Yrkespaket Arbete på hunddagis

Yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå med kurser från anpassade gymnasieskolans program för Skog, mark och djur.

Paketkod: SKYAEN

  • Kurs Service och bemötande 1, kurskod SECSER51, 100 poäng
  • Kurs Sällskapsdjur 1, kurskod SAKSAL51, 100 poäng
  • Kurs Sällskapsdjur 2, kurskod SAKSAL52, 100 poäng

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska kunna arbeta med uppgifter kopplat till skötsel av hundar där ingående arbetsuppgifter kan vara interaktion med djurägare, rastning av hundar, enklare päls och klovård.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur anpassade gymnasieskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Yrkespaket Arbete på hunddagis, baspaket, 300 poäng, som utskrivbar pdf Pdf, 128 kB.

Paketkod: SKYAFN

  • Kurs Service och bemötande 2, kurskod SECSER52, 100 poäng
  • Kurs Djurens biologi, kurskod BIADJU5, 100 poäng
  • Kurs Sällskapsdjur – specialområde, kurskod SAKSAL50S, 100 poäng

Utbildningens mål

Fördjupningspaketet bygger vidare på kunskaper från baspaketet och syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska ha fördjupade kunskaper för arbete med uppgifter kopplat till skötsel av hundar där ingående arbetsuppgifter kan vara interaktion med djurägare, rastning av hundar, enklare päls och klovård.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur anpassade gymnasieskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Yrkespaket Arbete på hunddagis, fördjupningspaket, 300 poäng, som utskrivbar pdf Pdf, 171 kB.

Senast uppdaterad 07 juli 2023

Innehåll på denna sida