Skoladresser från skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret innehåller adresser till skolenheter inom skolformerna förskoleklass, grundskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Lämna uppgifter till SCB

Det är huvudmännen för skolorna som ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta. En uppmaning att kontrollera och godkänna uppgifterna i skolenhetsregistret inför kommande läsår skickas till alla huvudmän i början av juni varje år.

Läs mer och lämna uppgifter till skolenhetsregistret (Statistikmyndigheten SCB) Länk till annan webbplats.

Skoladresser

Här kan du ladda ner en Excel-fil med adressuppgifter till alla skolenheter per skolform. Filen uppdateras en gång i månaden.

Skoladresser Excel, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 2 MB)

Kontakta oss

Om du har frågor om skolenhetsregistret, mejla till skolenhetsregistret@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 december 2021

Innehåll på denna sida