Förbereda och beställa prov i komvux på gymnasial nivå

Det är rektorn som ansvarar för att beställa prov till verksamheten. Rektorn är också ytterst ansvarig för att proven hanteras på rätt sätt.