (ver. 2, från 2022-07-01) SEISEI02
Kurser i ämnet Sjukvård
Sjukvård (ver. 5, från 2013-04-09, tom 2024-06-30)
KursKurskod
Akutsjukvård (ver. 5, från 2013-04-09, tom 2024-06-30) SJUAKU0
Barn- och ungdomssjukvård (ver. 5, från 2013-04-09, tom 2024-06-30) SJUBAR0
Hemsjukvård (ver. 5, från 2013-04-09, tom 2024-06-30) SJUHEM0
Palliativ vård (ver. 5, från 2013-04-09, tom 2024-06-30) SJULIN0
Räddningsmedicin (ver. 5, från 2013-04-09, tom 2024-06-30) SJURÄD0
Kurser i ämnet Sjöfartssäkerhet
Sjöfartssäkerhet (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Grundläggande säkerhet (ver. 2, från 2022-07-01) SJOGRN0
Säkerhet och miljö (ver. 2, från 2022-07-01) SJOSAE0
Kurser i ämnet Skog, mark och vatten
Skog, mark och vatten (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fiske och vattenvård 1 (ver. 4, från 2022-07-01) SKOFIS01
Fiske och vattenvård 2 (ver. 4, från 2022-07-01) SKOFIS02
Jakt och viltvård – specialisering (ver. 4, från 2022-07-01) SKOJAK00S
Jakt och viltvård 1 (ver. 4, från 2022-07-01) SKOJAK01
Jakt och viltvård 2 (ver. 4, från 2022-07-01) SKOJAK02
Mångbruk av skog (ver. 4, från 2022-07-01) SKOMÅN0
Kurser i ämnet Skogsbruksmaskinsteknik
Skogsbruksmaskinsteknik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Skogsbruksmaskinsteknik (ver. 3, från 2022-07-01) SKBSKO0
Kurser i ämnet Skogsmaskiner
Skogsmaskiner (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Avverkningsmaskiner (ver. 3, från 2022-07-01) SKMAVV0
Skogsmaskiner – specialisering (ver. 3, från 2022-07-01) SKMSKO00S
Småskalig skogsteknik (ver. 3, från 2022-07-01) SKMSMA0
Terrängtransporter (ver. 3, från 2022-07-01) SKMTER0
Virkestransport med skotare (ver. 3, från 2022-07-01) SKMVIE0
Kurser i ämnet Skogsproduktion
Skogsproduktion (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Skogsskötsel – specialisering (ver. 3, från 2022-07-01) SKGSKG00S
Skogsskötsel 1 (ver. 3, från 2022-07-01) SKGSKO01
Skogsskötsel 2 (ver. 3, från 2022-07-01) SKGSKO02
Virkeslära (ver. 3, från 2022-07-01) SKGVIR0
Virkesmätning (ver. 3, från 2022-07-01) SKGVIK0
Kurser i ämnet Skötsel av utemiljöer
Skötsel av utemiljöer (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Beskärning och trädvård (ver. 3, från 2022-07-01) SKÖBEK0
Skötsel av utemiljöer (ver. 3, från 2022-07-01) SKÖSKÖ0
Skötsel av utemiljöer – specialisering (ver. 3, från 2022-07-01) SKÖSKÖ00S
Kurser i ämnet Snöfordonsteknik
Snöfordonsteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Pistmaskiner och utrustning (ver. 2, från 2022-07-01) SNOPIM0
Pistmaskinkörning (ver. 2, från 2022-07-01) SNOPIS0
Reparation av snöfordon (ver. 2, från 2022-07-01) SNOREP0
Reparation av snöskoter (ver. 2, från 2022-07-01) SNOREE0
Snöfordon – introduktion (ver. 2, från 2022-07-01) SNOSNO0
Kurser i ämnet Social omsorg
Social omsorg (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Social omsorg 1 (ver. 2, från 2022-07-01) SOASOC01
Social omsorg 2 (ver. 2, från 2022-07-01) SOASOC02
Socialpedagogik (ver. 2, från 2022-07-01) SOASOC0
Kurser i ämnet Socialt arbete
Socialt arbete (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Socialt arbete 1 (ver. 3, från 2022-07-01) SOCSOC01
Socialt arbete 2 (ver. 3, från 2022-07-01) SOCSOC02
Kurser i ämnet Sociologi
Sociologi (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Etnicitet och kulturmöten (ver. 2, från 2022-07-01) SOIETN0
Sociologi (ver. 2, från 2022-07-01) SOISOO0
Ungdomskulturer (ver. 2, från 2022-07-01) SOIUNG0
Kurser i ämnet Specialidrott
Specialidrott (ver. 6, från 2022-07-01)
KursKurskod
Idrottsledarskap (ver. 6, från 2022-07-01) SPEIDT3
Idrottsspecialisering 1 (ver. 6, från 2022-07-01) SPEIDS31
Idrottsspecialisering 2 (ver. 6, från 2022-07-01) SPEIDS32
Idrottsspecialisering 3 (ver. 6, från 2022-07-01) SPEIDS33
Tränings- och tävlingslära 1 (ver. 6, från 2022-07-01) SPETRA31
Tränings- och tävlingslära 2 (ver. 6, från 2022-07-01) SPETRA32
Tränings- och tävlingslära 3 (ver. 6, från 2022-07-01) SPETRA33
Kurser i ämnet Specialpedagogik
Specialpedagogik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Specialpedagogik 1 (ver. 3, från 2022-07-01) SPCSPE01
Specialpedagogik 2 (ver. 3, från 2022-07-01) SPCSPE02
Kurser i ämnet Sprinklerteknik
Sprinklerteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Sprinklerteknik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) SPNSPR01
Sprinklerteknik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) SPNSPR02
Kurser i ämnet Språk specialisering
Språk specialisering (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Språk specialisering – retorik 1a (ver. 4, från 2022-07-01) SPAXXX01a
Språk specialisering – retorik 1b (ver. 4, från 2022-07-01) SPAXXX01b
Språk specialisering – skrivande (ver. 4, från 2022-07-01) SPAXXX0
Kurser i ämnet Spårfordon
Spårfordon (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Spårfordon – grund (ver. 2, från 2022-07-01) SPOSPA0
Kurser i ämnet Styckningskunskap
Styckningskunskap (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Finstyckning (ver. 3, från 2022-07-01) STCFIN0
Styckning – specialisering (ver. 3, från 2022-07-01) STCSTY00S
Styckning 1 (ver. 3, från 2022-07-01) STCSTY01
Styckning 2 (ver. 3, från 2022-07-01) STCSTY02
Styckning 3 (ver. 3, från 2022-07-01) STCSTY03
Styckning 4 (ver. 3, från 2022-07-01) STCSTY04
Kurser i ämnet Support och servicearbete
Support och servicearbete (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Kundmottagning och reservdelshantering (ver. 2, från 2022-07-01) SUPKUN0
Service och reparationsarbete (ver. 2, från 2022-07-01) SUPSER0
Support och hemservice (ver. 2, från 2022-07-01) SUPSUP0
Kurser i ämnet Svenska
Svenska (ver. 8, från 2022-07-01)
KursKurskod
Litteratur (ver. 8, från 2022-07-01) SVELIT0
Retorik (ver. 8, från 2022-07-01) SVERET0
Skrivande (ver. 8, från 2022-07-01) SVESKR0
Svenska 1 (ver. 8, från 2022-07-01) SVESVE01
Svenska 2 (ver. 8, från 2022-07-01) SVESVE02
Svenska 3 (ver. 8, från 2022-07-01) SVESVE03
Kurser i ämnet Svenska för döva
Svenska för döva (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Svenska för döva 1 (ver. 4, från 2022-07-01) SVNSVN01
Svenska för döva 2 (ver. 4, från 2022-07-01) SVNSVN02
Svenska för döva 3 (ver. 4, från 2022-07-01) SVNSVN03
Kurser i ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Svenska som andraspråk 1 (ver. 4, från 2022-07-01) SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 (ver. 4, från 2022-07-01) SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 (ver. 4, från 2022-07-01) SVASVA03
Kurser i ämnet Svenskt teckenspråk
Svenskt teckenspråk (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighet (ver. 3, från 2022-07-01) SVKSVE0
Svenskt teckenspråk 1 (ver. 3, från 2022-07-01) SVKSVK01
Svenskt teckenspråk 2 (ver. 3, från 2022-07-01) SVKSVK02
Kurser i ämnet Svenskt teckenspråk för hörande
Svenskt teckenspråk för hörande (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Svenskt teckenspråk för hörande 1 (ver. 3, från 2022-07-01) SVTSVT01
Svenskt teckenspråk för hörande 2 (ver. 3, från 2022-07-01) SVTSVT02
Svenskt teckenspråk för hörande 3 (ver. 3, från 2022-07-01) SVTSVT03
Svenskt teckenspråk för hörande 4 (ver. 3, från 2022-07-01) SVTSVT04
Svenskt teckenspråk för hörande 5 (ver. 3, från 2022-07-01) SVTSVT05
Svenskt teckenspråk för hörande 6 (ver. 3, från 2022-07-01) SVTSVT06
Svenskt teckenspråk för hörande 7 (ver. 3, från 2022-07-01) SVTSVT07
Kurser i ämnet Systemkunskap
Systemkunskap (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Injusteringsteknik (ver. 3, från 2022-07-01) SYSINJ0
Systemuppbyggnad (ver. 3, från 2022-07-01) SYSSYT0
Värmelära (ver. 3, från 2022-07-01) SYSVÄM0
Kurser i ämnet Systemteknik – spårfordon
Systemteknik – spårfordon (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Systemteknik – spårfordon (ver. 2, från 2022-07-01) SYTSYS0
Kurser i ämnet Teater
Teater (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Dramatik och dramaturgi (ver. 3, från 2022-07-01) TEADRM0
Fysisk teater (ver. 3, från 2022-07-01) TEAFYS0
Ljud och ljus (ver. 3, från 2022-07-01) TEALJU00S
Regi (ver. 3, från 2022-07-01) TEAREG0
Röst (ver. 3, från 2022-07-01) TEARÖS0
Scenisk gestaltning 1 (ver. 3, från 2022-07-01) TEASCE01
Scenisk gestaltning 2 (ver. 3, från 2022-07-01) TEASCE02
Scenisk gestaltning 3 (ver. 3, från 2022-07-01) TEASCE03
Sceniskt karaktärsarbete (ver. 3, från 2022-07-01) TEASCI0
Sceniskt karaktärsarbete – text (ver. 3, från 2022-07-01) TEASCN0
Scenografi, mask och kostym (ver. 3, från 2022-07-01) TEASCE00S
Teaterteori (ver. 3, från 2022-07-01) TEATEA0
Kurser i ämnet Teknik
Teknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Teknik – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) TEKTEK00S
Teknik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) TEKTEK01
Teknik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) TEKTEK02
Kurser i ämnet Teknik i vård och omsorg
Teknik i vård och omsorg (ver. 2, från 2011-07-01, tom 2024-06-30)
KursKurskod
Teknik i vård och omsorg (ver. 2, från 2011-07-01, tom 2024-06-30) TENTEK0
Kurser i ämnet Teknisk isolering
Teknisk isolering (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Brand- och ljudisolering (ver. 2, från 2022-07-01) TEIBRA0
Industriisolering (ver. 2, från 2022-07-01) TEIINT0
Kondensisolering (ver. 2, från 2022-07-01) TEIKOD0
VVS-isolering (ver. 2, från 2022-07-01) TEIVVS0
Ytbeklädnad – grund (ver. 2, från 2022-07-01) TEIYTB0
Kurser i ämnet Tekniska system – el
Tekniska system – el (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Komponenter och system el (ver. 3, från 2022-07-01) TEYKOM3
Projektering el 1 (ver. 3, från 2022-07-01) TEYPRO31
Projektering el 2 (ver. 3, från 2022-07-01) TEYPRO32
Kurser i ämnet Tekniska system – VVS
Tekniska system – VVS (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Komponenter och system VVS (ver. 4, från 2022-07-01) TESKOP3
Projektering VVS 1 (ver. 4, från 2022-07-01) TESPRO31
Projektering VVS 2 (ver. 4, från 2022-07-01) TESPRO32
Kurser i ämnet Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlag (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Tillverkningsunderlag 1 (ver. 2, från 2022-07-01) TILTIL01
Tillverkningsunderlag 2 (ver. 2, från 2022-07-01) TILTIL02
Kurser i ämnet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Tillämpad programmering (ver. 2, från 2022-07-01) TIATIL00S
Kurser i ämnet Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon (ver. 2, från 2022-07-01) TRFTRA0
Kurser i ämnet Transportteknik
Transportteknik (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fordonskombinationer – godstransporter (ver. 3, från 2022-07-01) TRAFOR0
Fordonskombinationer – persontransporter (ver. 3, från 2022-07-01) TRAFOD0
Yrkestrafik – vux (ver. 3, från 2022-07-01) TRAYRK1
Yrkestrafik 1a (ver. 3, från 2022-07-01) TRAYRK01a
Yrkestrafik 1b (ver. 3, från 2022-07-01) TRAYRK01b
Kurser i ämnet Travkunskap
Travkunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Trav 1 (ver. 2, från 2022-07-01) TRVTRA01
Trav 2 (ver. 2, från 2022-07-01) TRVTRA02
Kurser i ämnet Truckteknik
Truckteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Truckteknik (ver. 2, från 2022-07-01) TRCTRU0
Kurser i ämnet Trä
Trä (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Bygga i trä (ver. 4, från 2022-07-01) TRÄBYG0
Timring (ver. 4, från 2022-07-01) TRÄTIM0
Trä 1 – stommar (ver. 4, från 2022-07-01) TRÄTRK01
Trä 2 – beklädnad (ver. 4, från 2022-07-01) TRÄTRK02
Trä 3 – montage (ver. 4, från 2022-07-01) TRÄTRK03
Kurser i ämnet Trädgårdsanläggning
Trädgårdsanläggning (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Trädgårdsanläggning – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) TRDTRÄ00S
Trädgårdsanläggning 1 (ver. 2, från 2022-07-01) TRDTRÄ01
Trädgårdsanläggning 2 (ver. 2, från 2022-07-01) TRDTRÄ02
Kurser i ämnet Trädgårdsmaskiner
Trädgårdsmaskiner (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Trädgårdsmaskiner (ver. 2, från 2022-07-01) TRSTRG0
Kurser i ämnet Trädgårdsodling
Trädgårdsodling (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Trädgårdsodling (ver. 2, från 2022-07-01) TRRTRA0
Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär (ver. 2, från 2022-07-01) TRRTRD0
Trädgårdsodling – plantskoleväxter (ver. 2, från 2022-07-01) TRRTRG0
Trädgårdsodling – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) TRRTRA00S
Kurser i ämnet Träningslära
Träningslära (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Träningslära 1 (ver. 2, från 2022-07-01) TRNTRN01
Träningslära 2 (ver. 2, från 2022-07-01) TRNTRN02
Kurser i ämnet Tätskikt våtrum
Tätskikt våtrum (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Tätskikt våtrum (ver. 2, från 2022-07-01) TÄTTÄT0
Kurser i ämnet Underhållsteknik – flyg
Underhållsteknik – flyg (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Flygunderhåll (ver. 2, från 2022-07-01) UNDFLY0
Materiallära – flyg (ver. 2, från 2022-07-01) UNDMAT0
Kurser i ämnet Utställningsdesign
Utställningsdesign (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Utställningsdesign 1 (ver. 2, från 2022-07-01) UTSUTS01
Utställningsdesign 2 (ver. 2, från 2022-07-01) UTSUTS02
Utställningsdesign 3 (ver. 2, från 2022-07-01) UTSUTS03S
Kurser i ämnet Vatten- och miljöteknik
Vatten- och miljöteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Dricksvatten (ver. 2, från 2022-07-01) VATDRI0
Rening av förorenat vatten (ver. 2, från 2022-07-01) VATREN0
Vatten- och miljöteknik (ver. 2, från 2022-07-01) VATVAT0
Vattenreningens mikrobiologi (ver. 2, från 2022-07-01) VATVAR0
Kurser i ämnet Vattenbruk
Vattenbruk (ver. 4, från 2022-07-01)
KursKurskod
Fiskodling 1 (ver. 4, från 2022-07-01) VANFIS01
Fiskodling 2 (ver. 4, från 2022-07-01) VANFIS02
Vattenbruk – grunder (ver. 4, från 2022-07-01) VANVAT0
Vattenbruk – specialisering (ver. 4, från 2022-07-01) VANVAE00S
Kurser i ämnet Vattenkraftteknik
Vattenkraftteknik (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Drift, underhåll, säkerhet och miljö (ver. 2, från 2022-07-01) VAEDRT0
Generatorer och transformatorer (ver. 2, från 2022-07-01) VAEGEN0
Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner (ver. 2, från 2022-07-01) VAEHYD0
Kontrollanläggningar (ver. 2, från 2022-07-01) VAEKOR0
Vattenkraftstationer (ver. 2, från 2022-07-01) VAEVAN0
Kurser i ämnet Ventilation – installation
Ventilation – installation (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Ventilationsisolering (ver. 2, från 2022-07-01) VEIVEN0
Ventilationsmontering 1 (ver. 2, från 2022-07-01) VEIVEN01
Ventilationsmontering 2 (ver. 2, från 2022-07-01) VEIVEN02
Ventilationsservice (ver. 2, från 2022-07-01) VEIVET0
Kurser i ämnet Ventilation – plåtslageri
Ventilation – plåtslageri (ver. 6, från 2022-07-01)
KursKurskod
Ventilationsplåtslageri 1 (ver. 6, från 2022-07-01) VELVET01
Ventilationsplåtslageri 2 (ver. 6, från 2022-07-01) VELVET02
Kurser i ämnet Ventilationsteknik
Ventilationsteknik (ver. 6, från 2022-07-01)
KursKurskod
Luftbehandling (ver. 6, från 2022-07-01) VETLUF0
Luftbehandlingsanläggningar (ver. 6, från 2022-07-01) VETLUT0
Luftbehandlingssystem (ver. 6, från 2022-07-01) VETLUE0
Luftströmning (ver. 6, från 2022-07-01) VETLUS0
Ventilationsteknik – injustering (ver. 6, från 2022-07-01) VETVEL0
Kurser i ämnet Verkstad – spårfordon
Verkstad – spårfordon (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Verkstad – spårfordon (ver. 2, från 2022-07-01) VEAVER0
Kurser i ämnet Verktygs- och materialhantering
Verktygs- och materialhantering (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Verktygs- och materialhantering (ver. 2, från 2022-07-01) VEKVEK0
Kurser i ämnet Visuell kommunikation
Visuell kommunikation (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Visuell kommunikation (ver. 2, från 2022-07-01) VISVIS0
Kurser i ämnet VVS – installation
VVS – installation (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Entreprenadteknik (ver. 2, från 2022-07-01) VVIENT0
Sanitetsteknik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) VVISAN01
Sanitetsteknik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) VVISAN02
VVS gassvetsning rör (ver. 2, från 2022-07-01) VVIVVG0
VVS svets och lödning rör (ver. 2, från 2022-07-01) VVIVVS0
VVS-teknik (ver. 2, från 2022-07-01) VVIVVT0
Värmeteknik 1 (ver. 2, från 2022-07-01) VVIVAR01
Värmeteknik 2 (ver. 2, från 2022-07-01) VVIVAR02
Kurser i ämnet Växtkunskap
Växtkunskap (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Växtkunskap – fastighetsskötsel (ver. 2, från 2022-07-01) VÄXVÄK0
Växtkunskap 1 (ver. 2, från 2022-07-01) VÄXVÄX01
Växtkunskap 2 (ver. 2, från 2022-07-01) VÄXVÄX02
Kurser i ämnet Växtodling
Växtodling (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Odling av djurfoder (ver. 2, från 2022-07-01) VAOODL0
Växtodling – specialisering (ver. 2, från 2022-07-01) VAOVAT00S
Växtodling 1 (ver. 2, från 2022-07-01) VAOVAT01
Växtodling 2 (ver. 2, från 2022-07-01) VAOVAT02
Kurser i ämnet Våningsservice
Våningsservice (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Våningsservice 1 (ver. 2, från 2022-07-01) VAIVAI01
Våningsservice 2 (ver. 2, från 2022-07-01) VAIVAI02
Våningsservice 3 (ver. 2, från 2022-07-01) VAIVAI03
Kurser i ämnet Vård och omsorg
Vård och omsorg (ver. 4, från 2011-07-22, tom 2024-06-30)
KursKurskod
Vård- och omsorgsarbete 1 (ver. 4, från 2011-07-22, tom 2024-06-30) VÅRVÅR01
Vård- och omsorgsarbete 2 (ver. 4, från 2011-07-22, tom 2024-06-30) VÅRVÅR02
Kurser i ämnet Vård och omsorg specialisering
Vård och omsorg specialisering (ver. 6, från 2022-07-01)
KursKurskod
Vård och omsorg – specialisering (ver. 6, från 2022-07-01) VADVAD00S
Kurser i ämnet Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Webbserverprogrammering 1 (ver. 2, från 2022-07-01) WESWEB01
Webbserverprogrammering 2 (ver. 2, från 2022-07-01) WESWEB02
Webbtjänster (ver. 2, från 2022-07-01) WESWET3
Kurser i ämnet Webbutveckling
Webbutveckling (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Webbutveckling 1 (ver. 2, från 2022-07-01) WEUWEB01
Webbutveckling 2 (ver. 2, från 2022-07-01) WEUWEB02
Webbutveckling 3 (ver. 2, från 2022-07-01) WEUWEB33
Kurser i ämnet Yrkesteknik – flyg
Yrkesteknik – flyg (ver. 3, från 2022-07-01)
KursKurskod
Aerodynamik (ver. 3, från 2022-07-01) YRKAER0
Flyglagstiftning (ver. 3, från 2022-07-01) YRKFLY0
Mänskliga faktorer (ver. 3, från 2022-07-01) YRKMAN0
Kurser i ämnet Yttre miljö
Yttre miljö (ver. 2, från 2022-07-01)
KursKurskod
Yttre miljö – anläggningar (ver. 2, från 2022-07-01) YTTYTT0
Yttre miljö – maskiner och verktyg (ver. 2, från 2022-07-01) YTTYTR0