Gamla prov och exempeluppgifter i komvux på gymnasial nivå

Här finns prov som är fria från sekretess eller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i proven.

Många lärare, men även elever, undrar i provtider om det finns gamla nationella prov som eleverna kan bekanta sig med inför provtillfället. Uppgifterna i nationella proven återanvänds och skyddas av provsekretess, men vissa prov eller uppgifter är frisläppta och finns att hämta här.

Nationella bedömningsstöd i moderna språk, fysik, kemi och engelska

Det finns även provmaterial i moderna språk, fysik och kemi som du som lärare kan använda. Dessa är inte obligatoriska, men värdefulla som stöd i betygssättningen. Det finns flera exempel på hur uppgifter i bedömningsstöden kan se ut i Skolverkets e-tjänst för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial.

Senast uppdaterad 17 juli 2024