Frågor och svar

Går det att förändra kursinnehåll i paketen?

Ja, det går att förändra innehåll i paketen, både utifrån elevers och arbetsgivares behov. Det går att lägga till kurser och det går att ta bort kurser. Kurserna kan komma från samtliga skolformsdelar inom komvux. Det går också att använda sig av orienteringskurser eller delkurser om det behövs för att möta elevens eller arbetsgivarens behov.