Frågor och svar

Från vilket datum går det att använda paketen?

Paketen är möjliga att använda från och med den 15 december 2021.