Frågor och svar

Hur vet man vilket yrkesområde utbildningen avser?

I förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning § 12 står att det i bilagan ska framgå vilket yrkesområde utbildningen avser. Utbildningsanordnare som tar fram ett regionalt yrkespaket behöver därför bestämma vilket yrkesområde som avses.

För nationella yrkespaket framgår det av benämningen vilket yrkesområde det riktar sig mot.