Frågor och svar

Vilket är syftet med nationella yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå?

Syftet med yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå är att stärka elevernas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden efter genomförda studier.

Det finns idag inga nationella riktlinjer för vad sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå ska innehålla. Det innebär att varje kommun eller region kan göra på olika sätt, exempelvis när det gäller kursurval, vilket kan försvåra för arbetsgivare att veta vad en arbetssökande eller praktikant faktiskt kan. Syftet med paketen är därför också att öka den nationella likvärdigheten.