Sekretess på prov i komvux på gymnasial nivå

Det är viktigt att nationella prov förvaras på ett tryggt och säkert sätt så att innehållet inte blir känt för elever i förväg.

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de återanvänds av Skolverket. Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället.

17 kap. 3 c § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återanvändningstid

Skolverket återanvänder uppgifter i prov, men aldrig ett prov i sin helhet. För att vi ska kunna göra detta finns det en återanvändningstid för alla prov. Hur länge vi planerar att återanvända ett prov framgår också av omslaget till respektive prov.


Nationella prov i engelska

Prov som genomfördes år

Vårterminen

Höstterminen inklusive

septemberprovet

2023

30 juni 2033


2022

30 juni 2032

30 juni 2033

2021

30 juni 2029*

30 juni 2032*

2020

Delprov A 30 juni 2028

30 juni 2029*

2019

30 juni 2027*

30 juni 2028*

2018

30 juni 2026

30 juni 2027*

2017

30 juni 2025

30 juni 2026*

2016

30 juni 2024*

30 juni 2025*

2015

30 juni 2023

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

Återanvänds ej*

* Prov från 2011 eller tidigare återanvänds inte om inte annat framgår av provet/delprovet.

Nationella prov i matematik

Prov som genomfördes år

Vårterminen

Höstterminen inklusive

septemberprovet

2023

30 juni 2033


2022

30 juni 2032***

30 juni 2033

2021

Genomfördes ej

30 juni 2032

2020

Genomfördes ej

30 juni 2029

2019

30 juni 2027

30 juni 2028

2018

30 juni 2026*

30 juni 2027

2017

30 juni 2025

30 juni 2026

2016

30 juni 2024

30 juni 2025**

2015

Återanvänds ej

30 juni 2024

2014

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

Återanvänds ej


* Beslut om att inte återanvända en enskild uppgift i nationella proven i matematik 1a, 1b och 1c.

** Beslut om att proven i matematik 1a, 1b och 1c inte återanvänds. Proven omfattas inte av sekretess.

*** Beslut om att proven i matematik 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4 inte återanvänds med undantag för enstaka uppgifter i 1a, 1b och 1c. Proven omfattas inte av sekretess, med undantag för enstaka uppgifter i 1a, 1b och 1c.

Nationella prov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1

Prov som genomfördes år

Vårterminen

Höstterminen

Septemberprovet

2023

30 juni 20332022

30 juni 2032

31 januari 2033

30 juni 2033

2021

Genomfördes ej

-

-

2020

Genomfördes ej

31 januari 2029

30 juni 2029

2019

30 juni 2027

31 januari 2028

30 juni 2028

2018

30 juni 2026

31 januari 2027

30 juni 2027

2017

31 januari 2024

31 januari 2026

30 juni 2026

2016

30 juni 2024

31 januari 2024

30 juni 2025

2015

Återanvänds ej

31 januari 2024

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

Återanvänds ej

-

2012

Återanvänds ej

Återanvänds ej

-


Nationella prov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3

Prov som genomfördes år

Vårterminen

Höstterminen

Septemberprovet

2023

30 juni 20332022

30 juni 2032

30 juni 2032

30 juni 2025

2021

Genomfördes ej

-

-

2020

30 juni 2028

31 januari 2029

30 juni 2027

2019

30 juni 2027

31 januari 2028

30 juni 2026

2018

30 juni 2026

31 januari 2027

30 juni 2025

2017

30 juni 2025

31 januari 2026

30 juni 2024

2016

30 juni 2024

31 januari 2025

Återanvänds ej

2015

Återanvänds ej

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

Återanvänds ej

-

2012

Återanvänds ej

Återanvänds ej*

-


* Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 återanvänds inte av Skolverket.

Arkivering, bevara prov och elevlösningar

I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar.

Kommunala och statliga skolor

Nationella prov och tillhörande elevlösningar är allmänna handlingar i kommunala och statliga skolor. Allmänna handlingar ska som regel bevaras. Kommuner kan med stöd av arkivlagen, under vissa förutsättningar, fatta beslut om att gallra handlingar.

Det är ansvarig nämnd eller styrelse inom kommunen som fattar beslut om gallring i kommunala skolor. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Riksarkivet utarbetat gallringsråd för kommuner, landsting och regioners utbildningsväsenden. Nämnden eller styrelsen i kommunen kan fatta beslut om att dessa råd ska följas. Kontakta ansvarig nämnd eller styrelse i din kommun om du har frågor om arkivering och gallring av nationella prov.

Bevara eller gallra 2 (2023), Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 april 2024

Innehåll på denna sida