Laddar PBK

Frågor och svar

Ja, vi har en ny inloggningssida och erbjuder nu fler inloggningsmetoder. På sikt kommer vi att erbjuda ytterligare några metoder för inloggning.

Varje läsår i augusti behöver åtkomsten för tjänstens användare förlängas. Det är rektorn eller den som administrerar användare på din skolenhet som behöver göra detta. För att adminstratörens konto ska vara fortsatt aktivt behöver rektorn förlänga dennes konto.

Varje läsår i augusti behöver skolans rektor förlänga åtkomsten för tjänstens användare. När rektorn förlängt din användare kan du förlänga och lägga till lärares användarkonton.

Du loggar in med e-legitimation Mobilt BankID via knappen ”logga in” på denna sida. Om det är första gången du som lärare vill logga in för att komma åt skyddade bedömningsstöd och kartläggningsmaterial måste din rektor först ge dig åtkomst.

Rektorer för alla årskurser och skolformer kan logga in med e-legitimation Mobilt BankID och därefter tilldela åtkomst till sina lärare.

Hur skapar jag konto?

Första gången du som rektor loggar in med Mobilt BankID uppmanas du skapa ett konto. Den e-postadress du anger ska motsvara den som angetts i samband med beställning av nationella prov.

Har ni nyligen beställt nationella prov eller uppdaterat kontaktuppgifterna exempelvis vid byte av rektor, kan det ta en stund innan ändringarna slår igenom. Det kan därför dröja ett tag innan det går att skapa konto för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial med de nya uppgifterna.

Var hittar jag skolenhetskod?

Du som rektor behöver ha din/dina skolenhetskod/er tillgänglig när du skapar konto. Om du är osäker på din skolenhetskod hittar du skolenhetskod i Excel-filen Skoladresser från skolenhetsregistret.

Skoladresser från skolenhetsregistret Länk till annan webbplats.

Jag har ingen skolenhetskod / har inte beställt nationella prov tidigare. Hur gör jag?

De användare som inte har beställt nationella prov och som inte har en skolenhetskod är välkommen att höra av dig via vårt kontaktformulär för tekniska frågor om Skolverkets e-tjänster för hjälp med åtkomst.

Kontakta oss Länk till annan webbplats.

Du som rektor behöver ha din/dina skolenhetskod/er tillgänglig när du skapar konto. Om du är osäker på din skolenhetskod hittar du skolenhetskod i Excel-filen Skoladresser från skolenhetsregistret.

Skoladresser från skolenhetsregistret Länk till annan webbplats.

Ja, det mesta av materialet under bedömningsstöd och kartläggningsmaterial ligger öppet och går att nå utan att logga in. En del material ligger dock låst och skyddat och markeras med ett hänglås i listan. För att komma åt skyddat material behöver du logga in.

Du är välkommen att höra av dig via vårt kontaktformulär för tekniska frågor om Skolverkets e-tjänster.

Kontakta oss Länk till annan webbplats.

Ja. Bedömningsportalen var en gammal teknisk lösning som behövde ersättas och stängdes i början av 2022. Bedömningsstöden och kartläggningsmaterialen hittar du nu i stället på denna sida.

De flesta material ligger öppna för alla att nå. En del material är låst och nås via inloggning med Mobilt BankID.

En skillnad mot gamla Bedömningsportalen är att du numera kan söka fram allt material även som oinloggad. Det material som kräver inloggning kan dock ses i sin helhet först efter att du loggat in. Dessa markeras med en hänglås-symbol.

Nej, de inloggningsuppgifter som du tidigare använt för att nå bedömningsstöd i Bedömningsportalen används inte längre. Du ska i stället logga in med e-legitimation Mobilt BankID för att nå låst material för ämnen som du undervisar i.

Är det första gången du som lärare vill ha tillgång till material som är skyddat, så måste din rektor först ge dig åtkomst.

Nej, de dosor och matriser som användes i Bedömningsportalen ska och kan inte längre användas, utan inloggningen sker med e-legitimation Mobilt BankID.

Dosan kan du kassera. Skolverket har inget behov av att samla in inloggningsdosor.

Du behöver inte längre inloggningsdosan som du tidigare använde för att få åtkomst till skyddat material i bedömningsportalen. Den kan du kassera. Skolverket har inget behov av att samla in inloggningsdosor.