Beställa och hantera prov i svenska för invandrare (sfi)

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov. Beställningarna kan göras digitalt under hela året. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras enligt de regler och instruktioner som finns. Vi har stramat upp reglerna för att förhindra risken för spridning.

Beställa nationella prov

Eftersom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en flexibel och individanpassad utbildning med kursstarter varje vecka kan anordnare beställa prov under hela året.

Proven ska beställas digitalt och det är rektorn som ansvarar för att det sker i god tid innan provtillfället. Detta gäller även om utbildningen är utlagd på entreprenad. En gång per termin får anordnaren information om hur beställningarna går till.

Inom sfi behöver skolor kunna alternera mellan flera versioner av proven. För att tillgodose det här behovet har de nationella proven i sfi en längre användningsperiod. Vi rekommenderar att skolor använder de prov som är aktuella för beställning. Kursplanen i sfi har genomgått flera mindre förändringar de senaste åren, vilket påverkar hur proven utformas. Det är alltid de fyra senast utkomna proven i varje kurs som kan beställas.

Här hittar du beställningsbrevet som skickas ut vecka 2, 2019.

Beställningsbrev för vårterminen 2019PDF (pdf, 187 kB)

Utbildningsanordnare med betygsrätt

Utbildningsanordnare med betygsrätt som bedriver utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare kan beställa prov för de kurser och ämnen som de har betygsrätt för.

Har du frågor om beställningar?

Saknar du dina inloggningsuppgifter eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid? Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Hantera nationella prov säkert

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolor ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorer, lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa.

HanteringsinstruktionerPDF (pdf, 96 kB)

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella provlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista för att förhindra spridningPDF (pdf, 18 kB)

Åtstramade regler för hanteringen av proven

Med anledning av att delar av nationella prov har förekommit i olika grupper i sociala medier har vi stramat upp reglerna kring hanteringen av nationella prov inom vuxenutbildningen. Vi måste gemensamt ta ett krafttag mot fusk så att alla elever får en chans att visa sina kunskaper på ett likvärdig och rättvist sätt.

Utbildningsanordnare har en skyldighet att hantera och genomföra proven på ett sätt som förhindrar fusk. Om detta inte görs uppfylls inte provens syften och eleverna missar en chans till bedömning utifrån nationellt framtagna prov.

Mer om åtstramade regler för hanteringen av proven

Inom kommunal vuxenutbildning finns det inga fasta provdatum, vilket gör det om möjligt ännu viktigare att utbildningsanordnaren värnar om sekretessen, ser till att proven är i säkert förvar och inte tillåter att eleverna har otillåtna hjälpmedel såsom mobiltelefoner under provgenomförandet.

Vi vill

  • påminna om att rektorn är ytterst ansvarig för att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga,
  • förtydliga att om proven tas fram för att användas ska de omedelbart låsas in igen efteråt, och
  • förtydliga att utbildningsanordnaren ser till att eleverna inte har möjlighet att fotografera proven med mobiltelefon eller andra digitala enheter med kamerafunktion.

Vi informerar Skolinspektionen om all bristfällig hantering som kommer till vår kännedom. Skolinspektionen är den myndighet som ansvarar för att skolorna följer de regler som finns för hantering av proven. Skolinspektionen har möjlighet att vidta åtgärder mot skolor som inte följer reglerna.

Elevbrev: Informera om nationella prov

Som stöd i din kommunikation med eleverna finns informationsbrev om de nationella proven. Breven finns även översatta till ett antal olika språk. 

Informationsbrev om provet

brev på svenskaPDF (pdf, 87 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 133 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 157 kB)

brev på dariPDF (pdf, 341 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 90 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 196 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 231 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 201 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 326 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 197 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 192 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 138 kB)

brev på soraniPDF (pdf, 743 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 157 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 171 kB)

Senast uppdaterad 31 januari 2019

Frågor och svar

Kontakta vår distributör av nationella prov, Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Kontakta vår distributör av nationella prov, Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se