Yrkespaket Arbete i stall

Yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå med kurser från anpassade gymnasieskolans program för Skog, mark och djur.

Paketkod: SKYAIN

  • Kurs Hästkunskap 1, kurskod HAUHAS51, 100 poäng.
  • Hästkunskap 2, kurskod HAUHAS52, 100 poäng.
  • Ridning och körning 1, kurskod HAURID51, 100 poäng.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska kunna arbeta med uppgifter inom hästhållning t.ex. stallskötsel, underhållsridning av hästar, persedelvård, skötsel av rasthagar, beten och staket.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur anpassade gymnasieskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Yrkespaket Arbete i stall, baspaket 300 poäng, som utskrivbar pdf Pdf, 128 kB.

Paketkod: SKYAJN

  • Kurs Djurens biologi, kurskod BIADJU5, 100 poäng.
  • Kurs Hästkunskap 3, kurskod HAUHAS53, 100 poäng.
  • Kurs Ridning och körning 2, kurskod HAURID52, 100 poäng.

Utbildningens mål

Fördjupningspaketet bygger vidare på baspaketet och syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska ha fördjupade kunskaper för arbete med uppgifter inom hästhållning t.ex. stallskötsel, underhållsridning av hästar, persedelvård, skötsel av rasthagar, beten och staket.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur anpassade gymnasieskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Yrkespaket Arbete i stall, fördjupningspaket 300 poäng, som utskrivbar pdf Pdf, 128 kB.

Senast uppdaterad 07 juli 2023

Innehåll på denna sida