Skoladresser från skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret innehåller adresser till skolenheter inom skolformerna förskoleklass, grundskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Lämna uppgifter till SCB

Det är huvudmännen för skolorna som ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta. En uppmaning att kontrollera och godkänna uppgifterna i skolenhetsregistret inför kommande läsår skickas till alla huvudmän i början av juni varje år.

Läs mer och lämna uppgifter till skolenhetsregistret (Statistikmyndigheten SCB) Länk till annan webbplats.

Skolenhetsregistret

Skoladresser, skolenhetskoder och kontaktuppgifter

Här kan du ladda ner en Excel-fil med adressuppgifter till alla skolenheter per skolform. Filen uppdateras en gång i månaden.

I filen finns förutom adresser bland annat uppgifter om skolenhetskod, huvudmannatyp, organisationsnummer, telefonnummer och webbadresser.

Ladda ner utdrag från skolenhetsregistret Excel, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 2 MB)

Skolenhetskoder för centrala enheter och utlandsskolor

På Statistikmyndigheten SCB:s webbplats hittar du skolenhetskoder för alla skolformer, centrala verksamheter och svenska utlandsskolor. Se underubriken Skolenhetskoder.

Skolenhetskoder, Statistikmyndigheten SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor om skolenhetsregistret, mejla till skolenhetsregistret@skolverket.se

Senast uppdaterad 13 september 2022