Yrkespaket Fastighetsskötsel

Yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå med kurser från anpassade gymnasieskolans program för Fastighet, anläggning och byggnation.

Paketkod: FAYAAN

  • Kurs Fastighetsskötsel, kurskod FATFAT5, 200 poäng.
  • Kurs Material och verktyg 1, kurskod MAVMAT51, 100 poäng.
  • Kurs Måleri 1, kurskod MAFMAL51, 100 poäng.
  • Kurs Service och bemötande 1, kurskod SECSER51, 100 poäng.

Yrkespaketet kan också byggas ut, fördjupas eller ersättas med följande kurser:

  • Kurs Återvinning och kretslopp 1, kurskod NANATE51, 100 poäng.
  • Kurs Återvinning och kretslopp 2, kurskod NANATE52, 100 poäng.
  • Kurs Service och bemötande 2, kurskod SECSER52, 100 poäng.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska ha kunskaper för arbete med löpande underhåll av fastigheter så som tillsyn, underhåll och reparationer, såväl utomhus som inomhus.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur anpassade gymnasieskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Yrkespaket Fastighetsskötsel, baspaket, 500 p, som utskrivbar pdf Pdf, 131 kB.

Yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå med kurser från anpassade gymnasieskolans program för Fastighet, anläggning och byggnation.

Paketkod: FAYABN

Kurs

Kurskod

Poäng

Material och verktyg 1

MAVMAT51

100 p

Skötsel av utemiljöer 1

SKESKO51

100 p

Växtkunskap 1

VAXVAX51

100 p

Service och bemötande 1

SECSER51

100 p

Yrkespaketet kan också byggas ut, fördjupas eller ersättas med följande kurser:

Kurs


Kurskod

Poäng

Återvinning och kretslopp 1

NANATE51

100 p

Återvinning och kretslopp 2

NANATE52

100 p

Service och bemötande 2

SECSER52

100 p

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska kunna utföra arbetsuppgifter i utomhusmiljöer så som tillsyn och underhåll av yttre miljöer, exempelvis i grönområden och gemensamhetsytor.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur anpassade gymnasieskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Yrkespaket Fastighetsskötsel, utomhusmiljöer, baspaket, 400 p, som utskrivbar pdf Pdf, 135 kB.

Senast uppdaterad 07 juli 2023

Innehåll på denna sida