Yrkespaket Parkarbete

Yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå med kurser från anpassade gymnasieskolans program för Skog, mark och djur.

Paketkod: SKYAAN

  • Kurs Skötsel av utemiljöer 1, kurskod SKESKO51, 100 poäng.
  • Kurs Växtkunskap 1, kurskod VAXVAX51, 100 poäng.
  • Kurs Trädgårdsanläggning 1, kurskod TRGTRA51, 100 poäng.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska kunna arbeta med uppgifter inom skötsel av publika trädgårdsmiljöer, såsom grönyteskötsel, enklare beskärning och trädvård, underhåll av till exempel murar, stensättningar och liknande.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur anpassade gymnasieskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Yrkespaket Parkarbete, baspaket, 300 p, som utskrivbar pdf Pdf, 128 kB.

Paketkod: SKYABN

  • Kurs Skötsel av utemiljöer 2, kurskod SKESKO52, 200 poäng.
  • Kurs Skötsel av utemiljöer 3, kurskod SKESKO53, 100 poäng.
  • Kurs Trädgårdsanläggning 2, kurskod TRGTRA52, 100 poäng.
  • Kurs Trädgårdsanläggning 3, kurskod TRGTRA53, 100 poäng.

Utbildningens mål

Fördjupningspaketet bygger vidare på kunskaper från baspaketet och syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska ha fördjupade kunskaper kring arbete inom skötsel av publika trädgårdsmiljöer, såsom grönyteskötsel, enklare beskärning och trädvård, underhåll av till exempel murar, stensättningar och liknande.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur anpassade gymnasieskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Yrkespaket Parkarbete, fördjupningspaket, 400 p, som utskrivbar pdf Pdf, 132 kB.

Senast uppdaterad 07 juli 2023

Innehåll på denna sida