Skolverket

Beställa och hantera prov i gymnasieskolan

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Beställningarna ska göras digitalt två gånger per läsår i augusti och i januari. Höstens prov ska beställas senast den 31 augusti.

Beställa nationella prov

Skolan beställer nationella prov vid terminsstarterna i augusti och i januari. Information om hur beställningen går till får skolan via post i vecka 33 och i vecka 2. Beställningen ska göras digitalt och det är rektorn som ansvarar för att den görs i tid.

Sista beställningsdag för höstens prov var den 31 augusti 2018.

Beställningsbrev för nationella prov i gymnasieskolan, 2018/2019PDF (pdf, 117 kB)

Prov är obligatoriska i den högsta avslutande kursen på programmet

Observera att det sedan den 1 januari 2018 enbart är de nationella proven i den högsta avslutande kursen som är obligatoriska.

Mer om obligatoriska prov i gymnasieskolan

Prov och bedömningsanvisningar skickas ut senare till skolor

Från hösten 2018 skickas proven ut senare än vanligt till skolorna. Bedömningsanvisningarna skickas ut när proven har genomförts. De senarelagda utskicken av provmaterial är ett led i våra insatser för att förhindra spridningen.

Muntliga delprovet i matematik 1 och 3 ingår inte i de nationella provet från våren 2019

Från och med vårterminen 2019 ingår inte det muntliga delprovet, delprov A, som en del av de nationella proven i matematik 1 och 3. Istället erbjuds fristående bedömningsstöd, som kan användas som komplement till de nationella proven eller som stöd till bedömningen i övrigt. Detta medför en ökad flexibilitet i när och hur de muntliga uppgifterna kan användas. De muntliga bedömningsstöden publiceras i bedömningsportalen under vårterminen 2019. Lärare som vill nå material i bedömningsportalen behöver inloggningsuppgifter, som tilldelas av skolans rektor.

Tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen

Har du frågor om beställningar?

Saknar du dina inloggningsuppgifter eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid? Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Nationella prov är inte obligatoriska på introduktionsprogram

Det är inte obligatoriskt att använda nationella prov på introduktionsprogram. Om skolan väljer att använda de nationella proven i årskurs 9 gäller samma regler för beställning, hantering, genomförande och inrapportering som för grundskolan. Skolan beställer proven i början av läsåret.

Provdatum i grundskolan

Beställ och hantera nationella prov i grundskolan

Lämna in provresultat i grundskolan

Hantera nationella prov

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa.

HanteringsinstruktionerPDF (pdf, 90 kB)

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Checklista för att förhindra spridning av nationella provPDF (pdf, 46 kB)

Åtstramade regler för hanteringen av proven

  • Provens förslutningar öppnas tidigast på provdagens morgon. Vi rekommenderar starkt att skolor påbörjar genomförandet klockan 9.00 på provdagen.
  • Rektorn kan endast ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på vår webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
  • Det är en rekommendation att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.
  • Rektor ska i god tid före provdatumet ha beslutat om eventuella anpassningar av genomförandet. Att en elev är i behov av förlängd provtid eller raster under provgenomförandet är inte skäl nog att öppna proven i förtid. Om det föreligger starka skäl, till exempel att ett provmaterial behöver anpassas genom förstorad text, kan rektor besluta att provens förslutningar får öppnas dagen innan provets genomförande. Om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen efteråt.

Se checklista för att förhindra spridning av nationella provPDF (pdf, 46 kB)

Informera eleverna om nationella prov

Som stöd i din kommunikation med eleverna finns informationsbrev om de nationella proven. Breven finns även översatta till ett antal olika språk. 

Informationsbrev om provet

brev på svenskaPDF (pdf, 105 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 137 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 378 kB)

brev på dariPDF (pdf, 360 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 89 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 139 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 212 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 235 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 397 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 201 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 193 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 90 kB)

brev på soraniPDF (pdf, 270 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 165 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 268 kB)

Senast uppdaterad 14 november 2018

Frågor och svar

Kontakta vår distributör av nationella prov, Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Kontakta vår distributör av nationella prov, Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se