Frågor och svar

För de nationella yrkespaketen på gymnasial nivå står att eleven ska kunna få en bilaga kopplat till utdrag ur betygskatalogen. Gäller samma sak för yrkespaket inom anpassad utbildning på gymnasial nivå?

Ja, en elev som läst ett yrkespaket och önskar få ett utdrag ur betygskatalogen ska också få en bilaga som redogör för elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för.