Frågor och svar

Varför finns det inte fler nationella yrkespaket framtagna för komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå?

Av regeringsuppdraget till Skolverket framgick att paketförslagen skulle tas fram i samråd med de nationella programråden och att paketen skulle svara mot de kompetenskrav som olika branscher ställer. De yrkespaket som nu är framtagna uppfyller dessa krav. Skolverket avser att inom ramen för det ordinarie arbetet i de nationella programråden, om möjligt, ta fram ytterligare paketförslag som uppfyller kraven i regeringsuppdraget.