Beställa och hantera prov i svenska för invandrare (sfi)

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov. Beställningarna kan göras digitalt under hela året. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras enligt de regler och instruktioner som finns. Vi har stramat upp reglerna för att förhindra risken för spridning.

Beställa nationella prov

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en flexibel och individanpassad utbildning med kontinuerliga kursstarter och anordnare kan därför beställa prov under hela året.

Proven ska beställas digitalt och det är rektorn som ansvarar för att det sker i god tid innan provtillfället. Detta gäller även om utbildningen är utlagd på entreprenad. En gång per termin får anordnaren information om hur beställningarna går till.

Inom sfi behöver skolor kunna alternera mellan flera versioner av proven. För att tillgodose det här behovet har de nationella proven i sfi normalt en längre användningsperiod.

Från och med den 1 januari 2022 införs en ny kursplan med betygen Godkänt och Icke godkänt på sfi. Därför utkommer en ny serie nationella prov för sfi som är konstruerade utifrån den nya kursplanen. Nationella prov utgivna före den 1 januari 2022 får därför inte längre användas efter den 31 december 2021.

Aktuella förändringar inom komvux

Beställningsbrev för nationella prov i sfi, ht 2021PDF (pdf, 179 kB)

Utbildningsanordnare med betygsrätt

Utbildningsanordnare med betygsrätt som bedriver utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare kan beställa prov för de kurser och ämnen som de har betygsrätt för.

Utbildningsanordnare med betygsrätt som bedriver utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare kan beställa prov för de kurser och ämnen som de har betygsrätt för.

Har du frågor om beställningar?

Saknar du dina inloggningsuppgifter, behöver du se hur många prov du har beställt eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid?

Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Saknar du dina inloggningsuppgifter, behöver du se hur många prov du har beställt eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid?

Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Hantera nationella prov säkert

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolor ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorer, lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa.

Utbildningsanordnare har en skyldighet att hantera och genomföra proven på ett sätt som förhindrar fusk. Om detta inte görs uppfylls inte provens syften och eleverna missar en chans till bedömning utifrån nationellt framtagna prov.

HanteringsinstruktionerPDF (pdf, 130 kB)

Checklista för att förhindra spridningPDF (pdf, 76 kB)

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella provlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mobiltelefon får inte användas

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning är inte tillåtna hjälpmedel vid provgenomförandet. Mer information finns i häftet Lärarinformation för respektive prov.

Utse en administrativt ansvarig person på skolan

Vi rekommenderar att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till att proven hanteras på ett säkert sätt på skolan.

Proven ska förvaras inlåsta

Proven ska förvaras inlåsta på ett sådant sätt att innehållet inte blir känt. Om proven tas fram för att användas ska de omedelbart låsas in igen efteråt.

Se över rutiner vid mottagande av prov

Skolan ska ha rutiner för att ta emot en leverans av ett prov på ett sådant sätt att det säkerställs att provets innehåll inte blir känt.

Mer om rutiner för mottagande och avtal med posten

Om din skola har avtalet LUK (leverans utan kvittens) med Postnord så medför det en ökad risk för spridning. De nationella proven kan då lämnas i skolans lokaler utan att någon har kvitterat leveransen.

Vi rekommenderar att skolans rektor ser över avtalet med Postnord och ändrar till leverans med kvittens. Kontakta er kundansvarig inom Postnord för att få besked om er skola har ett LUK-avtal eller inte. När en ändring av avtalet är gjord får Postnord inte lämna leveranser till skolan utan att någon kvitterat leveransen. Om inte någon finns på plats för att ta emot, går leveransen tillbaka till terminal och aviseras. Leveransen kan då hämtas på angivet utlämningsställe.

Observera att om ett LUK-avtal avslutas gäller detta alla leveranser från Postnord. Skolan kan alltså inte ha särskilda avtal för vissa leveranser. Skolverket som i det här fallet är avsändare har inte möjlighet att ändra avtalet för leveranser. Det är upp till mottagaren att avtala med Postnord om leveranser ska ske med eller utan kvittens.

Om din skola har avtalet LUK (leverans utan kvittens) med Postnord så medför det en ökad risk för spridning. De nationella proven kan då lämnas i skolans lokaler utan att någon har kvitterat leveransen.

Vi rekommenderar att skolans rektor ser över avtalet med Postnord och ändrar till leverans med kvittens. Kontakta er kundansvarig inom Postnord för att få besked om er skola har ett LUK-avtal eller inte. När en ändring av avtalet är gjord får Postnord inte lämna leveranser till skolan utan att någon kvitterat leveransen. Om inte någon finns på plats för att ta emot, går leveransen tillbaka till terminal och aviseras. Leveransen kan då hämtas på angivet utlämningsställe.

Observera att om ett LUK-avtal avslutas gäller detta alla leveranser från Postnord. Skolan kan alltså inte ha särskilda avtal för vissa leveranser. Skolverket som i det här fallet är avsändare har inte möjlighet att ändra avtalet för leveranser. Det är upp till mottagaren att avtala med Postnord om leveranser ska ske med eller utan kvittens.

Elevbrev: Informera om nationella prov

Som stöd i din kommunikation med eleverna finns informationsbrev om de nationella proven. Breven finns även översatta till ett antal olika språk. 

Informationsbrev om provet

brev på svenskaPDF (pdf, 81 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 132 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 185 kB)

brev på dariPDF (pdf, 341 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 122 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 190 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 220 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 201 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 326 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 190 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 183 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 138 kB)

brev på soraniPDF (pdf, 743 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 157 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 171 kB)

brev på svenskaPDF (pdf, 81 kB)

brev på arabiskaPDF (pdf, 132 kB)

brev på bosniskaPDF (pdf, 185 kB)

brev på dariPDF (pdf, 341 kB)

brev på engelskaPDF (pdf, 122 kB)

brev på franskaPDF (pdf, 190 kB)

brev på kroatiskaPDF (pdf, 220 kB)

brev på kurmanjiPDF (pdf, 201 kB)

brev på pashtoPDF (pdf, 326 kB)

brev på polskaPDF (pdf, 190 kB)

brev på serbiskaPDF (pdf, 183 kB)

brev på somaliskaPDF (pdf, 138 kB)

brev på soraniPDF (pdf, 743 kB)

brev på thailändskaPDF (pdf, 157 kB)

brev på tigrinjaPDF (pdf, 171 kB)

Senast uppdaterad 09 augusti 2021

Innehåll på denna sida