Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov, förutom proven i årskurs 3 i grundskolan. Bakgrunden är den rådande pandemin och de förändrade förutsättningarna som råder ute på skolorna. Läs mer här.

Förbereda och beställa prov i komvux på gymnasial nivå

Det är rektorn som ansvarar för att beställa prov till verksamheten. Rektorn är också ytterst ansvarig för att proven hanteras på rätt sätt.