Frågor och svar

Ska eleven få bilagan även om hen som lägst inte uppnått betyget E i alla paketets kurser? Vad gäller om eleven avbrutit någon kurs?

För att kunna få bilagan ska eleven anses ha uppnått de utbildningsmål som det nationella yrkespaketet syftar till att ge. Ett alternativ för de elever som inte har uppnått samtliga utbildningsmål är att dokumentera elevens kunskaper i ett intyg (Skolfs 2014:120).