Bemöt felaktiga påståenden om förskolan

På den här sidan har vi samlat stöd för dig som träffar föräldrar som har barn i förskoleåldern och som har felaktig information om vad barn får göra och lära sig på förskolan.

Det sprids falska rykten om innehållet i förskolans läroplan

Ryktena handlar om bland annat sexualitet och värdegrund. Det står ingenting om sexualitet i förskolans läroplan. I förskolans läroplan står det att barns rätt till kroppslig och personlig integritet ska respekteras i förskolan. Varje barn ska ges förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. Skolverket ser allvarligt på att ryktet sprids eftersom de här felaktigheterna gör att föräldrar och andra anhöriga kan bli oroliga helt i onödan. Det kan leda till att färre barn går i förskolan.

Läroplan för förskolan
Arbetet med barns integritet i förskolan

Förskolan är viktig för barns utveckling och lärande

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och lägger grunden för barnets lärande som fortsätter i skolan och i resten av livet. I förskolans läroplan står det att utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen i förskolan. Forskningen visar att förskolans utbildning har stor betydelse för barns hälsa, skolgång och framtida möjligheter att etablera sig i yrkeslivet. Det finns också mycket forskning som visar att förskolan har positiva effekter på barns utveckling och lärande, särskilt för flerspråkiga barn och barn med svag socioekonomisk bakgrund.

Väsentligt att bemöta rykten tidigt

Du som träffar föräldrar i din yrkesroll – till exempel i förskolan, öppna förskolan eller på BVC – kan hjälpa till att motverka rykten. Om du får frågan om ett felaktigt rykte, börja med att berätta att ryktet inte är sant. Förklara hur förskolan arbetar för att stödja barns utveckling, lärande, lek och kommunikation. Berätta hur en dag på förskolan kan se ut, och att förskolan samarbetar med hemmen.

Frågor och svar – stöd i samtal med föräldrar

Får barn lära sig om sexualitet på förskolan?

Nej, det stämmer inte. Det står ingenting om sexualitet i förskolans läroplan. I förskolans läroplan står det att förskolan ska respektera barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Förskolan ska också ge varje barn förutsättningar att utveckla medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Läroplan för förskolan
Arbetet med barns integritet i förskolan

Hur kan jag prata med föräldrar som har fått felaktig information om förskolan?

Börja med att berätta att informationen inte stämmer. Förklara vad förskolan innebär och berätta hur förskolan arbetar för att stödja barns utveckling, lärande, lek och kommunikation. Berätta gärna om hur en dag på förskolan kan se ut, och att förskolan samarbetar med hemmen. Hänvisa gärna till förskolans läroplan och ta hjälp av vårt samtalsstöd.

Läroplan för förskolan
Du kan bidra till att fler barn börjar i förskolan – samtalsstöd (folder) Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster.

Varför är det viktigt att barn går i förskolan?

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och lägger grunden för det lärande som fortsätter i skolan och i resten av livet. Utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Forskningen visar att förskolans utbildning har stor betydelse för barns hälsa, skolgång och framtida möjligheter att etablera sig i yrkeslivet. Det finns också mycket forskning som visar att förskolan har positiva effekter på barns utveckling och lärande, särskilt för till exempel flerspråkiga barn.

Använd Skolverkets stödmaterial

Här finns stöd som du kan använda i kontakten med föräldrar eller andra personer för att berätta om vad barn gör på förskolan, varför förskolan har stor betydelse för barnet och för att bemöta felaktig information och oro.

Samtalsstöd om förskolans betydelse för barnet

Den här foldern ger dig stöd att prata med föräldrar om varför förskolan är viktig för barns utveckling, lärande, lek och kommunikation. Den ger tips på fakta och goda argument.

Du kan bidra till att fler barn börjar i förskolan – samtalsstöd (folder) Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster.

Film om vad barnen får göra i förskolan

Visa gärna den här filmen som beskriver bland annat vad barnen får göra på förskolan och att personalen gärna berättar för föräldrar vad som har hänt under dagen. Filmen är översatt till flera olika språk.

Film: förskolan är till för ditt barn – vänder sig till vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

Informationsfolder om förskolan

Det finns en informationsfolder om förskolan som du kan skriva ut och ge till föräldrar. Den finns översatt till flera olika språk. I foldern finns QR-koder som leder till mer information om förskolan som utgår från läroplanen och som är översatt till samma språk som foldern.

Använd Skolverkets informationsfolder Välkommen till förskolan

Utbildningsguiden.se - vår webbplats för vårdnadshavare

På Skolverkets webbplats Utbildningsguiden finns mer information om förskolan. Här finns bland annat fakta om förskolan översatt till flera olika språk.

Om förskolan, Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Kommuners uppdrag att arbeta för fler barn i förskolan

Sedan den 1 juli 2023 ska alla kommuner arbeta för att fler barn ska gå i förskolan. Ansvaret består av två delar: uppsökande verksamhet och erbjudande av förskoleplats till vissa grupper av barn. Här hittar du stöd för att planera, organisera och genomföra arbetet i din kommun. Utöver stödmaterialet kan du till exempel inspireras av hur olika kommuner arbetar för att skapa tillit och bemöta oro hos föräldrar.

Kommuners arbete för fler barn i förskolan

Har du frågor?

Du som träffar föräldrar i din profession kan alltid kontakta oss om du har frågor, eller hänvisa frågor till oss.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 17 oktober 2023

Innehåll på denna sida