Yrkespaket Trädgårdsodling

Yrkespaket inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå med kurser från anpassade gymnasieskolans program för Skog, mark och djur.

Paketkod: SKYACN

  • Kurs Odling på friland 1, kurskod TROFRI511, 100 poäng.
  • Kurs Trädgårdsodling – grund, kurskod TROTRO5, 100 poäng.
  • Kurs Växtkunskap 1, kurskod VAXVAX51, 100 poäng.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska kunna arbeta med uppgifter inom kommersiell odling av grönsaker, frukt, bär och trädgårdsväxter såväl på friland som i växthus.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur anpassade gymnasieskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Yrkespaket Trädgårdsodling, baspaket, 300 p, som utskrivbar pdf Pdf, 170 kB.

Paketkod: SKYADN

  • Kurs Växtkunskap 21, kurskod VAXVAX52, 100 poäng.
  • Kurs Odling i växthus 1, kurskod TROODL51, 100 poäng.
  • Kurs Odling i växthus 2, kurskod TROODL52, 100 poäng.
  • Kurs Odling på friland 2, kurskod TROFRI52, 100 poäng.

Utbildningens mål

Fördjupningspaketet bygger vidare på kunskaper från baspaketet och syftar till att eleven efter genomförd utbildning ska ha fördjupade kunskaper för att arbeta med uppgifter inom kommersiell odling av grönsaker, frukt, bär och trädgårdsväxter såväl på friland som i växthus.

Övrigt

Alla paket kan förändras och kurser kan läggas till eller tas bort, beroende på elevers eller arbetsgivares behov. För att uppnå en större flexibilitet har Skolverket tagit fram en lista över kurser ur anpassade gymnasieskolans utbud som, i mån av elevers eller arbetsgivares specifika behov, också de kan läggas till i paketen. Det går också att kombinera med kurser eller delkurser på gymnasial nivå.

Yrkespaket Trädgårdsodling, fördjupningspaket, 400 p, som utskrivbar pdf Pdf, 128 kB.

Senast uppdaterad 07 juli 2023

Innehåll på denna sida