Skoladresser

Skolverkets skolenhetsregister administreras av SCB och innehåller adresser till skolenheter inom skolformerna förskoleklass, grundskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Det är huvudmännen för skolorna som ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta. En uppmaning att kontrollera och godkänna uppgifterna i skolenhetsregistret inför kommande läsår skickas till alla huvudmän i början av juni varje år. Huvudmännen har även möjlighet att uppdatera uppgifterna i registret löpande under året. Mer information om skolenhetsregistret finns på SCB:s webbplatslänk till annan webbplats.

Här kan du ladda ner en Excel-fil med adressuppgifter till alla skolenheter per skolform. Filen uppdateras en gång i månaden.

SkoladresserExcel (excel, 2 MB)

Senast uppdaterad 27 april 2020