Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart att publicera statistik på riksnivå. Vi genomför denna förändring som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Frågan har behandlats av Kammarrätten och domen har därefter vunnit laga kraft.

Mer om detta och sekretesspolicyn

Skoladresser

Skolverkets skolenhetsregister administreras av SCB och innehåller adresser till skolenheter inom skolformerna förskoleklass, grundskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Det är huvudmännen för skolorna som ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta. En uppmaning att kontrollera och godkänna uppgifterna i skolenhetsregistret inför kommande läsår skickas till alla huvudmän i början av juni varje år. Huvudmännen har även möjlighet att uppdatera uppgifterna i registret löpande under året. Mer information om skolenhetsregistret finns på SCB:s webbplatslänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 10 september 2020