Yrkesutbildningar

En yrkesutbildning är en utbildning som leder till ett yrke inom ett specifikt område. Här finns information om yrkesutbildning på gymnasial nivå och länkar vidare till eftergymnasial yrkesutbildning både i Sverige och Europa.

Bildcollage tre foton Skolverket arbetar för att stärka kopplingen mellan gymnasial utbildning och kommande arbetsliv så att övergången från skola till arbete ska fungera bättre.

Informationen på de här sidorna vänder sig till elever och föräldrar. Det finns även stöd för huvudmän, branschorganisationer och arbetsgivare för att organisera utbildning på arbetsplatser.

Bidrag för yrkesutbildning

Det är viktigt att det arbetsplatsförlagda lärandet fungerar i alla led för att kvaliteten på yrkesutbildningen ska vara så god som möjligt. Skolhuvudmän som erbjuder yrkesutbildning kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheterna, öka lärares behörighet och kompetens eller anordna yrkesutbildningar. En del bidrag är till för gymnasieskolan och andra för vuxenutbildningen.

Komvux och särvux

Kommunerna kan ansöka om statsbidrag inom komvux och särvux på gymnasial nivå för att ge kurser i  yrkesämnen.

Kommuner kan ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Kommunerna kan ansöka om bidrag för yrkesutbildningar inom komvux som till minst 70 procent genomförs på en arbetsplats. För yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna ska till övervägande del genomföras på en arbetsplats.

Yrkesvux

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktad vuxenutbildning.

 

Bidrag för yrkesutbildning


Sverige
I Sverige finns många vägar till olika yrken. Förutom det offentliga utbildningssystemet (gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux, särvux, yrkeshögskola med mera) finns andra organisationer, branscher, arbetsgivare och utbildningsföretag som erbjuder yrkesutbildning.

Europa
I Europa samarbetar EU:s medlemsländer, EES/Efta-länderna samt Kroatien, Makedonien och Turkiet för att förbättra resultaten och kvaliteten på yrkesutbildningarna i Europa.

Senast granskad: 2016-06-10