Frågor och svar

Kan eleven få en bilaga om hen validerar eller prövar någon eller några kurser och kompletterar med övriga kurser i ett yrkespaket?

Ja, eleven ska kunna få bilagan.

Sedan den 1 augusti 2019 kan bilagan även innehålla uppgifter om att eleven i ett annat sammanhang har en slutförd kurs som motsvarar en kurs som ingår i yrkesutbildningen.