Frågor och svar

Hur skiljer sig dessa paket från yrkespaket inom komvux på gymnasial nivå?

Paketen är tänkta för målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och paketen består därför av kurser från olika nationella program i anpassade gymnasieskolan. Yrkespaketen består i de flesta fall av ett baspaket med ett tillhörande fördjupningspaket.